Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Bc. Lenka Křížová lenka.krizova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Kamila Machaloušová kamila.machalousova@ujep.cz 47528 4272
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Ing. Šárka Nováková sarka.novakova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Andrea Šramotová andrea.sramotova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Bc. Radka Vodáková radka.vodakova@ujep.cz  
Bc. Lenka Křížová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: lenka.krizova@ujep.cz
Telefon:  
Kamila Machaloušová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz
Telefon: 47528 4272
Ing. Šárka Nováková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: sarka.novakova@ujep.cz
Telefon:  
Andrea Šramotová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: andrea.sramotova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Radka Vodáková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: radka.vodakova@ujep.cz
Telefon: