Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
Mgr. Helena Etčerová helena.etcerova@ujep.cz   CPTO - 
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
doc. Ing. Pavel Krystyník Ph.D. pavel.krystynik@ujep.cz 47528 4153 CPTO - 5.04Proděkan pro vnější vztahy
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
Bc. David Žižka david.zizka@ujep.cz 47528 4154 KV - 513
Mgr. Helena Etčerová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
e-mail: helena.etcerova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CPTO-
doc. Ing. Pavel Krystyník Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
e-mail: pavel.krystynik@ujep.cz
Telefon: 47528 4153
Místnost: CPTO-5.04
Poznámka: Proděkan pro vnější vztahy
Bc. David Žižka
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
e-mail: david.zizka@ujep.cz
Telefon: 47528 4154
Místnost: KV-513