Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Zaměstnanecký odbor
Ing. Zdenka Černá zdenka.cerna@ujep.cz 47528 6311 +420 724 902 780vedoucí Zaměstnaneckého odboru
REK - Rektorát
Personální oddělení
Mgr. Petra Dušková petra.duskova@ujep.cz 47528 6310 475286310referentka
REK - Rektorát
Personální oddělení
Hana Havlová Hana.Havlova@ujep.cz  
REK - Rektorát
Personální oddělení
Bc. Lenka Karásková lenka.karaskova@ujep.cz 47528 6315 vedoucí personálního oddělení
REK - Rektorát
Personální oddělení
Romana Kovaříková romana.kovarikova@ujep.cz 47528 6317 personalista
REK - Rektorát
Personální oddělení
Radka Krumplová Radka.Krumplova@ujep.cz 47528 6316 personalista
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Lenka Hauzerová lenka.hauzerova@ujep.cz 47528 6314 DPP, DPČ a Cestovní příkazy
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Bc. Ilona Novotná ilona.novotna@ujep.cz 47528 6340 vedoucí oddělení
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Mgr. Veronika Novotná veronika.novotna@ujep.cz 47528 6312
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Petruše Schořová petruse.schorova@ujep.cz 47528 6313
Ing. Zdenka Černá
Pracoviště: REK - Rektorát - Zaměstnanecký odbor
e-mail: zdenka.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 6311
Další telefon: +420 724 902 780
Poznámka: vedoucí Zaměstnaneckého odboru
Mgr. Petra Dušková
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: petra.duskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6310
Další telefon: 475286310
Poznámka: referentka
Hana Havlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: Hana.Havlova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Lenka Karásková
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: lenka.karaskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6315
Poznámka: vedoucí personálního oddělení
Romana Kovaříková
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: romana.kovarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6317
Poznámka: personalista
Radka Krumplová
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: Radka.Krumplova@ujep.cz
Telefon: 47528 6316
Poznámka: personalista
Lenka Hauzerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: lenka.hauzerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6314
Poznámka: DPP, DPČ a Cestovní příkazy
Bc. Ilona Novotná
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: ilona.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6340
Poznámka: vedoucí oddělení
Mgr. Veronika Novotná
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: veronika.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6312
Petruše Schořová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: petruse.schorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6313