Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Lenka Dvořáčková lenka.dvorackova@ujep.cz 47528 4716
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Tereza Glossová tereza.glossova@ujep.cz 47528 4712
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Bc. Michal Hejduk  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Mgr. Petr Jíra Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. jaroslav.koutsky@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Jiří Louda Ph.D. jiri.louda@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D. zbynek.sperat@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Mgr. Danuše Strnadová danuse.strnadova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Mgr. Kateřina Vyhnánková katerina.vyhnankova@ujep.cz  
Ing. Lenka Dvořáčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: lenka.dvorackova@ujep.cz
Telefon: 47528 4716
Ing. Tereza Glossová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: tereza.glossova@ujep.cz
Telefon: 47528 4712
Bc. Michal Hejduk
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
Telefon:  
Mgr. Petr Jíra Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jiří Louda Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: jiri.louda@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: zbynek.sperat@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Danuše Strnadová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: danuse.strnadova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Kateřina Vyhnánková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: katerina.vyhnankova@ujep.cz
Telefon: