Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** VK - Vědecká knihovna ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
VK - Vědecká knihovna
Útvar ředitele knihovny
Ing. Kateřina Koděrová katerina.koderova@ujep.cz 47528 6012 721132429
VK - Vědecká knihovna
Útvar ředitele knihovny
Mgr. Martin Pečiva martin.peciva@ujep.cz 47528 6011
VK - Vědecká knihovna
Útvar ředitele knihovny
Mgr. Michaela Sobotová michaela.sobotova@ujep.cz  
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Ivana Adamová ivana.adamova@ujep.cz 47528 6032
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Vítězslava Bobková vitezslava.bobkova@ujep.cz 47568 6038
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Marcela Hladíková marcela.hladikova@ujep.cz 47528 6033 606592299
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Daniela Jiříková daniela.jirikova@ujep.cz 47528 6034
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Anna Novotná anna.novotna@ujep.cz 47528 6039
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Roman Opat roman.opat@ujep.cz 47528 6035
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Štěpánka Petáková stepanka.petakova@ujep.cz 47528 6036
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Michaela Veselá michaela.vesela@ujep.cz 47528 6037
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Eva Chejnovská eva.chejnovska@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Michaela Grussová michaela.grussova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Ivana Kubešová ivana.kubesova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Jiří Mašek jiri.masek@ujep.cz 47528 6013
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Michaela Mittelbachová michaela.mittelbachova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Jana Nezbedová jana.nezbedova@ujep.cz 47528 6023
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Dagmar Nováková dagmar.novakova@ujep.cz 47528 6022 606810154
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Gabriela Třebínová gabriela.trebinova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Jana Uhmanová jana.uhmanova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Mgr. Denisa Vrábľová denisa.vrablova@ujep.cz 47528 6014
Ing. Kateřina Koděrová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Útvar ředitele knihovny
e-mail: katerina.koderova@ujep.cz
Telefon: 47528 6012
Další telefon: 721132429
Mgr. Martin Pečiva
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Útvar ředitele knihovny
e-mail: martin.peciva@ujep.cz
Telefon: 47528 6011
Mgr. Michaela Sobotová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Útvar ředitele knihovny
e-mail: michaela.sobotova@ujep.cz
Telefon:  
Ivana Adamová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: ivana.adamova@ujep.cz
Telefon: 47528 6032
Mgr. Vítězslava Bobková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: vitezslava.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47568 6038
Marcela Hladíková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: marcela.hladikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6033
Další telefon: 606592299
Mgr. Daniela Jiříková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: daniela.jirikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6034
Anna Novotná
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: anna.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6039
Mgr. Roman Opat
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: roman.opat@ujep.cz
Telefon: 47528 6035
Štěpánka Petáková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: stepanka.petakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6036
Michaela Veselá
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: michaela.vesela@ujep.cz
Telefon: 47528 6037
Eva Chejnovská
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: eva.chejnovska@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Michaela Grussová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: michaela.grussova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Ivana Kubešová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: ivana.kubesova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Bc. Jiří Mašek
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jiri.masek@ujep.cz
Telefon: 47528 6013
Michaela Mittelbachová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: michaela.mittelbachova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Jana Nezbedová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jana.nezbedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6023
Bc. Dagmar Nováková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: dagmar.novakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6022
Další telefon: 606810154
Gabriela Třebínová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: gabriela.trebinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Bc. Jana Uhmanová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jana.uhmanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Mgr. Denisa Vrábľová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: denisa.vrablova@ujep.cz
Telefon: 47528 6014