Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Bc. Pavlína Šimečková pavlina.simeckova@ujep.cz 47528 4712 MO - 
Bc. Pavlína Šimečková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: pavlina.simeckova@ujep.cz
Telefon: 47528 4712
Místnost: MO-