Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** SKM - Správa kolejí a menz ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
SKM - Správa kolejí a menz
Recepce kolejí
Zdeněk Duchač zdenek.duchac@ujep.cz zdenekduchac@volny.cz 47528 7111 777048160
SKM - Správa kolejí a menz
Recepce kolejí
Blanka Hájková blanka.hajkova@ujep.cz 47528 7111
Zdeněk Duchač
Pracoviště: SKM - Správa kolejí a menz - Recepce kolejí
e-mail: zdenek.duchac@ujep.cz
Další e-mail: zdenekduchac@volny.cz
Telefon: 47528 7111
Další telefon: 777048160
Blanka Hájková
Pracoviště: SKM - Správa kolejí a menz - Recepce kolejí
e-mail: blanka.hajkova@ujep.cz
Telefon: 47528 7111