Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar děkana FSI
doc. Ing. Jaromír Cais Ph.D. jaromir.cais@ujep.cz 47528 5544 KH - 
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Pavel Houška pavel.houska@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro studium a celoživotní vzděláváníFSI
Ing. Pavel Kraus Ph.D. pavel.kraus@ujep.cz 47528 5525 KH - 325
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Studijní oddělení FSI
Soňa Olivová sona.olivova@ujep.cz 47528 5514 KH - 129
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Studijní oddělení FSI
Bc. Lucie Skrčená lucie.skrcena@ujep.cz 47528 5514 NO - 204
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu T FSI
Ing. Jan Štěrba Ph.D. jan.sterba@ujep.cz 47528 5556 KC - 309
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz 47528 3562
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
Mgr. Klára Caisová Ph.D. klara.caisova@ujep.cz 47528 5558 KH - 217
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Erasmus koordinátor FSI
Ing. Petra Jeřábková petra.jerabkova@ujep.cz   475 285 565KC - C327
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Patrik Balcar patrik.balcar@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Bc. Šárka Fockeová sarka.fockeova@ujep.cz 47528 5538 KC - 319asistentka děkana FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Pavel Houška pavel.houska@ujep.cz 47528 5548 607102013KC - 324tajemník FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Petra Jeřábková petra.jerabkova@ujep.cz   475 285 565KC - C327
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Karolína Kolaříková Karolina.Kolarikova@ujep.cz 47528 5551 KH - 210
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Zdeněk Lukáš MBA, Ph.D. zdenek.lukas@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Petr Majrich Ph.D. petr.majrich@ujep.cz 47528 5534 608959502KC - 121Vedoucí správy budov FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Bc. Daniel Průša daniel.prusa@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Provozní úsek FSI
Helena Brejchová helena.brejchova@ujep.cz 47528 5520
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Provozní úsek FSI
Petra Hájková petra.hajkova@ujep.cz 47528 5520
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Provozní úsek FSI
Ladislava Machová ladislava.machova@ujep.cz 47528 6245
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Provozní úsek FSI
Jiří Šubrt jiri.subrt@ujep.cz 47528 5554
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Radomír Adamovský DrSc. radomir.adamovsky@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Mgr. Pavla Čechalová pavla.cechalova@ujep.cz 47528 5556
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Vít Černohlávek Ph.D. vit.cernohlavek@ujep.cz 47528 5557 KC - 3.16
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D. zdenek.cespiro@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Milan Dian Ph.D. milan.dian@ujep.cz 47528 5544 NO - 205
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Alexandr Fales Alexandr.Fales@ujep.cz   602554151KC - 313
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D. jan.hrdlicka@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Dagmar Juchelková Ph.D. juchelkovad@ujep.cz   KC - profesorka
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Martin Kantor Ph.D. martin.kantor@ujep.cz 47528 5531
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Miloš Kašpárek Ph.D. milos.kasparek@ujep.cz 47528 5531
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. František Klimenda Ph.D. frantisek.klimenda@ujep.cz 47528 5561 KC - 313
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Pavel Kobrle Ph.D. pavel.kobrle1@ujep.cz 47528 5523 KC - 311
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Mgr. Martin Kozakovič martin.kozakovic@gmail.com kozakovicm@g.ujep.cz 47528 6825 721502931KC - 3.15Odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
prof. Ing. Jan Krmela Ph.D. Jan.Krmela@ujep.cz   docent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Karel Noháč Ph.D. karel.nohac@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Ludmila Nováková Ph.D. ludmila.novakova@ujep.cz 47528 5515 KC - C330
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D. novotny@ujep.cz 47528 5512 KC - C331
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Dr. Ing. Pavel Polach pavel.polach@ujep.cz pa.polach@seznam.cz   604462384KC - 314docent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Zdeněk Růžička zdenek.ruzicka@ujep.cz    - KC - 313Odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Bc. Vladislav Síťař Ph.D. vladislav.sitar@ujep.cz 47528 5523 721 121 670KC - 311odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Blanka Skočilasová Ph.D. blanka.skocilasova@ujep.cz 47528 5533 KC - 317
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Martin Svoboda Ph.D. martin.svoboda@ujep.cz martin.svoboda@ujep.cz 47528 5532 731108070KC - C314odborný asistent FSI UJEP
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. Ing. Vladimír Šleger CSc. vladimir.sleger@ujep.cz sleger@tf.czu.cz   KC - 316
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Dana Šmejkalová Dana.Smejkalova@ujep.cz 47528 5517 KC - 309Sekretářka ÚSE
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D. tomas.vyslouzil@ujep.cz   475 285 516KH - 207Odborný asistent USE
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal CSc. tomas.zdrahal@ujep.cz 47528 5512 KC - C319Docent Ústavu
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Zuzana Albrechtová zuzana.albrechtova@ujep.cz 47528 5530 KH - 214ÚTM FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Matúš Bajcura PhD. matus.bajcura@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
RNDr. Snejanka Stefanova Bakardjieva Ph.D. snejanka.bakardjieva@ujep.cz snejana@iic.cas.cz   475 28 5546KH - H 311
