Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar děkana FSE
Mgr. Ondřej Moc Ph.D. ondrej.moc@ujep.cz 47528 4808 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Bc. Pavlína Šimečková pavlina.simeckova@ujep.cz 47528 4712 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar tajemníka FSE
Ing. Dagmar Kubišová dagmar.kubisova@ujep.cz 47528 4715 MO - 215Tajemnice FSE
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Ekonomický referát FSE
Tereza Svobodová tereza.svobodova@ujep.cz 47528 4707
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Romana Havlová romana.havlova@ujep.cz 47528 4663 MO - 109-3
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Mgr. Lenka Petláková lenka.petlakova@ujep.cz 47528 4664 MO - 110
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Alena Podlesná alena.podlesna@ujep.cz 47528 4661 MO - 109-1
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Vladislava Vitáková vladislava.vitakova@ujep.cz 47528 4662 MO - 109-2
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro studium FSE
Ing. Miroslav Kopáček Ph.D. miroslav.kopacek@ujep.cz 47528 4912 MO - 412
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro studium
Ing. Lenka Dvořáčková lenka.dvorackova@ujep.cz 47528 4666
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro studium
Mgr. Michaela Sobotová michaela.sobotova@ujep.cz   475 284 666MO - 113
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technické podpory FSE
Bc. Radovan Loder radovan.loder@ujep.cz 47528 4810 606646513MO - 310
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Erika Bílá erika.bila@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Zuzana Láchová  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Lenka Rambousková lenka.rambouskova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Miroslava Šestáková  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Natálie Šlajchrtová natalie.slajchrtova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Oleg Štirbl oleg.stirbl@ujep.cz 47528 4602 724031417MO - 102
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Monika Veverková  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE
Ing. Lucie Povolná Ph.D. lucie.povolna@ujep.cz 47528 4716 MO - 219
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro rozvoj a kvalitu FSE
Ing. Tereza Glossová tereza.glossova@ujep.cz 47528 4708 MO - 209
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vědu FSE
doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D. lenka.slavikova@ujep.cz 47528 4714 MO - 214
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro vědu FSE
Mgr. Barbora Kamarýtová barbora.kamarytova@ujep.cz 47528 4717 MO - 217Referát pro vědu a výzkum
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Centrum výzkumu FSE
Mgr. Hana Galiová hana.galiova@ujep.cz 47528 4710 702232442MO - 208Centrum výzkumu FSE
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Centrum výzkumu FSE
PhDr. Radek Soběhart Ph.D. radek.sobehart@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Centrum výzkumu FSE
Ing. Eliška Štádlerová DiS. eliska.stadlerova@ujep.cz 47528 4709 728439568
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Ing. Natálie Čermáková  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Ing. Michaela Hrdinová  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Mgr. Radomíra Jordová radomira.jordova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Ing. Jan Macháč Ph.D. jan.machac@ujep.cz 47528 4725
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D. kristyna.rybova@ujep.cz 47528 6763 CPTO - 4.32
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Mgr. Patrik Šimůnek  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Ing. MgA. Radek Timoftej  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Ing. Alice Vaverka Králiková alice.vaverka-kralikova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
RNDr. Martina Vrbová Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Ing. Lenka Zaňková  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D. jitka.lastovkova@ujep.cz 47528 3875 MN - 207
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Dvořáková jitka.dvorakova@ujep.cz 47528 4718 +420775605083MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Sylvie Blaschke Kotíková Ph.D. sylvie.blaschke@ujep.cz 47528 4730
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Jan Brabec Ph.D. jan.brabec@ujep.cz 47528 4722 MO - 222
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová Ph.D. hana.bruhova-foltynova@ujep.cz 47528 4722 MO - 222Akademický pracovník
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Eva Fuchsová Ph.D. eva.fuchsova@ujep.cz 47528 4727 MO - 226
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Marek Hekrle marek.hekrle@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Dagmar Hodanová dagmar.hodanova@ujep.cz 47528 4728 MO - 228
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Michaela Jánská PhD. michaela.janska@ujep.cz 47528 4729 MO - 229
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Vojtěch Kotrba Ph.D. vojtech.kotrba@ujep.cz 47528 4726 MO - 226
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Jan Macháč Ph.D. jan.machac@ujep.cz 47528 4722 +420737366623MO - 222
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Libor Měsíček Ph.D. l.mesicek@ujep.cz 47528 4725 MO - 225
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Mgr. Ing. Pavol Minárik Ph.D. pavol.minarik@ujep.cz 47528 4726 MO - 226
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Mgr. Ing. Pavol Minárik Ph.D. pavol.minarik@ujep.cz 47528 4726 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Eliška Nacházelová eliska.nachazelova@ujep.cz   MO - 230
