Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Andrea Šramotová andrea.sramotova@ujep.cz   47528 4231 - 4.11asistentka děkana
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Veronika Davídková veronika.davidkova@ujep.cz 47528 4288
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Petra Drbalová petra.drbalova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Luděk Hájek ludek.hajek@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Miloš Petana milos.petana@ujep.cz    - 4.22Technik TZB - správce objektu
FZS Fakulta zdravotnických studií
Budova FZS MN Sociální péče
Milan Horejsek milan.horejsek@ujep.cz  
Andrea Šramotová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: andrea.sramotova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 4231
Poznámka: asistentka děkana
Ing. Veronika Davídková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: veronika.davidkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4288
Petra Drbalová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: petra.drbalova@ujep.cz
Telefon:  
Luděk Hájek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: ludek.hajek@ujep.cz
Telefon:  
Miloš Petana
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: milos.petana@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Technik TZB - správce objektu
Milan Horejsek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Budova FZS MN Sociální péče
e-mail: milan.horejsek@ujep.cz
Telefon: