Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Tereza Glossová tereza.glossova@ujep.cz 47528 4712
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D. zbynek.sperat@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Mgr. Danuše Strnadová danuse.strnadova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Bc. Pavlína Šimečková pavlina.simeckova@ujep.cz 47528 4712 MO - 
Ing. Tereza Glossová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: tereza.glossova@ujep.cz
Telefon: 47528 4712
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: zbynek.sperat@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Danuše Strnadová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: danuse.strnadova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Pavlína Šimečková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: pavlina.simeckova@ujep.cz
Telefon: 47528 4712
Místnost: MO-