Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar děkana PřF
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. michal.varady@ujep.cz 47528 6667
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Aubrecht Petr.Aubrecht@ujep.cz 47528 6794 vědecký pracovník
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petra Cuřínová Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ilona Dolenská ilona.dolenska@ujep.cz 47528 3250
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Antonín Edr edr@icpf.cas.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Bc. Tereza Haasová tereza.haasova@ujep.cz 47528 6668
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Zuzana Hanušová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Regina Herma regina.herma@ujep.cz 47528 6787
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jakub Hoskovec  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 6643
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 6624
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. David Kramoliš david.kramolis@ujep.cz 47528 6637
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Alena Krupková Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Filip Kunert filip.kunert@ujep.cz   602314271
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 6665 602128972
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz 47528 6664
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz 47528 6638
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz 47528 6781 475283646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 6651
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 6646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Monika Müllerová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petra Musilová petra.musilova@ujep.cz 47528 5824 722937161administrátor projektu CPTO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 6683
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Zuzana Nejedlá 47528 6795
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Panuška petr.panuska@ujep.cz 47528 6782
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 6662
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Roman Petrychkovych  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. František Podrápský frantisek.podrapsky@ujep.cz 47528 5842
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz 47528 6717
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. David Poustka 47528 6792
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Kateřina Rašková katerina.raskova@ujep.cz 47528 6659 Sekretariát PřF
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Eliška Rezlerová eliska.rezlerova@ujep.cz eliska.rezlerova@gmail.com  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Ryšánek Petr.Rysanek@ujep.cz 47528 6644
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D. alena.semeradtova@ujep.cz 47528 6790
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Kateřina Setničková Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz jiri.smejkal@ujep.cz 47528 6793
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Romana Stehlíková romana.stehlikova@ujep.cz 47528 6657
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Tomáš Strašák Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Michal Syrový  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Stanislav Šabata  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 6786
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petr Uchytil CSc.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D. stanislav.vinopal@ujep.cz 47528 6784
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jitka Vlková jitka.vlkova@ujep.cz 47528 6655
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Dominika Zofia Wróbel Ph.D. dominika.wrobel@ujep.cz 47528 6787
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Magdaléna Zelená Magdalena.Zelena@ujep.cz 47528 6669
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Zuzana Žmudová 47528 6796
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro studium PřF
RNDr. Martin Švec Ph.D. martin.svec@ujep.cz 47528 6661 724241376
PřF - Přírodovědecká fakulta
Odd.pro rozvoj
Ing. Kateřina Rašková katerina.raskova@ujep.cz 47528 6659
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz 47528 6664
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 6662
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar tajemníka PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 6665 602128972
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D. jan-daniel.blaha@ujep.cz 47528 6663
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
Mgr. Zuzana Pavlasová zuzana.pavlasova@ujep.cz 47528 6658 samostatná referentka pro vnější vztahy
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Oldřich Benada CSc. oldrich.benada@ujep.cz 47528 3619
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Jana Bielawská  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Hana Burdová Hana.Burdova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D. lukas.bystriansky@ujep.cz 47528 3613 777404683
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D. michaela.czernekova@ujep.cz 47528 6785
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 6625
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc. milan.gryndler@ujep.cz 47528 3618
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc. jaromir.hajer@ujep.cz 47528 3614
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Iva Hájková iva.hajkova@ujep.cz 47528 6783
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Regina Herma regina.herma@ujep.cz hermaregina@gmail.com 47528 6789
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Ipser CSc. jan.ipser@ujep.cz 47528 3619
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD. eva.jozifkova@ujep.cz 47528 3642 607682138
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 6624
