Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
Silvie Burešová Silvie.Buresova@ujep.cz 47528 2289 sekretářka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. katerina.hadkova@ujep.cz 47528 2138 docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D. ilona.pesatova@ujep.cz 47528 2168 docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D. arnost.smolik@ujep.cz smolik.ar@seznam.cz 47528 2164 777982029odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. zdenek.svoboda@ujep.cz svobodazd@centrum.cz 47528 2164 vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PaedDr. Ing. Jan Tirpák jan.tirpak@ujep.cz JanTirpak@seznam.cz 47528 2138 +420 774 321 191lektor KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PhDr. Václava Tomická Ph.D. vaclava.tomicka@ujep.cz 47528 2379 odborná asistentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc. helena.vomackova@ujep.cz 47528 2167 docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PhDr. Michal Vostrý Ph.D. Michal.Vostry@ujep.cz 47528 2164 tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
Silvie Burešová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: Silvie.Buresova@ujep.cz
Telefon: 47528 2289
Poznámka: sekretářka KSSP PF
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: katerina.hadkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2138
Poznámka: docentka KSSP PF
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: ilona.pesatova@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
Poznámka: docentka KSSP PF
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: arnost.smolik@ujep.cz
Další e-mail: smolik.ar@seznam.cz
Telefon: 47528 2164
Další telefon: 777982029
Poznámka: odborný asistent KSSP PF
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: zdenek.svoboda@ujep.cz
Další e-mail: svobodazd@centrum.cz
Telefon: 47528 2164
Poznámka: vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PaedDr. Ing. Jan Tirpák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: jan.tirpak@ujep.cz
Další e-mail: JanTirpak@seznam.cz
Telefon: 47528 2138
Další telefon: +420 774 321 191
Poznámka: lektor KSSP PF
PhDr. Václava Tomická Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: vaclava.tomicka@ujep.cz
Telefon: 47528 2379
Poznámka: odborná asistentka KSSP PF
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: helena.vomackova@ujep.cz
Telefon: 47528 2167
Poznámka: docentka KSSP PF
PhDr. Michal Vostrý Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: Michal.Vostry@ujep.cz
Telefon: 47528 2164
Poznámka: tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF