Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro doktorské studium
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. michaela.hruba@ujep.cz 47528 6445 FF - A 205
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro doktorské studium
e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
Telefon: 47528 6445
Místnost: FF-A 205