Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar děkana FŽP
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň pavel.kuran@ujep.cz 47528 4112
FŽP - Fakulta životního prostředí
Sekretariát děkana FŽP
Helena Tůmová helena.tumova@ujep.cz 47528 4121 sekretářka děkana FŽP
FŽP - Fakulta životního prostředí
Studijní referát FŽP
Věra Janečková vera.janeckova@ujep.cz 47528 4129
FŽP - Fakulta životního prostředí
Studijní referát FŽP
Mgr. Monika Stržínková monika.strzinkova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Úklid FŽP
Eva Kekrtová eva.kekrtova@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Úklid FŽP
Eva Kruntorádová  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Úklid FŽP
Rita Šustová  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar tajemníka FŽP
Mgr. Jan Vojtíšek jan.vojtisek@ujep.cz 47528 4118
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro studium
Ing. Jan Popelka Ph.D. jan.popelka@ujep.cz 47528 4160 739335050Proděkan pro studium
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Diana Holcová Ph.D. diana.holcova@ujep.cz 47528 4195
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Ing. Miroslav Sláma miroslav.slama@ujep.cz 47528 4119
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
Petra Cicaló Hailová petra.cicalohailova@ujep.cz petra.cicalo@gmail.com   475284114Administrativní pracovník
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
Mgr. Bc. Jan Černý jan.cerny@ujep.cz   475284114Odborný pracovník pro vědeckou a projektovou činnost
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D. josef.trogl@ujep.cz 47528 4153 608 168 848Vedoucí KTEV
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
Mgr. Miloslav Kolenatý miloslav.kolenaty@ujep.cz 47528 4139 Proděkan FŽP UJEP pro vnější vztahy
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Slavomír Adamec slavomir.adamec@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Karim Al Souki Ph.D. karim.souki@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Jiří Balej CSc. jbalej@volny.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Matouš Bárta matous.barta@ujep.cz   +420267909
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Alena Bezoušková alena.bezouskova@ujep.cz   475284114Projektová a finanční manažerka
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Hana Burdová Hana.Burdova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Daniel Bůžek Ph.D. daniel.buzek@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Petra Cicaló Hailová petra.cicalohailova@ujep.cz petra.cicalo@gmail.com   475284114Administrativní pracovník
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Mgr. Bc. Jan Černý jan.cerny@ujep.cz 47528 5519 GAČR Ad podpora
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Marek Došek marek.dosek@ujep.cz   721 282 508
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Mgr. Jakub Ederer Ph.D. jakub.ederer@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Karel Ederer karel.ederer@ujep.cz karel.ederer@volny.cz 47528 4156
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Stanislav Hejda Ph.D. Stanislav.Hejda@ujep.cz   +420 475 284 170junior výzkumník postdoktorand
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Jiří Henych Ph.D. jiri.henych@ujep.cz 47528 6804
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
prof. Ing. Pavel Janoš CSc. pavel.janos@ujep.cz 47528 4148
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Katarína Kajánková PhD. katarina.kajankova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Pavla Korousová pavla.korousova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Pavel Krystyník Ph.D. pavel.krystynik@ujep.cz 47528 6810
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Sylvie Kříženecká Ph.D. sylvie.krizenecka@ujep.cz 47528 4151
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Gabriela Kuncová CSc.  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň pavel.kuran@ujep.cz 47528 4156 475309256
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Tomáš Lank tomas.lank@ujep.cz 77533 0099
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Josef Lébr Ph.D. josef.lebr@atlas.cz 47528 4136 602858959
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
doc. Ing. Tomáš Loučka CSc. tomas.loucka@ujep.cz 47528 4153
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Bc. Michaela Mariničová michaela.marinicova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Diana Nebeská diana.nebeska@ujep.cz 47528 4113
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Vladislava Nebeská vladislava.nebeska@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Lucie Oravová Ph.D. lucie.oravova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
prof. Valentyna Pidlisniuk DrSc. valentyna.pidlisniuk@ujep.cz pidlisnyuk@gmail.com   776051475
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Věra Pilařová vera.pilarova@ujep.cz 47528 4147
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Dominik Pilnaj dominik.pilnaj@ujep.cz pilnaj.d@seznam.cz   602859396
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Miroslav Richter Ph.D. miroslav.richter@ujep.cz richterov@seznam.cz 47528 4117 +420 728 037 886odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Barbora Řebíková barbora.rebikova2@ujep.cz 47528 4113
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Bc. Barbora Severová  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
prof. Ing. Otakar Söhnel DrSc. otakar.sohnel@seznam.cz 47528 4156
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
prof. Ing. Miloslav Suchánek CSc. miloslav.suchanek@vscht.cz   220443685
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Ctirad Suchý ctirad.suchy@ujep.cz 47528 6351
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Václav Synek Ph.D. vaclav.synek@ujep.cz 47528 4153
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D. josef.sedlbauer@ujep.cz 47528 4156 485353375
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D. jaroslav.sipal@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Martin Šťastný Ph.D.  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Jiří Štojdl jiri.stojdl@ujep.cz 47528 4145
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Jindřich Šulc CSc. jindrich.sulc@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Jitka Tolaszová Jitka.Fikarova@ujep.cz   603 742 064
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D. josef.trogl@ujep.cz 47528 4153 Garant projektu
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Bc. Martin Vaněk  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Petra Veronesi Dáňová petra.danova@ujep.cz 47528 4145
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Johana Zacharová Ph.D. Johana.Zacharova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Bc. David Žižka david.zizka@ujep.cz   +420 725 540 655Tajemník KECHT FŽP
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra environment.chem.a techn.
Ing. Lenka Žižková lenka.zizkova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
prof. PhDr. Miloslav Bednář CSc. miloslav.bednar@ujep.cz 47528 4122 222221645
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
PhDr. Jan Benda jan.benda@ujep.cz 47528 4132
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Gizela Boldiová gizela.boldiova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. RNDr. Pavel Cudlín CSc. cudlin.p@czechglobe.cz 47528 4111 387775614
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Michal Holec Ph.D. michal.holec@ujep.cz 47528 4116
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. RNDr. Radan Huth DrSc. huth@ufa.cas.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Petr Knězů  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Vít Koutecký vit.koutecky@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D. jiri.lehejcek@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Kateřina Marková Ph.D. katerina.markova@ujep.cz 47528 4134
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Tomáš Matys Grygar CSc. tomas-matys.grygar@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D. jiri.moravec@ujep.cz 47528 4115
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Jiří Němec CSc. jiri.nemec@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Martin Neruda Ph.D. martin.neruda@ujep.cz 47528 4117
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Martin Novák martin.novak@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Milan Novotný milan.novotny@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Richard Pokorný DiS., Ph.D. richard.pokorny@ujep.cz 47528 4127
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Michal Řehoř Ph.D. rehor@vuhu.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Josef Seják CSc. josef.sejak@ujep.cz 47528 4120
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Jakub Štibinger CSc. jakub.stibinger@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jakub Vosátka Ph.D. jakub.vosatka@ujep.cz 47528 4124 Odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D. petr.vrablik@ujep.cz 47528 4169
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Eliška Wildová Eliska.Wildova@ujep.cz 47528 4143
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Johana Zacharová Ph.D. Johana.Zacharova@ujep.cz 47528 4195 Odborná asistentka KŽP FŽP
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
JUDr. Karolina Žákovská Ph.D. zakovska@prf.cuni.cz 47528 4122
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Mgr. Petr Bogan Ph.D. petr.bogan@ujep.cz 47528 4128
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Bc. Dominik Brétt dominik.brett@ujep.cz 47528 4137
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Ing. Vladimír Brůna vladimir.bruna@ujep.cz bruna@geolab.cz 47528 4133 odborný asistent KGI
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Ing. Jitka Elznicová Ph.D. jitka.elznicova@ujep.cz 47528 4136
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
RNDr. Petr Jirásek petr.jirasek@ujep.cz 47528 4133
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Mgr. Ing. Petr Novák petr.novak@ujep.cz 47528 4164
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D. jan.pacina@ujep.cz 47613 7448
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Iveta Soldánová iveta.soldanova@ujep.cz 47528 4135
FŽP - Fakulta životního prostředí
Budova Králova Výšina
Milan Hruboš milan.hrubos@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Budova Králova Výšina
Jana Straková jana.strakova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Budova Králova Výšina
Petr Vlaháč petr.vlahac@ujep.cz 47528 4157
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar děkana FŽP
e-mail: pavel.kuran@ujep.cz
Telefon: 47528 4112
Helena Tůmová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Sekretariát děkana FŽP
e-mail: helena.tumova@ujep.cz
Telefon: 47528 4121
Poznámka: sekretářka děkana FŽP
Věra Janečková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Studijní referát FŽP
e-mail: vera.janeckova@ujep.cz
Telefon: 47528 4129
Mgr. Monika Stržínková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Studijní referát FŽP
e-mail: monika.strzinkova@ujep.cz
Telefon:  
Eva Kekrtová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Úklid FŽP
e-mail: eva.kekrtova@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
Eva Kruntorádová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Úklid FŽP
Telefon:  
Rita Šustová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Úklid FŽP
Telefon:  
Mgr. Jan Vojtíšek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar tajemníka FŽP
e-mail: jan.vojtisek@ujep.cz
Telefon: 47528 4118
Ing. Jan Popelka Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro studium
e-mail: jan.popelka@ujep.cz
Telefon: 47528 4160
Další telefon: 739335050
Poznámka: Proděkan pro studium
Mgr. Diana Holcová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: diana.holcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4195
Ing. Miroslav Sláma
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: miroslav.slama@ujep.cz
Telefon: 47528 4119
Petra Cicaló Hailová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
e-mail: petra.cicalohailova@ujep.cz
Další e-mail: petra.cicalo@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 475284114
Poznámka: Administrativní pracovník
Mgr. Bc. Jan Černý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
e-mail: jan.cerny@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284114
Poznámka: Odborný pracovník pro vědeckou a projektovou činnost
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
e-mail: josef.trogl@ujep.cz
Telefon: 47528 4153
Další telefon: 608 168 848
Poznámka: Vedoucí KTEV
Mgr. Miloslav Kolenatý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
e-mail: miloslav.kolenaty@ujep.cz
Telefon: 47528 4139
Poznámka: Proděkan FŽP UJEP pro vnější vztahy
Ing. Slavomír Adamec
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: slavomir.adamec@ujep.cz
Telefon:  
Karim Al Souki Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: karim.souki@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jiří Balej CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: jbalej@volny.cz
Telefon:  
Matouš Bárta
