Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D. zdena.koleckova@ujep.cz 47528 5153 FU - 522
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
e-mail: zdena.koleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
Místnost: FU-522