Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu T FSI
Ing. Jan Štěrba Ph.D. jan.sterba@ujep.cz 47528 5556 KC - 309
Ing. Jan Štěrba Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu T FSI
e-mail: jan.sterba@ujep.cz
Telefon: 47528 5556
Místnost: KC-309