Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Interní grantová agentura
Hanuš Petržílka hanus.petrzilka@ujep.cz 47528 6354 MFC - 2.20
Hanuš Petržílka
Pracoviště: REK - Rektorát - Interní grantová agentura
e-mail: hanus.petrzilka@ujep.cz
Telefon: 47528 6354
Místnost: MFC-2.20