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
PaedDr. Milan Kubiatko PhD. milan.kubiatko@ujep.cz 47528 3630
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz 47528 6788
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Hana Malinská Ph.D. hana.malinska@ujep.cz 47528 6797
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz malyjalga@seznam.cz 47528 6781 475283646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. MUDr. Vladislav Mareš DrSc. vladislav.mares@ujep.cz 47528 3619
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Martinec CSc. martinec@ueb.cas.cz 77662 9209
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 6683
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Zuzana Nejedlá 47528 6795
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Lenka Němcová CSc. lenka.nemcova@ujep.cz 47528 3618
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Petr Panuška petr.panuska@ujep.cz 47528 6782
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. David Poustka davidpoustka@seznam.cz 47528 6792
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D. alena.semeradtova@ujep.cz 47528 6790
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz 47528 6793
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Tereza Šípová tereza.sipova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 6786
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Martin Vaněk  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Karina Vašinová Ph.D. karina.vasinova@ujep.cz 47528 3617
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Eliška Wildová Eliska.Wildova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Dominika Zofia Wróbel Ph.D. dominika.wrobel@ujep.cz 47528 6787
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Zuzana Žmudová 47528 6796
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Ing. Josef Bičánek josef.bicanek@ujep.cz 47528 6730
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 6625
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Eva Hejnová Ph.D. eva.hejnova@ujep.cz 47528 6621
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Ing. Martin Jaskevič martin.jaskevic@ujep.cz 47528 6650 607874125
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 6624
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 6622
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Jiří Králík Ph.D. Jiri.Kralik@ujep.cz 47528 6648
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. David Kramoliš david.kramolis@ujep.cz 47528 6637
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz 47528 6638
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Jan Lorinčík CSc. jan.lorincik@ujep.cz 47528 3145
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. František Lustig CSc. frantisek.lustig@ujep.cz 47528 6632
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Anna Macková Ph.D. anna.mackova@ujep.cz 47528 6640
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Petr Malinský Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 6651
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 6646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. zdenek.moravec@ujep.cz 47528 6634
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Filip Moučka PhD. filip.moucka@ujep.cz 47528 6636
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 6641
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Dušan Novotný CSc. dusan.novotny@ujep.cz 47528 6623
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Jiří Pavluch CSc. Jiri.Pavluch@ujep.cz 47528 6631
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Robert Seifert robert.seifert@ujep.cz 47528 6649
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Martin Svoboda Ph.D. m.svoboda@ujep.cz 47528 6639
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Jan Bobek Ph.D. Jan.Bobek@lf1.cuni.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jan Čermák CSc. jan.cermak@ujep.cz 47528 6811
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D. vlastimil.dohnal@ujep.cz 47528 6805 777075285
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ilona Dolenská ilona.dolenska@ujep.cz 47528 6812 475283250
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D. jaromir.havlica@ujep.cz 47528 6809
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Jiří Henych Ph.D. jiri.henych@ujep.cz 47528 6804
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D. jan.jirsak@ujep.cz 47528 6807
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Ivana Kadlečková ivana.kadleckova@ujep.cz 47528 6826 725530925tajemník KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Mgr. Pavel Kaule pavel.kaule@ujep.cz 47528 6823
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Pavel Krystyník Ph.D. pavel.krystynik@ujep.cz 47528 6810
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc. jaromir.lederer@ujep.cz 47528 6804
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Kamila Makovská kamila.makovska@ujep.cz 47528 6820
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc. IvoNez@icpf.cas.cz 47528 6821
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D. thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz 47528 6801
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D. zuzana.petrusova@ujep.cz 47528 6802
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Michaela Svobodová michaela.svobodova@ujep.cz 47528 3381
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Václav Šícha Ph.D. vaclav.sicha@ujep.cz 47528 6803 +420607112703odborný asistent KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Magda Škvorová Ph.D. magda.skvorova@ujep.cz 47528 6808
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 6817
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
PharmDr. Markéta Švarcová Ph.D. marketa.svarcova@ujep.cz 47528 3382
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D. lubos.vrtoch@ujep.cz lubosvrtoch@gmail.com 47528 6816 +420 776 459 937Odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D. karasova@pmfhk.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Sergii Babichev CSc. sergii.babichev@ujep.cz sergiibabichev@gmail.com 47528 6723
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Kamil Balín kamil.balin@ujep.cz 47528 6728
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc. jiri.barilla@ujep.cz 47528 6721
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Veronika Baštová veronika.bastova@ujep.cz 47528 6736
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Josef Bičánek josef.bicanek@ujep.cz 47528 6730
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Jiří Fišer Ph.D. jiri.fiser@ujep.cz 47528 6715
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Petr Haberzettl petr.haberzettl@ujep.cz 47528 6729
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Eva Heřmanová eva.hermanova@ujep.cz 47528 6712 sekretářka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 6735 739274400
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Pavel Kuba Ph.D. pavel.kuba@ujep.cz 47528 6725
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Petr Kubera Ph.D. petr.kubera@ujep.cz 47528 6716
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Karyna Kulish  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc. viktor.maskov@ujep.cz 47528 6719
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Karel Oliva Dr. karel.oliva@ujep.cz 47528 6720
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz 47528 6717
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Květuše Sýkorová kvetuse.sykorova@ujep.cz 47528 6726
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jiří Škvor Ph.D. jiri.skvor@ujep.cz 47528 6711 607029947
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Lucie Tesařová Lucie.Tesarova@ujep.cz 47528 6744 608524051Tajemnice, technik
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Michaela Zelingerová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Michal Žemlička Ph.D. michal.zemlicka@ujep.cz 47528 6724 odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc. jiri.andel@ujep.cz 47528 6760
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. rektor@ujep.cz 47528 6751
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Ivan Bičík CSc. ivan.bicik@ujep.cz 47528 6752
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D. jan-daniel.blaha@ujep.cz 47528 6758
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Ladislav Bobr ladislav.bobr@ujep.cz 47528 6753
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D. alena.chvatalova@ujep.cz 47528 6759
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Martin Dolejš martin.dolejs@ujep.cz 47528 6769
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
prof. Petr Dostál Ph.D., M.A. petr.dostal@ujep.cz 47528 6761
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Ivan Farský CSc. ivan.farsky@ujep.cz 47528 6779 475283153
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Vladan Hruška Ph.D. vladan.hruska@ujep.cz 47528 6762
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Jana Jandáková jana.jandakova@ujep.cz 47528 6772 sekretářka KGEO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D. silvie.kucerova@ujep.cz 47528 6770
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D. tomasmat@seznam.cz 47528 6757
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Meyer petr.meyer@ujep.cz 47528 6769
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Eva Nedorostová eva.nedorostova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jan Píša jan.pisa@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D. pavel.raska@ujep.cz 47528 6777
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jiří Riezner Ph.D. jiri.riezner@ujep.cz 47528 6755
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D. kristyna.rybova@ujep.cz 47528 6763
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. zdenek.svoboda@ujep.cz 47528 2164
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Trahorsch petr.trahorsch@ujep.cz 47528 6771
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD. martin.boda@ujep.cz 47528 6680
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jiří Cihlář CSc. jiri.cihlar@ujep.cz 47528 6677
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc. petr.eisenmann@ujep.cz 47528 6691
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Miroslav Hušek DrSc. miroslav.husek@ujep.cz 47528 6678
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jan Kopka CSc. jan.kopka@ujep.cz 47528 6678 Emeritní profesor
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 6685
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Martin Kuřil Ph.D. martin.kuril@ujep.cz 47528 6680
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Lucie Loukotová Lucie.Loukotova@ujep.cz 47528 6688 tajemník KMA
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jan Malý DrSc. jan.maly1@ujep.cz 47528 6677
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 6683 referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, projekty NanoEnviCZ, OP PIK
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D. ondrej.pesout@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D. veronika.pitrova@ujep.cz 47528 6685
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D. jiri.pribyl@ujep.cz 47528 6682
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Petr Dvořák petr.dvorak@ujep.cz   777 085 158Správa budovy CPTO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Martina Herbstová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Eva Loudová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Martin Nechvíle martin.nechvile@ujep.cz   CTPO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Jitka Perková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Pavel Pyšný  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Jana Vápeníková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Jitka Králová jitka.kralova@ujep.cz 47528 6673 studijní referentka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Kateřina Marešová katerina.maresova@ujep.cz 47528 6671
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Renata Postlová renata.postlova@ujep.cz 47528 6672
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Bc. Kamila Šťastná kamila.stastna@ujep.cz 47528 3182
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Monika Benkocká monika.benkocka@ujep.cz 47528 6645
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 6625
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Bc. Jaroslava Jarolímková jaroslava.jarolimkova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 6643
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 6622
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Simona Lupínková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Viktorie Neubertová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 6662
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Petr Ryšánek Petr.Rysanek@ujep.cz 47528 6644
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
Ing. Michaela Bobková michaela.bobkova@ujep.cz 47528 6656
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Eva Hejnová Ph.D. eva.hejnova@ujep.cz 47528 6621
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Jiří Králík Ph.D. Jiri.Kralik@ujep.cz 47528 6648
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 6685
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 6735
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
PaedDr. Milan Kubiatko PhD. milan.kubiatko@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 6817
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
Mgr. Petr Trahorsch petr.trahorsch@ujep.cz 47528 6771
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar děkana PřF
e-mail: michal.varady@ujep.cz
Telefon: 47528 6667
Mgr. Petr Aubrecht
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Aubrecht@ujep.cz
Telefon: 47528 6794
Poznámka: vědecký pracovník
Ing. Petra Cuřínová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ilona Dolenská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: ilona.dolenska@ujep.cz
Telefon: 47528 3250
Ing. Antonín Edr
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: edr@icpf.cas.cz
Telefon:  
Bc. Tereza Haasová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: tereza.haasova@ujep.cz
Telefon: 47528 6668
Zuzana Hanušová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Regina Herma
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: regina.herma@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Jakub Hoskovec
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 6643
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 6624
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. David Kramoliš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: david.kramolis@ujep.cz
Telefon: 47528 6637
Ing. Alena Krupková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
Filip Kunert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: filip.kunert@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 602314271
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 6665
Další telefon: 602128972
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon: 47528 6664
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon: 47528 6638
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6781
Další telefon: 475283646
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6651
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 6646
Ing. Monika Müllerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Petra Musilová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petra.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 5824
Další telefon: 722937161
Poznámka: administrátor projektu CPTO
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6683
Mgr. Zuzana Nejedlá
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon: 47528 6795
Mgr. Petr Panuška
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.panuska@ujep.cz
Telefon: 47528 6782
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6662
Ing. Roman Petrychkovych
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. František Podrápský
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5842
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon: 47528 6717
Mgr. David Poustka
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon: 47528 6792
Ing. Kateřina Rašková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: katerina.raskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6659
Poznámka: Sekretariát PřF
Mgr. Eliška Rezlerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: eliska.rezlerova@ujep.cz
Další e-mail: eliska.rezlerova@gmail.com
Telefon:  
Mgr. Petr Ryšánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6644
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon: 47528 6790
Ing. Kateřina Setničková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Další e-mail: jiri.smejkal@ujep.cz
Telefon: 47528 6793
Romana Stehlíková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: romana.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6657
Ing. Tomáš Strašák Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Michal Syrový
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Stanislav Šabata
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 6786
Ing. Petr Uchytil CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: stanislav.vinopal@ujep.cz
Telefon: 47528 6784
Jitka Vlková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jitka.vlkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6655
Dominika Zofia Wróbel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Mgr. Magdaléna Zelená
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Magdalena.Zelena@ujep.cz
