Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Václava Kormaníková 47528 5511
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Anna Mouchová  
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Vlasta Schmidtová  
Václava Kormaníková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon: 47528 5511
Anna Mouchová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon:  
Vlasta Schmidtová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon: