Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro doktorské studium
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D. vaclav.drska@ujep.cz 47528 6450 FF - A 221
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro doktorské studium
e-mail: vaclav.drska@ujep.cz
Telefon: 47528 6450
Místnost: FF-A 221