Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Monika Balatá Monika.Balata@ujep.cz beranova.mon@seznam.cz   731 915 020FF - A307PR pracovník
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Martina Beranová martina.beranova@ujep.cz 47528 6404 FF - A 314
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Bc. Eliška Černá eliska.cerna@ujep.cz 47528 6415
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Tereza Jenšíková Tereza.Jensikova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Bc. Kristina Koudelková kristina.koudelkova@ujep.cz 47528 6408 FF - A302Ediční referentka
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Daniel Kratochvil M.A.  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Jana Macková jana.mackova@ujep.cz 47528 6525
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Lucie Obrová  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Jana Pecková jana.peckova@ujep.cz 47528 6403
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Monika Stržínková monika.strzinkova@ujep.cz 475 2 86 4 475 286 400FF - A317
FF - Filozofická fakulta
Útvar tajemníka FF
Ing. Terezie Tahalová terezie.tahalova@ujep.cz 47528 6402 FF - A 316
FF - Filozofická fakulta
Správa budov FF
Vratislav Burda vratislav.burda@ujep.cz 47528 6470 FF - B 009vedoucí pracoviště 63303
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Eva Grisová eva.grisova@ujep.cz 47528 6466
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Daniela Libichová daniela.libichova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Daniela Libichová daniela.libichova@ujep.cz 47528 6467 FF - A 002
FF - Filozofická fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
Mgr. Michaela Koumarová michaela.koumarova@ujep.cz 47528 6409 FF - A 302
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Nikol Bouzková  
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Dana Geletová  
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Klára Heltová  
Mgr. Monika Balatá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Monika.Balata@ujep.cz
Další e-mail: beranova.mon@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 731 915 020
Místnost: FF-A307
Poznámka: PR pracovník
Martina Beranová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: martina.beranova@ujep.cz
Telefon: 47528 6404
Místnost: FF-A 314
Bc. Eliška Černá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: eliska.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 6415
Mgr. Tereza Jenšíková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Tereza.Jensikova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Kristina Koudelková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: kristina.koudelkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Místnost: FF-A302
Poznámka: Ediční referentka
Daniel Kratochvil M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
Telefon:  
Mgr. Jana Macková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: jana.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6525
Mgr. Lucie Obrová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
Telefon:  
Jana Pecková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: jana.peckova@ujep.cz
Telefon: 47528 6403
Mgr. Monika Stržínková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: monika.strzinkova@ujep.cz
Telefon: 475 2 86 4
Další telefon: 475 286 400
Místnost: FF-A317
Ing. Terezie Tahalová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar tajemníka FF
e-mail: terezie.tahalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6402
Místnost: FF-A 316
Vratislav Burda
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Správa budov FF
e-mail: vratislav.burda@ujep.cz
Telefon: 47528 6470
Místnost: FF-B 009
Poznámka: vedoucí pracoviště 63303
Mgr. Eva Grisová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: eva.grisova@ujep.cz
Telefon: 47528 6466
Mgr. Daniela Libichová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: daniela.libichova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Daniela Libichová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: daniela.libichova@ujep.cz
Telefon: 47528 6467
Místnost: FF-A 002
Mgr. Michaela Koumarová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6409
Místnost: FF-A 302
Nikol Bouzková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon:  
Dana Geletová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon:  
Klára Heltová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon: