Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Bc. Michaela Fischerová michaela.fischerova@ujep.cz omap@ujep.cz 47528 6274 MFC - 1.16Asistent OMaP
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Ing. Michaela Hnidová DiS. michaela.hnidova@ujep.cz michaela.hnidova@ujep.cz 47528 6281 601 129 851Marketingový specialista, produkční
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Ing. Ondřej Kounovský ondrej.kounovsky@ujep.cz 47528 6279 MFC - 1.17Vedoucí oddělení marketingu a propagace
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Pavla Lehnerová pavla.lehnerova@ujep.cz 47528 6273  - 1.16
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Josef Růžička josef.ruzicka@ujep.cz 47528 6276 MFC - 116
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro internacionalizaci
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D. pavel.raska@ujep.cz 47528 6275 MFC - 4.09Prorektor pro vnější vztahy
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Gabriela Krečová gabriela.krecova@ujep.cz 47528 6277 MFC - 112
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Mgr. Tereza Krylová Tereza.Krylova@ujep.cz 47528 6271 MFC - 1.12
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Jana Nikl jana.nikl@ujep.cz 47528 6272
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Lenka Satrapová lenka.satrapova@ujep.cz 47528 6231 MFC - 112
Bc. Michaela Fischerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: michaela.fischerova@ujep.cz
Další e-mail: omap@ujep.cz
Telefon: 47528 6274
Místnost: MFC-1.16
Poznámka: Asistent OMaP
Ing. Michaela Hnidová DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: michaela.hnidova@ujep.cz
Další e-mail: michaela.hnidova@ujep.cz
Telefon: 47528 6281
Další telefon: 601 129 851
Poznámka: Marketingový specialista, produkční
Ing. Ondřej Kounovský
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: ondrej.kounovsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6279
Místnost: MFC-1.17
Poznámka: Vedoucí oddělení marketingu a propagace
Pavla Lehnerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: pavla.lehnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6273
Josef Růžička
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: josef.ruzicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6276
Místnost: MFC-116
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro internacionalizaci
e-mail: pavel.raska@ujep.cz
Telefon: 47528 6275
Místnost: MFC-4.09
Poznámka: Prorektor pro vnější vztahy
Ing. Gabriela Krečová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: gabriela.krecova@ujep.cz
Telefon: 47528 6277
Místnost: MFC-112
Mgr. Tereza Krylová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: Tereza.Krylova@ujep.cz
Telefon: 47528 6271
Místnost: MFC-1.12
Ing. Jana Nikl
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: jana.nikl@ujep.cz
Telefon: 47528 6272
Ing. Lenka Satrapová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: lenka.satrapova@ujep.cz
Telefon: 47528 6231
Místnost: MFC-112