Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. Yaroslav Bazaykin Yaroslav.Bazaykin@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. PhDr. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD. martin.boda@ujep.cz 47528 6680 CPTO - 703
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc. petr.eisenmann@ujep.cz 47528 6691 CPTO - 718
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 6685 CPTO - 715
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Martin Kuřil Ph.D. martin.kuril@ujep.cz 47528 6680 CPTO - 703
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Lucie Loukotová Lucie.Loukotova@ujep.cz 47528 6688 CPTO - 716tajemník KMA
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 6683 722 976 030CPTO - 712referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, administrátor projektů NanoEnviCZ a Metamorph
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. RNDr. Bohumír Opic DrSc. Bohumir.Opic@ujep.cz 47528 6678
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D. veronika.pitrova@ujep.cz 47528 6685 CPTO - 715
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D. jiri.pribyl@ujep.cz 47528 6682 CPTO - 711
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Jiří Rozkovec Jiri.Rozkovec@ujep.cz 47528 6677
doc. Yaroslav Bazaykin
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Yaroslav.Bazaykin@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.boda@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
Místnost: CPTO-703
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: petr.eisenmann@ujep.cz
Telefon: 47528 6691
Místnost: CPTO-718
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
Místnost: CPTO-715
RNDr. Martin Kuřil Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.kuril@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
Místnost: CPTO-703
Mgr. Lucie Loukotová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Lucie.Loukotova@ujep.cz
Telefon: 47528 6688
Místnost: CPTO-716
Poznámka: tajemník KMA
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6683
Další telefon: 722 976 030
Místnost: CPTO-712
Poznámka: referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, administrátor projektů NanoEnviCZ a Metamorph
doc. RNDr. Bohumír Opic DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Bohumir.Opic@ujep.cz
Telefon: 47528 6678
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: veronika.pitrova@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
Místnost: CPTO-715
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.pribyl@ujep.cz
Telefon: 47528 6682
Místnost: CPTO-711
Mgr. Jiří Rozkovec
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Jiri.Rozkovec@ujep.cz
Telefon: 47528 6677