Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Úklid FŽP
Eva Kekrtová eva.kekrtova@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Úklid FŽP
Eva Kruntorádová  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Úklid FŽP
Rita Šustová  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar tajemníka FŽP
Mgr. Jan Vojtíšek jan.vojtisek@ujep.cz 47528 4118
FŽP - Fakulta životního prostředí
Budova Králova Výšina
Milan Hruboš milan.hrubos@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Budova Králova Výšina
Jana Straková jana.strakova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Budova Králova Výšina
Petr Vlaháč petr.vlahac@ujep.cz 47528 4157
Eva Kekrtová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Úklid FŽP
e-mail: eva.kekrtova@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
Eva Kruntorádová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Úklid FŽP
Telefon:  
Rita Šustová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Úklid FŽP
Telefon:  
Mgr. Jan Vojtíšek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar tajemníka FŽP
e-mail: jan.vojtisek@ujep.cz
Telefon: 47528 4118
Milan Hruboš
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Budova Králova Výšina
e-mail: milan.hrubos@ujep.cz
Telefon:  
Jana Straková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Budova Králova Výšina
e-mail: jana.strakova@ujep.cz
Telefon:  
Petr Vlaháč
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Budova Králova Výšina
e-mail: petr.vlahac@ujep.cz
Telefon: 47528 4157