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
PhDr. Alice Reissová Ph.D. alice.reissova@ujep.cz 47528 4730 MO - 230
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Tomáš Siviček PhD. tomas.sivicek@ujep.cz 47528 4726 MO - 226
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
prof. Josef Šíma Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Martin Špaček PhD. martin.spacek@ujep.cz 47528 4722 MO - 222
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Ing. Daniel Šťastný Ph.D. daniel.stastny@ujep.cz   +420604960329MO - 217
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Silvester van Koten Ph.D. silvester.vankoten@ujep.cz slvstr@gmail.com  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Lucie Vávrová lucie.vavrova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Marek Vokoun Ph.D. marek.vokoun@ujep.cz 47528 4726 MO - 226
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Mgr. Vojtěch Zíka Ph.D. vojtech.zika@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
JUDr. Petr Černý Ph.D. petr.cerny@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
doc. PhDr. Václav Houžvička Ph.D. vaclav.houzvicka@ujep.cz 47528 4613 MO - 113docent, vedoucí Katedry práva a politologie
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
doc. JUDr. Pavel Mates CSc. pavel.mates@ujep.cz 47528 4613 MO - 113
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
Mgr. Karel Šemík karel.semik@ujep.cz karel.semik@ujep.cz 47528 4613 608232581MO - 113odborný asistent Katedry práva a politologie FSE UJEP
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
Mgr. Jan Tichý jan.tichy@ujep.cz   MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
Mgr. Ing. Jana Gabčanová jana.gabcanova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
RNDr. Jana Šimsová Ph.D. jana.simsova@ujep.cz 47528 4807 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
Ing. Tomáš Šperk tomas.sperk@ujep.cz 47528 4807 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
Hana Zdarská hana.zdarska@ujep.cz 47528 4802 MO - 302sekretářka
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
doc. RNDr. Marta Žambochová Ph.D. marta.zambochova@ujep.cz 47528 4807 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Miroslav Barták Ph.D. miroslav.bartak@ujep.cz 47528 3873 MN - 206
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Kateřina Bernardová katerina.bernardova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc. jiri.burianek@ff.cuni.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Jan Hrubeš Ph.D. jan.hrubes@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková PhD. slavka.karkoskova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc. pavel.kuchar@ujep.cz kuchar1425@gmail.com 47528 3889 702200473MN - 209
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Alexandra Petrů alexandra.petru@ujep.cz 47528 3875 MN - 207
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Benjamin Petruželka Ph.D. benjamin.petruzelka@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Ing. Dita Štyvarová dita.styvarova@ujep.cz 47528 3883 776080558MN - 208odborná asistentka
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
prof. PhDr. Ladislav Vaska Ph.D. ladislav.vaska@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Jan Vašat Ph.D. jan.vasat@ujep.cz 47528 3873 MN - 206
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Hana Vašíčková hana.vasickova@ujep.cz 47528 3883 MN - 208
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Michaela Veselá Hiekischová Ph.D. Michaela.Hiekischova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Kateřina Felixová Ph.D. katerina.felixova@ujep.cz 47528 4703 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Lucie Kopáčková lucie.kopackova@ujep.cz 47528 4704 MO - 203
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Romana Košvancová romana.kosvancova@ujep.cz 47528 4705 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Alena Maaytová Ph.D. alena.maaytova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Pavlína Mazancová pavlina.mazancova@ujep.cz 47528 4701 MO - 201
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Mgr. Martin Stachoň Ph.D. martin.stachon@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Michal Struk Ph.D. Michal.Struk@ujep.cz 47528 4701 MO - 201
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Jiří Uhman MBA jiri.uhman@ujep.cz 47528 4703 MO - 204
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Ida Bauerová ida.bauerova@ujep.cz 47528 4917 MO - 417
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Ivana Bennett ivana.bennett@ujep.cz 47528 4917 MO - 417
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Jaroslav Izavčuk jaroslav.izavcuk@ujep.cz 47528 4917 MO - 417odborný asistent
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Kateřina Oktábcová katerina.oktabcova@ujep.cz 47528 4918 MO - 418
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová Ph.D. katerina.smejkalova@ujep.cz 47528 4918 MO - 418
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
PhDr. Hana Suchánková Ph.D. hana.suchankova@ujep.cz 47528 4916 MO - 416vedoucí katedry
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D. belling@email.cz 47528 4915 MO - 415
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Ing. Martin Domín martin.domin@ujep.cz martin.domin@ujep.cz 47528 4913 +420 737 529 319MO - 413Odborný asistent
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Ing. Lenka Dubová lenka.dubova@ujep.cz 47528 4722 MO - 222
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Petra Havránková petra.havrankova@ujep.cz 47528 4915 MO - 415sekretářka katedry
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
doc. Ing. Petr Hlaváček Ph.D. petr.hlavacek@ujep.cz 47528 4910 MO - 410
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Ing. Jan Holub jan.holub@ujep.cz 47528 4919 MO - 419
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. jaroslav.koutsky@ujep.cz 47528 4911 MO - 411
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Ing. Jiří Louda Ph.D. jiri.louda@ujep.cz   MO - 208
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Ing. Jiří Louda Ph.D. jiri.louda@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
RNDr. Václav Novák Ph.D. vaclav.novak@ujep.cz 47528 4913 MO - 413
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Ing. Petra Olšová Ph.D. petra.olsova@ujep.cz 47528 4914 MO - 414
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Ing. Tomáš Sýkora Ph.D. tomas.sykora@ujep.cz 47528 4919 MO - 419
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Mgr. Kateřina Vyhnánková katerina.vyhnankova@ujep.cz 47528 4915 MN - 415
Mgr. Ondřej Moc Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar děkana FSE
e-mail: ondrej.moc@ujep.cz
Telefon: 47528 4808
Místnost: MO-308
Bc. Pavlína Šimečková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: pavlina.simeckova@ujep.cz
Telefon: 47528 4712
Místnost: MO-
Ing. Dagmar Kubišová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar tajemníka FSE
e-mail: dagmar.kubisova@ujep.cz
Telefon: 47528 4715
Místnost: MO-215
Poznámka: Tajemnice FSE
Tereza Svobodová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Ekonomický referát FSE
e-mail: tereza.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 4707
Romana Havlová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: romana.havlova@ujep.cz
Telefon: 47528 4663
Místnost: MO-109-3
Mgr. Lenka Petláková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: lenka.petlakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4664
Místnost: MO-110
Alena Podlesná
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: alena.podlesna@ujep.cz
Telefon: 47528 4661
Místnost: MO-109-1
Vladislava Vitáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: vladislava.vitakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4662
Místnost: MO-109-2
Ing. Miroslav Kopáček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro studium FSE
e-mail: miroslav.kopacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4912
Místnost: MO-412
Ing. Lenka Dvořáčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro studium
e-mail: lenka.dvorackova@ujep.cz
Telefon: 47528 4666
Mgr. Michaela Sobotová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro studium
e-mail: michaela.sobotova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 284 666
Místnost: MO-113
Bc. Radovan Loder
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technické podpory FSE
e-mail: radovan.loder@ujep.cz
Telefon: 47528 4810
Další telefon: 606646513
Místnost: MO-310
Erika Bílá
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
e-mail: erika.bila@ujep.cz
Telefon:  
Zuzana Láchová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
Telefon:  
Lenka Rambousková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
e-mail: lenka.rambouskova@ujep.cz
Telefon:  
Miroslava Šestáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
Telefon:  
Natálie Šlajchrtová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
e-mail: natalie.slajchrtova@ujep.cz
Telefon:  
Oleg Štirbl
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
e-mail: oleg.stirbl@ujep.cz
Telefon: 47528 4602
Další telefon: 724031417
Místnost: MO-102
Monika Veverková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
Telefon:  
Ing. Lucie Povolná Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE
e-mail: lucie.povolna@ujep.cz
Telefon: 47528 4716
Místnost: MO-219
Ing. Tereza Glossová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro rozvoj a kvalitu FSE
e-mail: tereza.glossova@ujep.cz
Telefon: 47528 4708
Místnost: MO-209
doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vědu FSE
e-mail: lenka.slavikova@ujep.cz
Telefon: 47528 4714
Místnost: MO-214
Mgr. Barbora Kamarýtová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro vědu FSE
e-mail: barbora.kamarytova@ujep.cz
Telefon: 47528 4717
Místnost: MO-217
Poznámka: Referát pro vědu a výzkum
Mgr. Hana Galiová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Centrum výzkumu FSE
e-mail: hana.galiova@ujep.cz
Telefon: 47528 4710
Další telefon: 702232442
Místnost: MO-208
Poznámka: Centrum výzkumu FSE
PhDr. Radek Soběhart Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Centrum výzkumu FSE
e-mail: radek.sobehart@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Eliška Štádlerová DiS.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Centrum výzkumu FSE
e-mail: eliska.stadlerova@ujep.cz
Telefon: 47528 4709
Další telefon: 728439568
Ing. Natálie Čermáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Telefon:  
Ing. Michaela Hrdinová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Telefon:  
Mgr. Radomíra Jordová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
e-mail: radomira.jordova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jan Macháč Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
e-mail: jan.machac@ujep.cz
Telefon: 47528 4725
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
e-mail: kristyna.rybova@ujep.cz
Telefon: 47528 6763
Místnost: CPTO-4.32
