Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Mgr. Petr Bogan Ph.D. petr.bogan@ujep.cz 47528 4128
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Bc. Dominik Brétt dominik.brett@ujep.cz 47528 4137
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Ing. Vladimír Brůna vladimir.bruna@ujep.cz bruna@geolab.cz 47528 4133 odborný asistent KGI
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Ing. Jitka Elznicová Ph.D. jitka.elznicova@ujep.cz 47528 4136
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
RNDr. Petr Jirásek petr.jirasek@ujep.cz 47528 4133
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Mgr. Ing. Petr Novák petr.novak@ujep.cz 47528 4164
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D. jan.pacina@ujep.cz 47613 7448
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra geoinformatiky
Iveta Soldánová iveta.soldanova@ujep.cz 47528 4135
Mgr. Petr Bogan Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: petr.bogan@ujep.cz
Telefon: 47528 4128
Bc. Dominik Brétt
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: dominik.brett@ujep.cz
Telefon: 47528 4137
Ing. Vladimír Brůna
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: vladimir.bruna@ujep.cz
Další e-mail: bruna@geolab.cz
Telefon: 47528 4133
Poznámka: odborný asistent KGI
Ing. Jitka Elznicová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: jitka.elznicova@ujep.cz
Telefon: 47528 4136
RNDr. Petr Jirásek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: petr.jirasek@ujep.cz
Telefon: 47528 4133
Mgr. Ing. Petr Novák
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: petr.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4164
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: jan.pacina@ujep.cz
Telefon: 47613 7448
Iveta Soldánová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra geoinformatiky
e-mail: iveta.soldanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4135