Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Ekonomické oddělení FF
Dana Ulmanová dana.ulmanova@ujep.cz 47528 6403
Dana Ulmanová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Ekonomické oddělení FF
e-mail: dana.ulmanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6403