Telefon: 47528 6669
Mgr. Zuzana Žmudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon: 47528 6796
RNDr. Martin Švec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro studium PřF
e-mail: martin.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 6661
Další telefon: 724241376
Ing. Kateřina Rašková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Odd.pro rozvoj
e-mail: katerina.raskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6659
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon: 47528 6664
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vědu a výzkum
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6662
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar tajemníka PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 6665
Další telefon: 602128972
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: jan-daniel.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 6663
Mgr. Zuzana Pavlasová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz
Telefon: 47528 6658
Poznámka: samostatná referentka pro vnější vztahy
RNDr. Oldřich Benada CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: oldrich.benada@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Jana Bielawská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
Ing. Hana Burdová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Hana.Burdova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lukas.bystriansky@ujep.cz
Telefon: 47528 3613
Další telefon: 777404683
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.czernekova@ujep.cz
Telefon: 47528 6785
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6625
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.gryndler@ujep.cz
Telefon: 47528 3618
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jaromir.hajer@ujep.cz
Telefon: 47528 3614
Bc. Iva Hájková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: iva.hajkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6783
Mgr. Regina Herma
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: regina.herma@ujep.cz
Další e-mail: hermaregina@gmail.com
Telefon: 47528 6789
RNDr. Jan Ipser CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.ipser@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: eva.jozifkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3642
Další telefon: 607682138
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 6624
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.kubiatko@ujep.cz
Telefon: 47528 3630
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon: 47528 6788
Mgr. Hana Malinská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: hana.malinska@ujep.cz
Telefon: 47528 6797
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Další e-mail: malyjalga@seznam.cz
Telefon: 47528 6781
Další telefon: 475283646
doc. MUDr. Vladislav Mareš DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: vladislav.mares@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
RNDr. Jan Martinec CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: martinec@ueb.cas.cz
Telefon: 77662 9209
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6683
Mgr. Zuzana Nejedlá
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon: 47528 6795
RNDr. Lenka Němcová CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lenka.nemcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3618
Mgr. Petr Panuška
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: petr.panuska@ujep.cz
Telefon: 47528 6782
Mgr. David Poustka
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Další e-mail: davidpoustka@seznam.cz
Telefon: 47528 6792
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon: 47528 6790
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Telefon: 47528 6793
Tereza Šípová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: tereza.sipova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 6786
Bc. Martin Vaněk
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
Mgr. Karina Vašinová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karina.vasinova@ujep.cz
Telefon: 47528 3617
Ing. Eliška Wildová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon:  
Dominika Zofia Wróbel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Mgr. Zuzana Žmudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon: 47528 6796
Ing. Josef Bičánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: josef.bicanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6730
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6625
RNDr. Eva Hejnová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: eva.hejnova@ujep.cz
Telefon: 47528 6621
Ing. Martin Jaskevič
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.jaskevic@ujep.cz
Telefon: 47528 6650
Další telefon: 607874125
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 6624
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 6622
RNDr. Jiří Králík Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: Jiri.Kralik@ujep.cz
Telefon: 47528 6648
Mgr. David Kramoliš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: david.kramolis@ujep.cz
Telefon: 47528 6637
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon: 47528 6638
RNDr. Jan Lorinčík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jan.lorincik@ujep.cz
Telefon: 47528 3145
doc. RNDr. František Lustig CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: frantisek.lustig@ujep.cz
Telefon: 47528 6632
doc. RNDr. Anna Macková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: anna.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6640
RNDr. Petr Malinský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6651
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 6646
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: zdenek.moravec@ujep.cz
Telefon: 47528 6634
doc. RNDr. Filip Moučka PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: filip.moucka@ujep.cz
Telefon: 47528 6636
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 6641
doc. RNDr. Dušan Novotný CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: dusan.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 6623
doc. RNDr. Jiří Pavluch CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: Jiri.Pavluch@ujep.cz
Telefon: 47528 6631
Mgr. Robert Seifert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: robert.seifert@ujep.cz
Telefon: 47528 6649
Mgr. Martin Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: m.svoboda@ujep.cz
Telefon: 47528 6639
RNDr. Jan Bobek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: Jan.Bobek@lf1.cuni.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jan Čermák CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.cermak@ujep.cz
Telefon: 47528 6811
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vlastimil.dohnal@ujep.cz
Telefon: 47528 6805
Další telefon: 777075285
Ilona Dolenská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ilona.dolenska@ujep.cz
Telefon: 47528 6812
Další telefon: 475283250
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jaromir.havlica@ujep.cz
Telefon: 47528 6809
Ing. Jiří Henych Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jiri.henych@ujep.cz
Telefon: 47528 6804
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.jirsak@ujep.cz
Telefon: 47528 6807
Ing. Ivana Kadlečková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ivana.kadleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 6826
Další telefon: 725530925
Poznámka: tajemník KCH
Mgr. Pavel Kaule
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: pavel.kaule@ujep.cz
Telefon: 47528 6823
Ing. Pavel Krystyník Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: pavel.krystynik@ujep.cz
Telefon: 47528 6810
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jaromir.lederer@ujep.cz
Telefon: 47528 6804
Kamila Makovská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: kamila.makovska@ujep.cz
Telefon: 47528 6820
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: IvoNez@icpf.cas.cz
Telefon: 47528 6821
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz
Telefon: 47528 6801
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: zuzana.petrusova@ujep.cz
Telefon: 47528 6802
Michaela Svobodová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: michaela.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 3381
RNDr. Václav Šícha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vaclav.sicha@ujep.cz
Telefon: 47528 6803
Další telefon: +420607112703
Poznámka: odborný asistent KCH
Ing. Magda Škvorová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: magda.skvorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6808
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 6817
PharmDr. Markéta Švarcová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: marketa.svarcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3382
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: lubos.vrtoch@ujep.cz
Další e-mail: lubosvrtoch@gmail.com
Telefon: 47528 6816
Další telefon: +420 776 459 937
Poznámka: Odborný asistent
doc. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: karasova@pmfhk.cz
Telefon:  
doc. Sergii Babichev CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: sergii.babichev@ujep.cz
Další e-mail: sergiibabichev@gmail.com
Telefon: 47528 6723
Mgr. Kamil Balín
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kamil.balin@ujep.cz
Telefon: 47528 6728
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.barilla@ujep.cz
Telefon: 47528 6721
Mgr. Veronika Baštová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: veronika.bastova@ujep.cz
Telefon: 47528 6736
Ing. Josef Bičánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: josef.bicanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6730
Mgr. Jiří Fišer Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 6715
Ing. Petr Haberzettl
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.haberzettl@ujep.cz
Telefon: 47528 6729
Bc. Eva Heřmanová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: eva.hermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6712
Poznámka: sekretářka
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 6735
Další telefon: 739274400
Ing. Pavel Kuba Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: pavel.kuba@ujep.cz
Telefon: 47528 6725
RNDr. Petr Kubera Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.kubera@ujep.cz
Telefon: 47528 6716
Karyna Kulish
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: viktor.maskov@ujep.cz
Telefon: 47528 6719
doc. RNDr. Karel Oliva Dr.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: karel.oliva@ujep.cz
Telefon: 47528 6720
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon: 47528 6717
Mgr. Květuše Sýkorová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kvetuse.sykorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6726
RNDr. Jiří Škvor Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.skvor@ujep.cz
Telefon: 47528 6711
Další telefon: 607029947
Bc. Lucie Tesařová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: Lucie.Tesarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6744
Další telefon: 608524051
Poznámka: Tajemnice, technik
Michaela Zelingerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
RNDr. Michal Žemlička Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: michal.zemlicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6724
Poznámka: odborný asistent
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.andel@ujep.cz
Telefon: 47528 6760
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: rektor@ujep.cz
Telefon: 47528 6751
doc. RNDr. Ivan Bičík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ivan.bicik@ujep.cz
Telefon: 47528 6752
