Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Prorektor pro vnější vztahy
Mgr. Tereza Krylová Tereza.Krylova@ujep.cz 47528 6271 MFC - 1.12
Mgr. Tereza Krylová
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vnější vztahy
e-mail: Tereza.Krylova@ujep.cz
Telefon: 47528 6271
Místnost: MFC-1.12