Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
Mgr. Bc. Jan Černý MBA jan.cerny@ujep.cz 47528 4114 CPTO - 4.33Odborný pracovník pro vědeckou a projektovou činnost
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D. josef.trogl@ujep.cz 47528 4155 608 168 848CPTO - 5.05Proděkan pro vědu FŽP
Mgr. Bc. Jan Černý MBA
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
e-mail: jan.cerny@ujep.cz
Telefon: 47528 4114
Místnost: CPTO-4.33
Poznámka: Odborný pracovník pro vědeckou a projektovou činnost
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
e-mail: josef.trogl@ujep.cz
Telefon: 47528 4155
Další telefon: 608 168 848
Místnost: CPTO-5.05
Poznámka: Proděkan pro vědu FŽP