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jan-daniel.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 6758
Mgr. Ladislav Bobr
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ladislav.bobr@ujep.cz
Telefon: 47528 6753
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: alena.chvatalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6759
Mgr. Martin Dolejš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: martin.dolejs@ujep.cz
Telefon: 47528 6769
prof. Petr Dostál Ph.D., M.A.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.dostal@ujep.cz
Telefon: 47528 6761
RNDr. Ivan Farský CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ivan.farsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6779
Další telefon: 475283153
Mgr. Vladan Hruška Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: vladan.hruska@ujep.cz
Telefon: 47528 6762
Jana Jandáková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jana.jandakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6772
Poznámka: sekretářka KGEO
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6770
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: tomasmat@seznam.cz
Telefon: 47528 6757
Mgr. Petr Meyer
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.meyer@ujep.cz
Telefon: 47528 6769
Mgr. Eva Nedorostová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: eva.nedorostova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Píša
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jan.pisa@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: pavel.raska@ujep.cz
Telefon: 47528 6777
Mgr. Jiří Riezner Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.riezner@ujep.cz
Telefon: 47528 6755
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: kristyna.rybova@ujep.cz
Telefon: 47528 6763
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: zdenek.svoboda@ujep.cz
Telefon: 47528 2164
Mgr. Petr Trahorsch
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.trahorsch@ujep.cz
Telefon: 47528 6771
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.boda@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
prof. RNDr. Jiří Cihlář CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.cihlar@ujep.cz
Telefon: 47528 6677
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: petr.eisenmann@ujep.cz
Telefon: 47528 6691
prof. RNDr. Miroslav Hušek DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: miroslav.husek@ujep.cz
Telefon: 47528 6678
prof. RNDr. Jan Kopka CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jan.kopka@ujep.cz
Telefon: 47528 6678
Poznámka: Emeritní profesor
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
RNDr. Martin Kuřil Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.kuril@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
Mgr. Lucie Loukotová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Lucie.Loukotova@ujep.cz
Telefon: 47528 6688
Poznámka: tajemník KMA
prof. RNDr. Jan Malý DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jan.maly1@ujep.cz
Telefon: 47528 6677
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6683
Poznámka: referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, projekty NanoEnviCZ, OP PIK
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: ondrej.pesout@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: veronika.pitrova@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.pribyl@ujep.cz
Telefon: 47528 6682
Petr Dvořák
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: petr.dvorak@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 777 085 158
Poznámka: Správa budovy CPTO
Martina Herbstová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Eva Loudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Martin Nechvíle
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: martin.nechvile@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: CTPO
Jitka Perková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Pavel Pyšný
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Jana Vápeníková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Jitka Králová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
Telefon: 47528 6673
Poznámka: studijní referentka
Kateřina Marešová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: katerina.maresova@ujep.cz
Telefon: 47528 6671
Renata Postlová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: renata.postlova@ujep.cz
Telefon: 47528 6672
Bc. Kamila Šťastná
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: kamila.stastna@ujep.cz
Telefon: 47528 3182
Mgr. Monika Benkocká
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: monika.benkocka@ujep.cz
Telefon: 47528 6645
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6625
Bc. Jaroslava Jarolímková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: jaroslava.jarolimkova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 6643
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 6622
Mgr. Simona Lupínková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
Mgr. Viktorie Neubertová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6662
Mgr. Petr Ryšánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6644
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
Ing. Michaela Bobková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
e-mail: michaela.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6656
RNDr. Eva Hejnová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: eva.hejnova@ujep.cz
Telefon: 47528 6621
RNDr. Jiří Králík Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: Jiri.Kralik@ujep.cz
Telefon: 47528 6648
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 6735
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: milan.kubiatko@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 6817
Mgr. Petr Trahorsch
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: petr.trahorsch@ujep.cz
Telefon: 47528 6771