Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Romana Havlová romana.havlova@ujep.cz 47528 4663 MO - 109-3
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Mgr. Lenka Petláková lenka.petlakova@ujep.cz 47528 4664 MO - 110
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Alena Podlesná alena.podlesna@ujep.cz 47528 4661 MO - 109-1
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Vladislava Vitáková vladislava.vitakova@ujep.cz 47528 4662 MO - 109-2
Romana Havlová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: romana.havlova@ujep.cz
Telefon: 47528 4663
Místnost: MO-109-3
Mgr. Lenka Petláková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: lenka.petlakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4664
Místnost: MO-110
Alena Podlesná
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: alena.podlesna@ujep.cz
Telefon: 47528 4661
Místnost: MO-109-1
Vladislava Vitáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: vladislava.vitakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4662
Místnost: MO-109-2