Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD. martin.boda@ujep.cz 47528 6680
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jiří Cihlář CSc. jiri.cihlar@ujep.cz 47528 6677
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc. petr.eisenmann@ujep.cz 47528 6691
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Miroslav Hušek DrSc. miroslav.husek@ujep.cz 47528 6678
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jan Kopka CSc. jan.kopka@ujep.cz 47528 6678 Emeritní profesor
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 6685
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Martin Kuřil Ph.D. martin.kuril@ujep.cz 47528 6680
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Lucie Loukotová Lucie.Loukotova@ujep.cz 47528 6688 tajemník KMA
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jan Malý DrSc. jan.maly1@ujep.cz 47528 6677
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 6683 referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, projekty NanoEnviCZ, OP PIK
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D. ondrej.pesout@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D. veronika.pitrova@ujep.cz 47528 6685
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D. jiri.pribyl@ujep.cz 47528 6682
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.boda@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
prof. RNDr. Jiří Cihlář CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.cihlar@ujep.cz
Telefon: 47528 6677
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: petr.eisenmann@ujep.cz
Telefon: 47528 6691
prof. RNDr. Miroslav Hušek DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: miroslav.husek@ujep.cz
Telefon: 47528 6678
prof. RNDr. Jan Kopka CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jan.kopka@ujep.cz
Telefon: 47528 6678
Poznámka: Emeritní profesor
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
RNDr. Martin Kuřil Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.kuril@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
Mgr. Lucie Loukotová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Lucie.Loukotova@ujep.cz
Telefon: 47528 6688
Poznámka: tajemník KMA
prof. RNDr. Jan Malý DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jan.maly1@ujep.cz
Telefon: 47528 6677
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6683
Poznámka: referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, projekty NanoEnviCZ, OP PIK
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: ondrej.pesout@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: veronika.pitrova@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.pribyl@ujep.cz
Telefon: 47528 6682