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE libor.benes@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE antonin.kriz@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak PhD. sylvia.kusmierczak@ujep.cz 47528 5513 KH - 213docent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Václav Machek Vaclav.Machek@ujep.cz 47528 5534 KH - 312Odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Petr Majrich Ph.D. petr.majrich@ujep.cz 47528 5534 608959502KC - 121Akademický pracovník
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Filip Mamoń filip.mamon@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Lenka Michnová Ph.D. lenka.michnova@ujep.cz   +420 475285546KH - 311akademický pracovník (odborná asistentka)
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Nataša Náprstková Ph.D. natasa.naprstkova@ujep.cz 47528 5513 KH - 213
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Martin Novák Ph.D. martin.novak1@ujep.cz 47528 5545 KH - 215
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. PhDr. Jan Novotný Ph.D. jan.novotny@ujep.cz 47528 5525 KH - 218
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Elena Střihavková Ph.D. elena.strihavkova@ujep.cz 47528 5525 KH - 7
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Jan Sviantek jan.sviantek@ujep.cz   475285521KH - 102Odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
doc. Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D. jaroslava.svobodova@ujep.cz 47528 5550 KH - 313
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav technologií a materiálů
Ing. Daniela Vysloužilová Ph.D. daniela.vyslouzilova@ujep.cz 47528 5536 KH - 206
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
Mgr. Lucie Drobná  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
Ing. Michal Lattner Ph.D. michal.lattner@ujep.cz 47528 5543 KC - KC-312Ředitel VTP
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Vědecko technický park
prof. Ing. Štefan Michna PhD. stefan.michna@ujep.cz 47528 5529 KH - 217
doc. Ing. Jaromír Cais Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar děkana FSI
e-mail: jaromir.cais@ujep.cz
Telefon: 47528 5544
Místnost: KH-
Ing. Pavel Houška
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: pavel.houska@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Pavel Kraus Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro studium a celoživotní vzděláváníFSI
e-mail: pavel.kraus@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
Místnost: KH-325
Soňa Olivová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Studijní oddělení FSI
e-mail: sona.olivova@ujep.cz
Telefon: 47528 5514
Místnost: KH-129
Bc. Lucie Skrčená
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Studijní oddělení FSI
e-mail: lucie.skrcena@ujep.cz
Telefon: 47528 5514
Místnost: NO-204
Ing. Jan Štěrba Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu T FSI
e-mail: jan.sterba@ujep.cz
Telefon: 47528 5556
Místnost: KC-309
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon: 47528 3562
Mgr. Klára Caisová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
e-mail: klara.caisova@ujep.cz
Telefon: 47528 5558
Místnost: KH-217
Ing. Petra Jeřábková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Erasmus koordinátor FSI
e-mail: petra.jerabkova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 285 565
Místnost: KC-C327
Ing. Patrik Balcar
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: patrik.balcar@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Šárka Fockeová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: sarka.fockeova@ujep.cz
Telefon: 47528 5538
Místnost: KC-319
Poznámka: asistentka děkana FSI
Ing. Pavel Houška
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: pavel.houska@ujep.cz
Telefon: 47528 5548
Další telefon: 607102013
Místnost: KC-324
Poznámka: tajemník FSI
Ing. Petra Jeřábková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: petra.jerabkova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 285 565
Místnost: KC-C327
Karolína Kolaříková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: Karolina.Kolarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5551
Místnost: KH-210
Ing. Zdeněk Lukáš MBA, Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: zdenek.lukas@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Petr Majrich Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: petr.majrich@ujep.cz
Telefon: 47528 5534
Další telefon: 608959502
Místnost: KC-121
Poznámka: Vedoucí správy budov FSI
Bc. Daniel Průša
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: daniel.prusa@ujep.cz
Telefon:  
Helena Brejchová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Provozní úsek FSI
e-mail: helena.brejchova@ujep.cz
Telefon: 47528 5520
Petra Hájková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Provozní úsek FSI
e-mail: petra.hajkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5520
Ladislava Machová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Provozní úsek FSI
e-mail: ladislava.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 6245
Jiří Šubrt
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Provozní úsek FSI
e-mail: jiri.subrt@ujep.cz
Telefon: 47528 5554
prof. Ing. Radomír Adamovský DrSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: radomir.adamovsky@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Pavla Čechalová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: pavla.cechalova@ujep.cz
Telefon: 47528 5556
Ing. Vít Černohlávek Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: vit.cernohlavek@ujep.cz
Telefon: 47528 5557
Místnost: KC-3.16
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: zdenek.cespiro@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Milan Dian Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: milan.dian@ujep.cz
Telefon: 47528 5544
Místnost: NO-205
Ing. Alexandr Fales
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: Alexandr.Fales@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 602554151
Místnost: KC-313
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: jan.hrdlicka@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Dagmar Juchelková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: juchelkovad@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: KC-
