Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Ilona Balkó Ph.D. ilona.balko@ujep.cz 47528 3345
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Jaroslava Celerová CSc. jaroslava.celerova@ujep.cz 47528 3267
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. František Čajka Ph.D. frantisek.cajka@ujep.cz 47528 3358
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Martin Fibiger Ph.D. martin.fibiger@ujep.cz 47528 3344
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PaedDr. Ivo Harák Ph.D. ivo.harak@ujep.cz 47528 3338
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Jiří Hasil Ph.D. jiri.hasil@ujep.cz 47528 3352
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. PhDr. Ondřej Hník Ph.D. andrecito1@seznam.cz 47528 3351
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Václav Jindráček Ph.D. vaclav.jindracek@ujep.cz 47528 3354
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Inna Kalita Ph.D. inna.kalita@ujep.cz 47528 3235
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Jiří Koten Ph.D. jiri.koten@ujep.cz 47528 3343
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Jana Volodymyrivna Macurová Ph.D. jana.macurova@ujep.cz 47528 3349
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Mira Marvanová Ph.D. mira.marvanova@ujep.cz 47528 3347
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D. patrik.mitter@ujep.cz 47528 3358
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
prof. PhDr. Dobrava Moldanová CSc. dobrava.moldanova@ujep.cz 47528 3342
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Jan Tlustý Ph.D. Jan.Tlusty@ujep.cz 47528 3338
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Vladimír Trpka Ph.D. Vladimir.Trpka@ujep.cz 47528 3352
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Zdeněk Valenta Ph.D. zdenek.valenta@ujep.cz 47528 3346
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Zuzana Wiesingerová zuzana.wiesingerova@ujep.cz 47528 3336
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. PhDr. Ludmila Zimová CSc. ludmila.zimova@ujep.cz 47528 3353
PhDr. Ilona Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: ilona.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3345
PhDr. Jaroslava Celerová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jaroslava.celerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3267
PhDr. František Čajka Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: frantisek.cajka@ujep.cz
Telefon: 47528 3358
PhDr. Martin Fibiger Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: martin.fibiger@ujep.cz
Telefon: 47528 3344
PaedDr. Ivo Harák Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: ivo.harak@ujep.cz
Telefon: 47528 3338
PhDr. Jiří Hasil Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jiri.hasil@ujep.cz
Telefon: 47528 3352
doc. PhDr. Ondřej Hník Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: andrecito1@seznam.cz
Telefon: 47528 3351
PhDr. Václav Jindráček Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: vaclav.jindracek@ujep.cz
Telefon: 47528 3354
PhDr. Inna Kalita Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: inna.kalita@ujep.cz
Telefon: 47528 3235
Mgr. Jiří Koten Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jiri.koten@ujep.cz
Telefon: 47528 3343
Mgr. Jana Volodymyrivna Macurová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jana.macurova@ujep.cz
Telefon: 47528 3349
PhDr. Mira Marvanová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: mira.marvanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3347
doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: patrik.mitter@ujep.cz
Telefon: 47528 3358
prof. PhDr. Dobrava Moldanová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: dobrava.moldanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3342
Mgr. Jan Tlustý Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: Jan.Tlusty@ujep.cz
Telefon: 47528 3338
Mgr. Vladimír Trpka Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: Vladimir.Trpka@ujep.cz
Telefon: 47528 3352
PhDr. Zdeněk Valenta Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: zdenek.valenta@ujep.cz
Telefon: 47528 3346
Zuzana Wiesingerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: zuzana.wiesingerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3336
doc. PhDr. Ludmila Zimová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: ludmila.zimova@ujep.cz
Telefon: 47528 3353