Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar děkana FSI
prof. Ing. Štefan Michna PhD. stefan.michna@ujep.cz 47528 5529 KH - 217
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Bc. Patrik Balcar patrik.balcar@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Martin Bárta martin.barta@ujep.cz 47528 5526 5526KC - 325
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE libor.benes@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Helena Brejchová helena.brejchova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Jaromír Cais Ph.D. jaromir.cais@ujep.cz 47528 5544 KC - 310
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Sabina Cermanová sabina.cermanova@ujep.cz 47528 5565  - CEMMTECH C324Erasmus koordinátor pro FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Bc. Šárka Fockeová sarka.fockeova@ujep.cz 47528 5538 KH - 316
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Petra Hájková petra.hajkova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Pavel Houška pavel.houska@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Petra Jeřábková petra.jerabkova@ujep.cz   475 285 565KC - C327
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Karolína Kolaříková Karolina.Kolarikova@ujep.cz 47528 5551 KH - 210
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Zdeněk Lukáš MBA, Ph.D. zdenek.lukas@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Michal Michna michal.michna@ujep.cz 47528 5556 NO - 306
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Bc. Daniel Průša daniel.prusa@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Jiří Šubrt jiri.subrt@ujep.cz 47528 5554
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Denis Vejrážka denis.vejrazka@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Stanislava Zindulková Prošková stanislava.proskova@ujep.cz 47528 5518 KH - 325Referentka vědy a výzkumu FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro studium a celoživotní vzděláváníFSI
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D. tomas.vyslouzil@ujep.cz 47528 5516 KH - 207Proděkan pro studium a CŽV
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Studijní oddělení FSI
Soňa Olivová sona.olivova@ujep.cz 47528 5514 KH - 129
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Studijní oddělení FSI
Bc. Lucie Skrčená lucie.skrcena@ujep.cz 47528 5514 NO - 204
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE libor.benes@ujep.cz 47528 5540 KH - 325
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
Ing. Michal Lattner Ph.D. michal.lattner@ujep.cz   KC - KC-312Proděkan pro vnější vztahy
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Pavel Houška pavel.houska@ujep.cz 47528 5548 607102013KH - 309tajemník FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Petr Majrich Ph.D. petr.majrich@ujep.cz 47528 5534 608959502KC - 312Vedoucí správy budov FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Radomír Adamovský DrSc. radomir.adamovsky@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Jaromír Cais Ph.D. jaromir.cais@ujep.cz 47528 5544 KH - 
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Mgr. Pavla Čechalová pavla.cechalova@ujep.cz 47528 5556
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Vít Černohlávek Ph.D. vit.cernohlavek@ujep.cz 47528 5557 KC - 3.18
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D. zdenek.cespiro@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Milan Dian Ph.D. milan.dian@ujep.cz 47528 5544 NO - 205
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Alexandr Fales Alexandr.Fales@ujep.cz   602554151
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D. jan.hrdlicka@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Dagmar Juchelková Ph.D. juchelkovad@ujep.cz   KC - profesorka
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Martin Kantor Ph.D. martin.kantor@ujep.cz 47528 5531
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Miloš Kašpárek Ph.D. milos.kasparek@ujep.cz 47528 5531
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. František Klimenda Ph.D. frantisek.klimenda@ujep.cz 47528 5561 KC - 313
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Pavel Kobrle Ph.D. pavel.kobrle1@ujep.cz 47528 5523 KC - 311
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Mgr. Martin Kozakovič martin.kozakovic@gmail.com kozakovicm@g.ujep.cz 47528 6825
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Jan Krmela Ph.D. Jan.Krmela@ujep.cz   docent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Karel Noháč Ph.D. karel.nohac@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Ludmila Nováková Ph.D. ludmila.novakova@ujep.cz 47528 5515 KC - C330
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D. novotny@ujep.cz 47528 5512 KC - C331