Poznámka: profesorka
Ing. Martin Kantor Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: martin.kantor@ujep.cz
Telefon: 47528 5531
Ing. Miloš Kašpárek Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: milos.kasparek@ujep.cz
Telefon: 47528 5531
Ing. František Klimenda Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: frantisek.klimenda@ujep.cz
Telefon: 47528 5561
Místnost: KC-313
Ing. Pavel Kobrle Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: pavel.kobrle1@ujep.cz
Telefon: 47528 5523
Místnost: KC-311
Mgr. Martin Kozakovič
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: martin.kozakovic@gmail.com
Další e-mail: kozakovicm@g.ujep.cz
Telefon: 47528 6825
Další telefon: 721502931
Místnost: KC-3.15
Poznámka: Odborný asistent
prof. Ing. Jan Krmela Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: Jan.Krmela@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: docent
doc. Ing. Karel Noháč Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: karel.nohac@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Ludmila Nováková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: ludmila.novakova@ujep.cz
Telefon: 47528 5515
Místnost: KC-C330
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 5512
Místnost: KC-C331
doc. Dr. Ing. Pavel Polach
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: pavel.polach@ujep.cz
Další e-mail: pa.polach@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 604462384
Místnost: KC-314
Poznámka: docent
Ing. Zdeněk Růžička
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: zdenek.ruzicka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Odborný asistent
Ing. Bc. Vladislav Síťař Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: vladislav.sitar@ujep.cz
Telefon: 47528 5523
Další telefon: 721 121 670
Místnost: KC-311
Poznámka: odborný asistent
Ing. Blanka Skočilasová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: blanka.skocilasova@ujep.cz
Telefon: 47528 5533
Místnost: KC-317
Ing. Martin Svoboda Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: martin.svoboda@ujep.cz
Další e-mail: martin.svoboda@ujep.cz
Telefon: 47528 5532
Další telefon: 731108070
Místnost: KC-C314
Poznámka: odborný asistent FSI UJEP
doc. Ing. Vladimír Šleger CSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: vladimir.sleger@ujep.cz
Další e-mail: sleger@tf.czu.cz
Telefon:  
Místnost: KC-316
Dana Šmejkalová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: Dana.Smejkalova@ujep.cz
Telefon: 47528 5517
Místnost: KC-309
Poznámka: Sekretářka ÚSE
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 285 516
Místnost: KH-207
Poznámka: Odborný asistent USE
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal CSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: tomas.zdrahal@ujep.cz
Telefon: 47528 5512
Místnost: KC-C319
Poznámka: Docent Ústavu
Zuzana Albrechtová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: zuzana.albrechtova@ujep.cz
Telefon: 47528 5530
Místnost: KH-214
Poznámka: ÚTM FSI
Ing. Matúš Bajcura PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: matus.bajcura@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Snejanka Stefanova Bakardjieva Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: snejanka.bakardjieva@ujep.cz
Další e-mail: snejana@iic.cas.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 28 5546
Místnost: KH-H 311
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: libor.benes@ujep.cz
Telefon:  
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: antonin.kriz@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: sylvia.kusmierczak@ujep.cz
Telefon: 47528 5513
Místnost: KH-213
Poznámka: docent
Ing. Václav Machek
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: Vaclav.Machek@ujep.cz
Telefon: 47528 5534
Místnost: KH-312
Poznámka: Odborný asistent
Ing. Petr Majrich Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: petr.majrich@ujep.cz
Telefon: 47528 5534
Další telefon: 608959502
Místnost: KC-121
Poznámka: Akademický pracovník
Ing. Filip Mamoń
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: filip.mamon@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lenka Michnová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: lenka.michnova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420 475285546
Místnost: KH-311
Poznámka: akademický pracovník (odborná asistentka)
doc. Ing. Nataša Náprstková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: natasa.naprstkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5513
Místnost: KH-213
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: martin.novak1@ujep.cz
Telefon: 47528 5545
Místnost: KH-215
doc. PhDr. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: jan.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
Místnost: KH-218
Ing. Elena Střihavková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: elena.strihavkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
Místnost: KH-7
Ing. Jan Sviantek
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: jan.sviantek@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475285521
Místnost: KH-102
Poznámka: Odborný asistent
doc. Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: jaroslava.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 5550
Místnost: KH-313
Ing. Daniela Vysloužilová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav technologií a materiálů
e-mail: daniela.vyslouzilova@ujep.cz
Telefon: 47528 5536
Místnost: KH-206
Mgr. Lucie Drobná
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
Telefon:  
Ing. Michal Lattner Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
e-mail: michal.lattner@ujep.cz
Telefon: 47528 5543
Místnost: KC-KC-312
Poznámka: Ředitel VTP
prof. Ing. Štefan Michna PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Vědecko technický park
e-mail: stefan.michna@ujep.cz
Telefon: 47528 5529
Místnost: KH-217