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: matous.barta@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420267909
Ing. Alena Bezoušková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: alena.bezouskova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284114
Poznámka: Projektová a finanční manažerka
Ing. Hana Burdová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: Hana.Burdova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Daniel Bůžek Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: daniel.buzek@ujep.cz
Telefon:  
Petra Cicaló Hailová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: petra.cicalohailova@ujep.cz
Další e-mail: petra.cicalo@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 475284114
Poznámka: Administrativní pracovník
Mgr. Bc. Jan Černý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: jan.cerny@ujep.cz
Telefon: 47528 5519
Poznámka: GAČR Ad podpora
Ing. Marek Došek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: marek.dosek@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 721 282 508
Mgr. Jakub Ederer Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: jakub.ederer@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Karel Ederer
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: karel.ederer@ujep.cz
Další e-mail: karel.ederer@volny.cz
Telefon: 47528 4156
Ing. Stanislav Hejda Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: Stanislav.Hejda@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420 475 284 170
Poznámka: junior výzkumník postdoktorand
Ing. Jiří Henych Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: jiri.henych@ujep.cz
Telefon: 47528 6804
prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: pavel.janos@ujep.cz
Telefon: 47528 4148
Ing. Katarína Kajánková PhD.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: katarina.kajankova@ujep.cz
Telefon:  
Pavla Korousová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: pavla.korousova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Pavel Krystyník Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: pavel.krystynik@ujep.cz
Telefon: 47528 6810
Ing. Sylvie Kříženecká Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: sylvie.krizenecka@ujep.cz
Telefon: 47528 4151
Ing. Gabriela Kuncová CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
Telefon:  
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: pavel.kuran@ujep.cz
Telefon: 47528 4156
Další telefon: 475309256
Ing. Tomáš Lank
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: tomas.lank@ujep.cz
Telefon: 77533 0099
Ing. Josef Lébr Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: josef.lebr@atlas.cz
Telefon: 47528 4136
Další telefon: 602858959
doc. Ing. Tomáš Loučka CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: tomas.loucka@ujep.cz
Telefon: 47528 4153
Bc. Michaela Mariničová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: michaela.marinicova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Diana Nebeská
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: diana.nebeska@ujep.cz
Telefon: 47528 4113
Ing. Vladislava Nebeská
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: vladislava.nebeska@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lucie Oravová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: lucie.oravova@ujep.cz
Telefon:  
prof. Valentyna Pidlisniuk DrSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: valentyna.pidlisniuk@ujep.cz
Další e-mail: pidlisnyuk@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 776051475
Ing. Věra Pilařová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: vera.pilarova@ujep.cz
Telefon: 47528 4147
Ing. Dominik Pilnaj
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: dominik.pilnaj@ujep.cz
Další e-mail: pilnaj.d@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 602859396
Ing. Miroslav Richter Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: miroslav.richter@ujep.cz
Další e-mail: richterov@seznam.cz
Telefon: 47528 4117
Další telefon: +420 728 037 886
Poznámka: odborný asistent
Barbora Řebíková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: barbora.rebikova2@ujep.cz
Telefon: 47528 4113
Bc. Barbora Severová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
Telefon:  
prof. Ing. Otakar Söhnel DrSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: otakar.sohnel@seznam.cz
Telefon: 47528 4156
prof. Ing. Miloslav Suchánek CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: miloslav.suchanek@vscht.cz
Telefon:  
Další telefon: 220443685
Ing. Ctirad Suchý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: ctirad.suchy@ujep.cz
Telefon: 47528 6351
Ing. Václav Synek Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: vaclav.synek@ujep.cz
Telefon: 47528 4153
prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: josef.sedlbauer@ujep.cz
Telefon: 47528 4156
Další telefon: 485353375
doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: jaroslav.sipal@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Martin Šťastný Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
Telefon:  
Ing. Jiří Štojdl
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: jiri.stojdl@ujep.cz
Telefon: 47528 4145
Ing. Jindřich Šulc CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: jindrich.sulc@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jitka Tolaszová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: Jitka.Fikarova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 603 742 064
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: josef.trogl@ujep.cz
Telefon: 47528 4153
Poznámka: Garant projektu
Bc. Martin Vaněk
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
Telefon:  
Petra Veronesi Dáňová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: petra.danova@ujep.cz
Telefon: 47528 4145
Ing. Johana Zacharová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: Johana.Zacharova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. David Žižka
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: david.zizka@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420 725 540 655
Poznámka: Tajemník KECHT FŽP
Ing. Lenka Žižková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra environment.chem.a techn.
