Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Eva Hejnová Ph.D. eva.hejnova@ujep.cz 47528 6621
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Jiří Králík Ph.D. Jiri.Kralik@ujep.cz 47528 6648
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 6685
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 6735
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
PaedDr. Milan Kubiatko PhD. milan.kubiatko@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 6817
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
Mgr. Petr Trahorsch petr.trahorsch@ujep.cz 47528 6771
RNDr. Eva Hejnová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: eva.hejnova@ujep.cz
Telefon: 47528 6621
RNDr. Jiří Králík Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: Jiri.Kralik@ujep.cz
Telefon: 47528 6648
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 6735
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: milan.kubiatko@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 6817
Mgr. Petr Trahorsch
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: petr.trahorsch@ujep.cz
Telefon: 47528 6771