Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Mgr. Šárka Coganová sarka.coganova@ujep.cz   3857HO - lektor
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
MgA. Mgr. Tereza Havlovicová Tereza.Havlovicova@ujep.cz 47528 3856 475282447lektorka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Mgr. Bc. Lenka Minaříková lenka.minarikova@ujep.cz 47528 2447 HO - 002zástupkyně vedoucího katedry a odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Dana Novotná Ph.D. dana.novotna@ujep.cz 47528 2885 HO - 309odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Mgr. Iva Olšanová iva.olsanova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Ivanka Polanecká ivanka.polanecka@ujep.cz 47528 2310 HO - 129sekretářka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Radka Růžičková Ph.D. radka.ruzickova@ujep.cz 47528 3866 HO - 161odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
doc. Mgr. Vladimír Šavel vladimir.savel@ujep.cz 47528 3857 HO - 166docent KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Petr Zeman Ph.D. petr.zeman@ujep.cz 47528 2362 HO - 307vedoucí katedry a odborný asistent KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Martina Zemanová Ph.D. martina.zemanova@ujep.cz 47528 3850 HO - 307odborná asistentka KVU PF
Mgr. Šárka Coganová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: sarka.coganova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 3857
Místnost: HO-
Poznámka: lektor
MgA. Mgr. Tereza Havlovicová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: Tereza.Havlovicova@ujep.cz
Telefon: 47528 3856
Další telefon: 475282447
Poznámka: lektorka KVU PF
Mgr. Bc. Lenka Minaříková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: lenka.minarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 2447
Místnost: HO-002
Poznámka: zástupkyně vedoucího katedry a odborná asistentka KVU PF
PhDr. Dana Novotná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: dana.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 2885
Místnost: HO-309
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
Mgr. Iva Olšanová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: iva.olsanova@ujep.cz
Telefon:  
Ivanka Polanecká
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: ivanka.polanecka@ujep.cz
Telefon: 47528 2310
Místnost: HO-129
Poznámka: sekretářka KVU PF
PhDr. Radka Růžičková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: radka.ruzickova@ujep.cz
Telefon: 47528 3866
Místnost: HO-161
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
doc. Mgr. Vladimír Šavel
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: vladimir.savel@ujep.cz
Telefon: 47528 3857
Místnost: HO-166
Poznámka: docent KVU PF
PhDr. Petr Zeman Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: petr.zeman@ujep.cz
Telefon: 47528 2362
Místnost: HO-307
Poznámka: vedoucí katedry a odborný asistent KVU PF
PhDr. Martina Zemanová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: martina.zemanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3850
Místnost: HO-307
Poznámka: odborná asistentka KVU PF