e-mail: lenka.zizkova@ujep.cz
Telefon:  
prof. PhDr. Miloslav Bednář CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: miloslav.bednar@ujep.cz
Telefon: 47528 4122
Další telefon: 222221645
PhDr. Jan Benda
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jan.benda@ujep.cz
Telefon: 47528 4132
Gizela Boldiová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: gizela.boldiova@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Pavel Cudlín CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: cudlin.p@czechglobe.cz
Telefon: 47528 4111
Další telefon: 387775614
Mgr. Michal Holec Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.holec@ujep.cz
Telefon: 47528 4116
doc. RNDr. Radan Huth DrSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: huth@ufa.cas.cz
Telefon: 47528 4111
Mgr. Petr Knězů
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
Telefon:  
Ing. Vít Koutecký
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: vit.koutecky@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.lehejcek@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Mgr. Kateřina Marková Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: katerina.markova@ujep.cz
Telefon: 47528 4134
RNDr. Tomáš Matys Grygar CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: tomas-matys.grygar@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.moravec@ujep.cz
Telefon: 47528 4115
doc. Ing. Jiří Němec CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.nemec@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
doc. Ing. Martin Neruda Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: martin.neruda@ujep.cz
Telefon: 47528 4117
Mgr. Martin Novák
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: martin.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
Ing. Milan Novotný
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: milan.novotny@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Richard Pokorný DiS., Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: richard.pokorny@ujep.cz
Telefon: 47528 4127
RNDr. Michal Řehoř Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: rehor@vuhu.cz
Telefon: 47528 4111
doc. Ing. Josef Seják CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: josef.sejak@ujep.cz
Telefon: 47528 4120
doc. Ing. Jakub Štibinger CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jakub.stibinger@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
Ing. Jakub Vosátka Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jakub.vosatka@ujep.cz
Telefon: 47528 4124
Poznámka: Odborný asistent
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: petr.vrablik@ujep.cz
Telefon: 47528 4169
Ing. Eliška Wildová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon: 47528 4143
Ing. Johana Zacharová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Johana.Zacharova@ujep.cz
Telefon: 47528 4195
Poznámka: Odborná asistentka KŽP FŽP
JUDr. Karolina Žákovská Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: zakovska@prf.cuni.cz
Telefon: 47528 4122
Mgr. Petr Bogan Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: petr.bogan@ujep.cz
Telefon: 47528 4128
Bc. Dominik Brétt
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: dominik.brett@ujep.cz
Telefon: 47528 4137
Ing. Vladimír Brůna
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: vladimir.bruna@ujep.cz
Další e-mail: bruna@geolab.cz
Telefon: 47528 4133
Poznámka: odborný asistent KGI
Ing. Jitka Elznicová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: jitka.elznicova@ujep.cz
Telefon: 47528 4136
RNDr. Petr Jirásek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: petr.jirasek@ujep.cz
Telefon: 47528 4133
Mgr. Ing. Petr Novák
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: petr.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4164
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: jan.pacina@ujep.cz
Telefon: 47613 7448
Iveta Soldánová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: iveta.soldanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4135
Milan Hruboš
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Budova Králova Výšina
e-mail: milan.hrubos@ujep.cz
Telefon:  
Jana Straková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Budova Králova Výšina
e-mail: jana.strakova@ujep.cz
Telefon:  
Petr Vlaháč
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Budova Králova Výšina
e-mail: petr.vlahac@ujep.cz
Telefon: 47528 4157