Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
RNDr. Jana Šimsová Ph.D. jana.simsova@ujep.cz 47528 4807
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
Ing. Tomáš Šperk tomas.sperk@ujep.cz 47528 4807
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
Hana Zdarská hana.zdarska@ujep.cz 47528 4802 sekretářka
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
RNDr. Marta Žambochová Ph.D. marta.zambochova@ujep.cz 47528 4807
RNDr. Jana Šimsová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: jana.simsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Ing. Tomáš Šperk
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: tomas.sperk@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Hana Zdarská
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: hana.zdarska@ujep.cz
Telefon: 47528 4802
Poznámka: sekretářka
RNDr. Marta Žambochová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: marta.zambochova@ujep.cz
Telefon: 47528 4807