Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

*** Podle zařazení ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar tajemníka PF
Ing. Lenka Hřebejková lenka.hrebejkova@ujep.cz 47528 3176 CV - 108tajemník PF
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar tajemníka FŽP
Mgr. Jan Vojtíšek jan.vojtisek@ujep.cz 47528 4118 KV - 206
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar tajemníka FSE
Ing. Dagmar Kubišová dagmar.kubisova@ujep.cz 47528 4715 MO - 215
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar tajemníka FUD
Mgr. Miroslav Matoušek miroslav.matousek@ujep.cz 47528 5123 +420603878946FU - 233FUD
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Pavel Houška pavel.houska@ujep.cz 47528 5548 607102013KH - 309tajemník FSI
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar tajemníka PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 6665 602128972CPTO - 814
FF - Filozofická fakulta
Útvar tajemníka FF
Ing. Terezie Tahalová terezie.tahalova@ujep.cz 47528 6402 FF - A 316
Ing. Lenka Hřebejková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar tajemníka PF
e-mail: lenka.hrebejkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3176
Místnost: CV-108
Poznámka: tajemník PF
Mgr. Jan Vojtíšek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar tajemníka FŽP
e-mail: jan.vojtisek@ujep.cz
Telefon: 47528 4118
Místnost: KV-206
Ing. Dagmar Kubišová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar tajemníka FSE
e-mail: dagmar.kubisova@ujep.cz
Telefon: 47528 4715
Místnost: MO-215
Mgr. Miroslav Matoušek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar tajemníka FUD
e-mail: miroslav.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 5123
Další telefon: +420603878946
Místnost: FU-233
Poznámka: FUD
Ing. Pavel Houška
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: pavel.houska@ujep.cz
Telefon: 47528 5548
Další telefon: 607102013
Místnost: KH-309
Poznámka: tajemník FSI
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar tajemníka PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 6665
Další telefon: 602128972
Místnost: CPTO-814
Ing. Terezie Tahalová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar tajemníka FF
e-mail: terezie.tahalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6402
Místnost: FF-A 316