Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Bc. Michaela Hnidová DiS. michaela.hnidova@ujep.cz 47528 6281
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Ing. Ondřej Kounovský ondrej.kounovsky@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Josef Růžička josef.ruzicka@ujep.cz 47528 6276
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Bc. Anna Škopková anna.skopkova@ujep.cz anna.skopkova@ujep.cz 47528 6274 Specialistka marketingu
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro vnější vztahy
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D. pavel.doulik@ujep.cz 47528 6275
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro vnější vztahy
Mgr. Tereza Krylová Tereza.Krylova@ujep.cz 47528 6271
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro vnější vztahy
Alec Mindák Alec.Mindak@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení pro vnější vztahy
Ing. Gabriela Krečová gabriela.krecova@ujep.cz 47528 6277
REK - Rektorát
Oddělení pro vnější vztahy
Ing. Jana Kubátová jana.kubatova@ujep.cz 47528 6272
REK - Rektorát
Oddělení pro vnější vztahy
Ing. Lenka Satrapová lenka.satrapova@ujep.cz 47528 6231
Bc. Michaela Hnidová DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: michaela.hnidova@ujep.cz
Telefon: 47528 6281
Ing. Ondřej Kounovský
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: ondrej.kounovsky@ujep.cz
Telefon:  
Josef Růžička
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: josef.ruzicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6276
Bc. Anna Škopková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: anna.skopkova@ujep.cz
Další e-mail: anna.skopkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6274
Poznámka: Specialistka marketingu
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro vnější vztahy
e-mail: pavel.doulik@ujep.cz
Telefon: 47528 6275
Mgr. Tereza Krylová
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro vnější vztahy
e-mail: Tereza.Krylova@ujep.cz
Telefon: 47528 6271
Alec Mindák
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro vnější vztahy
e-mail: Alec.Mindak@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Gabriela Krečová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro vnější vztahy
e-mail: gabriela.krecova@ujep.cz
Telefon: 47528 6277
Ing. Jana Kubátová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro vnější vztahy
e-mail: jana.kubatova@ujep.cz
Telefon: 47528 6272
Ing. Lenka Satrapová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro vnější vztahy
e-mail: lenka.satrapova@ujep.cz
Telefon: 47528 6231