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Dr. Ing. Pavel Polach pavel.polach@ujep.cz pa.polach@seznam.cz   604462384KC - docent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Zdeněk Růžička zdenek.ruzicka@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Bc. Vladislav Síťař Ph.D. vladislav.sitar@ujep.cz 47528 5523 721 121 670KC - 311odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Blanka Skočilasová Ph.D. blanka.skocilasova@ujep.cz 47528 5533 KC - 317
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Martin Svoboda Ph.D. martin.svoboda@ujep.cz martin.svoboda@ujep.cz 47528 5532 731108070KC - C314odborný asistent FSI UJEP
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Vladimír Šleger CSc. vladimir.sleger@ujep.cz sleger@tf.czu.cz   KC - 316
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Dana Šmejkalová Dana.Smejkalova@ujep.cz 47528 5517 KC - 309Sekretářka ÚSE
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Jan Štěrba Ph.D. jan.sterba@ujep.cz 47528 5556 KC - 313
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D. tomas.vyslouzil@ujep.cz   475 285 516KH - 207Odborný asistent USE
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal CSc. tomas.zdrahal@ujep.cz 47528 5512 KC - C319Docent Ústavu
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Zuzana Albrechtová zuzana.albrechtova@ujep.cz 47528 5530 KH - 214ÚTM FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Matúš Bajcura PhD. matus.bajcura@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
RNDr. Snejanka Stefanova Bakardjieva Ph.D. snejanka.bakardjieva@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Mgr. Klára Caisová Ph.D. klara.caisova@ujep.cz 47528 5558 KH - 217
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Pavel Kraus Ph.D. pavel.kraus@ujep.cz 47528 5525
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE antonin.kriz@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak PhD. sylvia.kusmierczak@ujep.cz 47528 5513 KH - 213
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Václav Machek Vaclav.Machek@ujep.cz 47528 5534 KH - 312Odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Petr Majrich Ph.D. petr.majrich@ujep.cz 47528 5534 608959502KC - 121Akademický pracovník
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Lenka Michnová Ph.D. lenka.michnova@ujep.cz   +420 475285546KH - 311akademický pracovník (odborná asistentka)
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Nataša Náprstková Ph.D. natasa.naprstkova@ujep.cz 47528 5513 KH - 213
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Martin Novák Ph.D. martin.novak1@ujep.cz 47528 5545 KH - 215
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. PhDr. Jan Novotný Ph.D. jan.novotny@ujep.cz 47528 5525 KH - 218
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Elena Střihavková Ph.D. elena.strihavkova@ujep.cz 47528 5525 KH - 7
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Jan Sviantek jan.sviantek@ujep.cz   KC - 3.32Odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D. jaroslava.svobodova@ujep.cz 47528 5550 KH - 313
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Daniela Vysloužilová Ph.D. daniela.vyslouzilova@ujep.cz 47528 5536 KH - 206
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
Ing. Martin Jaskevič martin.jaskevic@ujep.cz 47528 6633 703956978CPTO - 2.13
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
Mgr. Iryna Kambarová Ph.D. iryna.kambarova@ujep.cz 47528 5558 KC - C209
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
Ing. Bc. Anna Knaislová Ph.D. anna.knaislova@ujep.cz 47528 5535 KH - 308
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
Ing. Michal Lattner Ph.D. michal.lattner@ujep.cz 47528 5543 KC - KC-312Ředitel VTP
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
Ing. Irena Lysoňková irena.lysonkova@ujep.cz 47528 5547 KC - C 209
prof. Ing. Štefan Michna PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar děkana FSI
e-mail: stefan.michna@ujep.cz
Telefon: 47528 5529
Místnost: KH-217
Bc. Patrik Balcar
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: patrik.balcar@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Martin Bárta
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: martin.barta@ujep.cz
Telefon: 47528 5526
Další telefon: 5526
Místnost: KC-325
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: libor.benes@ujep.cz
Telefon:  
Helena Brejchová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: helena.brejchova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jaromír Cais Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jaromir.cais@ujep.cz
Telefon: 47528 5544
Místnost: KC-310
Ing. Sabina Cermanová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: sabina.cermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 5565
Poznámka: Erasmus koordinátor pro FSI
Bc. Šárka Fockeová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: sarka.fockeova@ujep.cz
Telefon: 47528 5538
Místnost: KH-316
Petra Hájková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: petra.hajkova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Pavel Houška
