Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Martina Beranová martina.beranova@ujep.cz 47528 6404
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Ivana Bláhová ivana.blahova@ujep.cz 47528 6408 Manažer KA 06 (U21 - REPROREG)
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Jana Burdová Jana.Burdova@ujep.cz 47528 6400 Asistentka vedení
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
PhDr. Filip Hrbek filip.hrbek@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Bc. Tereza Jenšíková Tereza.Jensikova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Michal Korhel M.A. michal.korhel@ujep.cz 47528 6438
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Daniel Kratochvil M.A.  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Jana Macková jana.mackova@ujep.cz 47528 6525
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Pavlína Máčková pavlina.mackova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Lucie Obrová  
Martina Beranová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: martina.beranova@ujep.cz
Telefon: 47528 6404
Mgr. Ivana Bláhová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: ivana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Poznámka: Manažer KA 06 (U21 - REPROREG)
Mgr. Jana Burdová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Jana.Burdova@ujep.cz
Telefon: 47528 6400
Poznámka: Asistentka vedení
PhDr. Filip Hrbek
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: filip.hrbek@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Tereza Jenšíková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Tereza.Jensikova@ujep.cz
Telefon:  
Michal Korhel M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: michal.korhel@ujep.cz
Telefon: 47528 6438
Daniel Kratochvil M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
Telefon:  
Mgr. Jana Macková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: jana.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6525
Pavlína Máčková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: pavlina.mackova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lucie Obrová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
Telefon: