Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro studium
PhDr. Jiří Koumar Ph.D. jiri.koumar@ujep.cz 47528 6412 FF - A 304
PhDr. Jiří Koumar Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro studium
e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
Telefon: 47528 6412
Místnost: FF-A 304