Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D. michal.kolecek@ujep.cz 47528 5186 FU - 209
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
e-mail: michal.kolecek@ujep.cz
Telefon: 47528 5186
Místnost: FU-209