Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
Mgr. Petr Bláha Ph.D. petr.blahaml@ujep.cz 47528 6472 6498FF - B 001
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
Mgr. Jana Burdová Jana.Burdova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
Mgr. Jakub Charvát Ph.D. Jakub.Charvat@ujep.cz 47528 6516 FF - B 218
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
Mgr. Jan Charvát Ph.D., M.A. jan.charvat@ujep.cz 47528 6506 FF - B 206
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
doc. PhDr. Daniel Klimovský PhD.  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz 47528 6413 FF - B206
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A. lukas.novotny@ujep.cz 47528 6504 FF - B 206
Mgr. Petr Bláha Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: petr.blahaml@ujep.cz
Telefon: 47528 6472
Další telefon: 6498
Místnost: FF-B 001
Mgr. Jana Burdová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: Jana.Burdova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jakub Charvát Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: Jakub.Charvat@ujep.cz
Telefon: 47528 6516
Místnost: FF-B 218
Mgr. Jan Charvát Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: jan.charvat@ujep.cz
Telefon: 47528 6506
Místnost: FF-B 206
doc. PhDr. Daniel Klimovský PhD.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
Telefon:  
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon: 47528 6413
Místnost: FF-B206
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: lukas.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 6504
Místnost: FF-B 206