Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** VK - Vědecká knihovna ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
VK - Vědecká knihovna
Útvar ředitele knihovny
Ing. Kateřina Koděrová katerina.koderova@ujep.cz 47528 6012 VK - 413
VK - Vědecká knihovna
Útvar ředitele knihovny
Mgr. Martin Pečiva martin.peciva@ujep.cz 47528 6011 VK - 412
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Ivana Adamová ivana.adamova@ujep.cz 47528 6032 VK - 316
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Vítězslava Bobková vitezslava.bobkova@ujep.cz 47568 6038 VK - 314
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Eva Chejnovská eva.chejnovska@ujep.cz 47528 6039 VK - 3.14
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Marcela Hladíková marcela.hladikova@ujep.cz 47528 6033 606592299VK - 315
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Daniela Jiříková daniela.jirikova@ujep.cz 47528 6034 VK - 312
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Roman Opat roman.opat@ujep.cz 47528 6035 VK - 312
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Štěpánka Petáková stepanka.petakova@ujep.cz 47528 6036 VK - 313
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Michaela Veselá michaela.vesela@ujep.cz 47528 6037 VK - 313
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Tereza Ambrožová DiS. tereza.ambrozova@ujep.cz  
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Ivana Kubešová ivana.kubesova@ujep.cz 47528 6026 VK - 521
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Jiří Mašek jiri.masek@ujep.cz 47528 6013 VK - 415
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Michaela Mittelbachová michaela.mittelbachova@ujep.cz 47528 6026 VK - 521
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Jana Nezbedová jana.nezbedova@ujep.cz 47528 6023 VK - 507
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Dagmar Nováková dagmar.novakova@ujep.cz 47528 6022 606810154VK - 506
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Zdeňka Schořová zdenka.schorova@ujep.cz  
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Gabriela Třebínová gabriela.trebinova@ujep.cz 47528 6026 VK - 521
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Jana Uhmanová jana.uhmanova@ujep.cz 47528 6026 VK - 521
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Mgr. Denisa Vrábľová denisa.vrablova@ujep.cz 47528 6014 VK - 
Ing. Kateřina Koděrová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Útvar ředitele knihovny
e-mail: katerina.koderova@ujep.cz
Telefon: 47528 6012
Místnost: VK-413
Mgr. Martin Pečiva
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Útvar ředitele knihovny
e-mail: martin.peciva@ujep.cz
Telefon: 47528 6011
Místnost: VK-412
Ivana Adamová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: ivana.adamova@ujep.cz
Telefon: 47528 6032
Místnost: VK-316
Mgr. Vítězslava Bobková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: vitezslava.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47568 6038
Místnost: VK-314
Eva Chejnovská
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: eva.chejnovska@ujep.cz
Telefon: 47528 6039
Místnost: VK-3.14
Marcela Hladíková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: marcela.hladikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6033
Další telefon: 606592299
Místnost: VK-315
Mgr. Daniela Jiříková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: daniela.jirikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6034
Místnost: VK-312
Mgr. Roman Opat
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: roman.opat@ujep.cz
Telefon: 47528 6035
Místnost: VK-312
Štěpánka Petáková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: stepanka.petakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6036
Místnost: VK-313
Michaela Veselá
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: michaela.vesela@ujep.cz
Telefon: 47528 6037
Místnost: VK-313
Bc. Tereza Ambrožová DiS.
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: tereza.ambrozova@ujep.cz
Telefon:  
Ivana Kubešová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: ivana.kubesova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Místnost: VK-521
Bc. Jiří Mašek
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jiri.masek@ujep.cz
Telefon: 47528 6013
Místnost: VK-415
Michaela Mittelbachová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: michaela.mittelbachova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Místnost: VK-521
Jana Nezbedová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jana.nezbedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6023
Místnost: VK-507
Bc. Dagmar Nováková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: dagmar.novakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6022
Další telefon: 606810154
Místnost: VK-506
Zdeňka Schořová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: zdenka.schorova@ujep.cz
Telefon:  
Gabriela Třebínová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: gabriela.trebinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Místnost: VK-521
Bc. Jana Uhmanová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jana.uhmanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Místnost: VK-521
Mgr. Denisa Vrábľová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: denisa.vrablova@ujep.cz
Telefon: 47528 6014
Místnost: VK-