Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

*** Podle zařazení ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar tajemníka FŽP
Mgr. Jan Vojtíšek jan.vojtisek@ujep.cz 47528 4118
FSE - Fakulta sociálně-ekonomická
Útvar tajemníka FSE
Ing. Dagmar Kubišová dagmar.kubisova@ujep.cz 47528 4715
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar tajemníka FUD
Mgr. Miroslav Matoušek miroslav.matousek@ujep.cz 47528 5123 +420603878946FUD
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar tajemníka FSI
Ing. Petr Majrich Ph.D. petr.majrich@ujep.cz 47528 5534 608 959 502Tajemník FSI
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar tajemníka PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 3187 602128972
FF - Filozofická fakulta
Útvar tajemníka FF
Ing. Terezie Tahalová terezie.tahalova@ujep.cz 47528 6402
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Miloš Němeček milos.nemecek@ujep.cz 47528 4222
Mgr. Jan Vojtíšek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar tajemníka FŽP
e-mail: jan.vojtisek@ujep.cz
Telefon: 47528 4118
Ing. Dagmar Kubišová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně-ekonomická - Útvar tajemníka FSE
e-mail: dagmar.kubisova@ujep.cz
Telefon: 47528 4715
Mgr. Miroslav Matoušek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar tajemníka FUD
e-mail: miroslav.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 5123
Další telefon: +420603878946
Poznámka: FUD
Ing. Petr Majrich Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar tajemníka FSI
e-mail: petr.majrich@ujep.cz
Telefon: 47528 5534
Další telefon: 608 959 502
Poznámka: Tajemník FSI
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar tajemníka PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 3187
Další telefon: 602128972
Ing. Terezie Tahalová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar tajemníka FF
e-mail: terezie.tahalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6402
Ing. Miloš Němeček
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: milos.nemecek@ujep.cz
Telefon: 47528 4222