Mgr. Patrik Šimůnek
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Telefon:  
Ing. MgA. Radek Timoftej
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Telefon:  
Ing. Alice Vaverka Králiková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
e-mail: alice.vaverka-kralikova@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Martina Vrbová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Telefon:  
Ing. Lenka Zaňková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Telefon:  
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.lastovkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3875
Místnost: MN-207
Mgr. Jitka Dvořáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.dvorakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4718
Další telefon: +420775605083
Místnost: MO-
Ing. Sylvie Blaschke Kotíková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: sylvie.blaschke@ujep.cz
Telefon: 47528 4730
Ing. Jan Brabec Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: jan.brabec@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Místnost: MO-222
Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: hana.bruhova-foltynova@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Místnost: MO-222
Poznámka: Akademický pracovník
Ing. Eva Fuchsová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: eva.fuchsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4727
Místnost: MO-226
Ing. Marek Hekrle
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: marek.hekrle@ujep.cz
Telefon:  
Dagmar Hodanová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: dagmar.hodanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4728
Místnost: MO-228
Ing. Michaela Jánská PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: michaela.janska@ujep.cz
Telefon: 47528 4729
Místnost: MO-229
Ing. Vojtěch Kotrba Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: vojtech.kotrba@ujep.cz
Telefon: 47528 4726
Místnost: MO-226
Ing. Jan Macháč Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: jan.machac@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Další telefon: +420737366623
Místnost: MO-222
Ing. Libor Měsíček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: l.mesicek@ujep.cz
Telefon: 47528 4725
Místnost: MO-225
Mgr. Ing. Pavol Minárik Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: pavol.minarik@ujep.cz
Telefon: 47528 4726
Místnost: MO-226
Mgr. Ing. Pavol Minárik Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: pavol.minarik@ujep.cz
Telefon: 47528 4726
Místnost: MO-
Ing. Eliška Nacházelová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: eliska.nachazelova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: MO-230
PhDr. Alice Reissová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: alice.reissova@ujep.cz
Telefon: 47528 4730
Místnost: MO-230
Ing. Tomáš Siviček PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: tomas.sivicek@ujep.cz
Telefon: 47528 4726
Místnost: MO-226
prof. Josef Šíma Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
Telefon:  
Ing. Martin Špaček PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: martin.spacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Místnost: MO-222
doc. Ing. Daniel Šťastný Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: daniel.stastny@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420604960329
Místnost: MO-217
doc. Silvester van Koten Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: silvester.vankoten@ujep.cz
Další e-mail: slvstr@gmail.com
Telefon:  
Ing. Lucie Vávrová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: lucie.vavrova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Marek Vokoun Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: marek.vokoun@ujep.cz
Telefon: 47528 4726
Místnost: MO-226
Ing. Mgr. Vojtěch Zíka Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: vojtech.zika@ujep.cz
Telefon:  
JUDr. Petr Černý Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: petr.cerny@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Václav Houžvička Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: vaclav.houzvicka@ujep.cz
Telefon: 47528 4613
Místnost: MO-113
Poznámka: docent, vedoucí Katedry práva a politologie
doc. JUDr. Pavel Mates CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: pavel.mates@ujep.cz
Telefon: 47528 4613
Místnost: MO-113
Mgr. Karel Šemík
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: karel.semik@ujep.cz
Další e-mail: karel.semik@ujep.cz
Telefon: 47528 4613
Další telefon: 608232581
Místnost: MO-113
Poznámka: odborný asistent Katedry práva a politologie FSE UJEP
Mgr. Jan Tichý
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: jan.tichy@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: MO-
Mgr. Ing. Jana Gabčanová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: jana.gabcanova@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Jana Šimsová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: jana.simsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Místnost: MO-308
Ing. Tomáš Šperk
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: tomas.sperk@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Místnost: MO-308
Hana Zdarská
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: hana.zdarska@ujep.cz
Telefon: 47528 4802
Místnost: MO-302
Poznámka: sekretářka
doc. RNDr. Marta Žambochová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: marta.zambochova@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Místnost: MO-308
