Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D. ivan.bertl@ujep.cz 47528 3127 CS - 211odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
Silvie Burešová Silvie.Buresova@ujep.cz 47528 2289 HO - 162sekretářka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. katerina.hadkova@ujep.cz 47528 2138 HO - 128docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D. ilona.pesatova@ujep.cz 47528 2168 HO - 206docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D. arnost.smolik@ujep.cz smolik.ar@seznam.cz 47528 2164 777 982 029HO - 203odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. zdenek.svoboda@ujep.cz svobodazd@centrum.cz 47528 2164 HO - 203vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák MBA, Ph.D. jan.tirpak@ujep.cz JanTirpak@seznam.cz 47528 2138 723 021 946HO - 128tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
Mgr. Kristýna Volfová kristyna.volfova@ujep.cz 47528 2379 HO - 130lektorka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc. helena.vomackova@ujep.cz 47528 2167 HO - 205docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz 47528 3562 CV - 016vedoucí centra CSIIV PF, docent KSSP PF
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: ivan.bertl@ujep.cz
Telefon: 47528 3127
Místnost: CS-211
Poznámka: odborný asistent KSSP PF
Silvie Burešová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: Silvie.Buresova@ujep.cz
Telefon: 47528 2289
Místnost: HO-162
Poznámka: sekretářka KSSP PF
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: katerina.hadkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2138
Místnost: HO-128
Poznámka: docentka KSSP PF
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: ilona.pesatova@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
Místnost: HO-206
Poznámka: docentka KSSP PF
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: arnost.smolik@ujep.cz
Další e-mail: smolik.ar@seznam.cz
Telefon: 47528 2164
Další telefon: 777 982 029
Místnost: HO-203
Poznámka: odborný asistent KSSP PF
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: zdenek.svoboda@ujep.cz
Další e-mail: svobodazd@centrum.cz
Telefon: 47528 2164
Místnost: HO-203
Poznámka: vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: jan.tirpak@ujep.cz
Další e-mail: JanTirpak@seznam.cz
Telefon: 47528 2138
Další telefon: 723 021 946
Místnost: HO-128
Poznámka: tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
Mgr. Kristýna Volfová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: kristyna.volfova@ujep.cz
Telefon: 47528 2379
Místnost: HO-130
Poznámka: lektorka KSSP PF
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: helena.vomackova@ujep.cz
Telefon: 47528 2167
Místnost: HO-205
Poznámka: docentka KSSP PF
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon: 47528 3562
Místnost: CV-016
Poznámka: vedoucí centra CSIIV PF, docent KSSP PF