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: pavel.houska@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Petra Jeřábková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: petra.jerabkova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 285 565
Místnost: KC-C327
Karolína Kolaříková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: Karolina.Kolarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5551
Místnost: KH-210
Ing. Zdeněk Lukáš MBA, Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: zdenek.lukas@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Michal Michna
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: michal.michna@ujep.cz
Telefon: 47528 5556
Místnost: NO-306
Bc. Daniel Průša
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: daniel.prusa@ujep.cz
Telefon:  
Jiří Šubrt
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jiri.subrt@ujep.cz
Telefon: 47528 5554
Denis Vejrážka
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: denis.vejrazka@ujep.cz
Telefon:  
Stanislava Zindulková Prošková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: stanislava.proskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5518
Místnost: KH-325
Poznámka: Referentka vědy a výzkumu FSI
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro studium a celoživotní vzděláváníFSI
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz
Telefon: 47528 5516
Místnost: KH-207
Poznámka: Proděkan pro studium a CŽV
Soňa Olivová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Studijní oddělení FSI
e-mail: sona.olivova@ujep.cz
Telefon: 47528 5514
Místnost: KH-129
Bc. Lucie Skrčená
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Studijní oddělení FSI
e-mail: lucie.skrcena@ujep.cz
Telefon: 47528 5514
Místnost: NO-204
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
e-mail: libor.benes@ujep.cz
Telefon: 47528 5540
Místnost: KH-325
Ing. Michal Lattner Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
e-mail: michal.lattner@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: KC-KC-312
Poznámka: Proděkan pro vnější vztahy
Ing. Pavel Houška
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: pavel.houska@ujep.cz
Telefon: 47528 5548
Další telefon: 607102013
Místnost: KH-309
Poznámka: tajemník FSI
Ing. Petr Majrich Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: petr.majrich@ujep.cz
Telefon: 47528 5534
Další telefon: 608959502
Místnost: KC-312
Poznámka: Vedoucí správy budov FSI
prof. Ing. Radomír Adamovský DrSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: radomir.adamovsky@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jaromír Cais Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: jaromir.cais@ujep.cz
Telefon: 47528 5544
Místnost: KH-
Mgr. Pavla Čechalová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: pavla.cechalova@ujep.cz
Telefon: 47528 5556
Ing. Vít Černohlávek Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: vit.cernohlavek@ujep.cz
Telefon: 47528 5557
Místnost: KC-3.18
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: zdenek.cespiro@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Milan Dian Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: milan.dian@ujep.cz
Telefon: 47528 5544
Místnost: NO-205
Ing. Alexandr Fales
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: Alexandr.Fales@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 602554151
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: jan.hrdlicka@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Dagmar Juchelková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: juchelkovad@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: KC-
Poznámka: profesorka
Ing. Martin Kantor Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: martin.kantor@ujep.cz
Telefon: 47528 5531
Ing. Miloš Kašpárek Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: milos.kasparek@ujep.cz
Telefon: 47528 5531
Ing. František Klimenda Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: frantisek.klimenda@ujep.cz
Telefon: 47528 5561
Místnost: KC-313
Ing. Pavel Kobrle Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: pavel.kobrle1@ujep.cz
Telefon: 47528 5523
Místnost: KC-311
Mgr. Martin Kozakovič
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: martin.kozakovic@gmail.com
Další e-mail: kozakovicm@g.ujep.cz
Telefon: 47528 6825
prof. Ing. Jan Krmela Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: Jan.Krmela@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: docent
doc. Ing. Karel Noháč Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: karel.nohac@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Ludmila Nováková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: ludmila.novakova@ujep.cz
Telefon: 47528 5515
Místnost: KC-C330
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 5512
Místnost: KC-C331
doc. Dr. Ing. Pavel Polach
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: pavel.polach@ujep.cz
Další e-mail: pa.polach@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 604462384
Místnost: KC-
Poznámka: docent
Ing. Zdeněk Růžička
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: zdenek.ruzicka@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Bc. Vladislav Síťař Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: vladislav.sitar@ujep.cz
Telefon: 47528 5523
Další telefon: 721 121 670
Místnost: KC-311
Poznámka: odborný asistent
Ing. Blanka Skočilasová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: blanka.skocilasova@ujep.cz
Telefon: 47528 5533
Místnost: KC-317
Ing. Martin Svoboda Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: martin.svoboda@ujep.cz
Další e-mail: martin.svoboda@ujep.cz
Telefon: 47528 5532
Další telefon: 731108070
Místnost: KC-C314
Poznámka: odborný asistent FSI UJEP
doc. Ing. Vladimír Šleger CSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: vladimir.sleger@ujep.cz
Další e-mail: sleger@tf.czu.cz
Telefon:  
Místnost: KC-316
Dana Šmejkalová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: Dana.Smejkalova@ujep.cz
Telefon: 47528 5517
Místnost: KC-309
Poznámka: Sekretářka ÚSE
Ing. Jan Štěrba Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: jan.sterba@ujep.cz
Telefon: 47528 5556
Místnost: KC-313
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 285 516
Místnost: KH-207
Poznámka: Odborný asistent USE
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal CSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: tomas.zdrahal@ujep.cz
Telefon: 47528 5512
Místnost: KC-C319
Poznámka: Docent Ústavu
Zuzana Albrechtová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: zuzana.albrechtova@ujep.cz
Telefon: 47528 5530
Místnost: KH-214
Poznámka: ÚTM FSI
Ing. Matúš Bajcura PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: matus.bajcura@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Snejanka Stefanova Bakardjieva Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: snejanka.bakardjieva@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Klára Caisová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: klara.caisova@ujep.cz
Telefon: 47528 5558
Místnost: KH-217
Ing. Pavel Kraus Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: pavel.kraus@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: antonin.kriz@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: sylvia.kusmierczak@ujep.cz
Telefon: 47528 5513
Místnost: KH-213
Ing. Václav Machek
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: Vaclav.Machek@ujep.cz
Telefon: 47528 5534
Místnost: KH-312
Poznámka: Odborný asistent
Ing. Petr Majrich Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: petr.majrich@ujep.cz
Telefon: 47528 5534
Další telefon: 608959502
Místnost: KC-121
Poznámka: Akademický pracovník
Ing. Lenka Michnová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: lenka.michnova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420 475285546
Místnost: KH-311
Poznámka: akademický pracovník (odborná asistentka)
doc. Ing. Nataša Náprstková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: natasa.naprstkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5513
Místnost: KH-213
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: martin.novak1@ujep.cz
Telefon: 47528 5545
Místnost: KH-215
doc. PhDr. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: jan.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
Místnost: KH-218
Ing. Elena Střihavková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: elena.strihavkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
Místnost: KH-7
Ing. Jan Sviantek
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: jan.sviantek@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: KC-3.32
Poznámka: Odborný asistent
doc. Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: jaroslava.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 5550
Místnost: KH-313
Ing. Daniela Vysloužilová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: daniela.vyslouzilova@ujep.cz
Telefon: 47528 5536
Místnost: KH-206
Ing. Martin Jaskevič
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
e-mail: martin.jaskevic@ujep.cz
Telefon: 47528 6633
Další telefon: 703956978
Místnost: CPTO-2.13
Mgr. Iryna Kambarová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
e-mail: iryna.kambarova@ujep.cz
Telefon: 47528 5558
Místnost: KC-C209
Ing. Bc. Anna Knaislová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
e-mail: anna.knaislova@ujep.cz
Telefon: 47528 5535
Místnost: KH-308
Ing. Michal Lattner Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
e-mail: michal.lattner@ujep.cz
Telefon: 47528 5543
Místnost: KC-KC-312
Poznámka: Ředitel VTP
Ing. Irena Lysoňková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
e-mail: irena.lysonkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5547
Místnost: KC-C 209