PhDr. Miroslav Barták Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: miroslav.bartak@ujep.cz
Telefon: 47528 3873
Místnost: MN-206
PhDr. Kateřina Bernardová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: katerina.bernardova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jiri.burianek@ff.cuni.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Hrubeš Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jan.hrubes@ujep.cz
Telefon:  
doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: slavka.karkoskova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: pavel.kuchar@ujep.cz
Další e-mail: kuchar1425@gmail.com
Telefon: 47528 3889
Další telefon: 702200473
Místnost: MN-209
Mgr. Alexandra Petrů
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: alexandra.petru@ujep.cz
Telefon: 47528 3875
Místnost: MN-207
Mgr. Benjamin Petruželka Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: benjamin.petruzelka@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Dita Štyvarová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: dita.styvarova@ujep.cz
Telefon: 47528 3883
Další telefon: 776080558
Místnost: MN-208
Poznámka: odborná asistentka
prof. PhDr. Ladislav Vaska Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: ladislav.vaska@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Vašat Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jan.vasat@ujep.cz
Telefon: 47528 3873
Místnost: MN-206
Hana Vašíčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: hana.vasickova@ujep.cz
Telefon: 47528 3883
Místnost: MN-208
PhDr. Michaela Veselá Hiekischová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: Michaela.Hiekischova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Kateřina Felixová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: katerina.felixova@ujep.cz
Telefon: 47528 4703
Místnost: MO-
Ing. Lucie Kopáčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: lucie.kopackova@ujep.cz
Telefon: 47528 4704
Místnost: MO-203
Romana Košvancová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: romana.kosvancova@ujep.cz
Telefon: 47528 4705
Místnost: MO-
doc. Ing. Alena Maaytová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: alena.maaytova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Pavlína Mazancová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: pavlina.mazancova@ujep.cz
Telefon: 47528 4701
Místnost: MO-201
Ing. Mgr. Martin Stachoň Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: martin.stachon@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Michal Struk Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: Michal.Struk@ujep.cz
Telefon: 47528 4701
Místnost: MO-201
Ing. Jiří Uhman MBA
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: jiri.uhman@ujep.cz
Telefon: 47528 4703
Místnost: MO-204
Mgr. Ida Bauerová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: ida.bauerova@ujep.cz
Telefon: 47528 4917
Místnost: MO-417
Mgr. Ivana Bennett
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: ivana.bennett@ujep.cz
Telefon: 47528 4917
Místnost: MO-417
Mgr. Jaroslav Izavčuk
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: jaroslav.izavcuk@ujep.cz
Telefon: 47528 4917
Místnost: MO-417
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Kateřina Oktábcová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: katerina.oktabcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4918
Místnost: MO-418
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: katerina.smejkalova@ujep.cz
Telefon: 47528 4918
Místnost: MO-418
PhDr. Hana Suchánková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: hana.suchankova@ujep.cz
Telefon: 47528 4916
Místnost: MO-416
Poznámka: vedoucí katedry
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: belling@email.cz
Telefon: 47528 4915
Místnost: MO-415
Ing. Martin Domín
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: martin.domin@ujep.cz
Další e-mail: martin.domin@ujep.cz
Telefon: 47528 4913
Další telefon: +420 737 529 319
Místnost: MO-413
Poznámka: Odborný asistent
Ing. Lenka Dubová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: lenka.dubova@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Místnost: MO-222
Petra Havránková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: petra.havrankova@ujep.cz
Telefon: 47528 4915
Místnost: MO-415
Poznámka: sekretářka katedry
doc. Ing. Petr Hlaváček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: petr.hlavacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4910
Místnost: MO-410
Ing. Jan Holub
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: jan.holub@ujep.cz
Telefon: 47528 4919
Místnost: MO-419
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Telefon: 47528 4911
Místnost: MO-411
Ing. Jiří Louda Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: jiri.louda@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: MO-208
Ing. Jiří Louda Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: jiri.louda@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Václav Novák Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: vaclav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4913
Místnost: MO-413
Ing. Petra Olšová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: petra.olsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4914
Místnost: MO-414
Ing. Tomáš Sýkora Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: tomas.sykora@ujep.cz
Telefon: 47528 4919
Místnost: MO-419
Mgr. Kateřina Vyhnánková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
e-mail: katerina.vyhnankova@ujep.cz
Telefon: 47528 4915
Místnost: MN-415