Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar děkana PřF
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. michal.varady@ujep.cz 47528 3356
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Aubrecht Petr.Aubrecht@ujep.cz aubi.aubrecht@gmail.com   +420776052015vědecký pracovník
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Lukáš Bystrianský lukasb141@gmail.com   777404683
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petra Cuřínová Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ilona Dolenská ilona.dolenska@ujep.cz 47528 3250
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Petr Dvořák petr.dvorak@ujep.cz   777 085 158Správa budovy CPTO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Antonín Edr edr@icpf.cas.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Yvona Gangurová yvona.juzova@ujep.cz 47528 3223 475283563 - fax.
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Bc. Tereza Haasová tereza.haasova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Zuzana Hanušová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Regina Herma hermaregina@gmail.com  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jakub Hoskovec  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Pavel Kaule pavel.kaule@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 3144
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 3145
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. David Kramoliš david.kramolis@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Alena Krupková Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Filip Kunert filip.kunert@ujep.cz   602314271
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 3187 602128972
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz 47528 3376 475283646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 3321
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Kateřina Marešová katerina.maresova@ujep.cz 47528 3182
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 3348
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Monika Müllerová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petra Musilová petra.musilova@ujep.cz 47528 5824 722937161administrátor projektu CPTO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Zuzana Nejedlá  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Panuška  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 3188
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Roman Petrychkovych  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. František Podrápský frantisek.podrapsky@ujep.cz 47528 5842
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. David Poustka  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Kateřina Rašková katerina.raskova@ujep.cz 47528 5723 Sekretariát PřF
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Eliška Rezlerová eliska.rezlerova@ujep.cz eliska.rezlerova@gmail.com  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Ryšánek Petr.Rysanek@ujep.cz 47528 3143
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D. alena.semeradtova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Kateřina Setničková Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz jiri.smejkal@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Romana Stehlíková romana.stehlikova@ujep.cz 47528 3248
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Tomáš Strašák Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Michal Syrový  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Stanislav Šabata  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Eva Štěpanovská  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 3376
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petr Uchytil CSc.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jana Vápeníková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D. stanislav.vinopal@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jitka Vlková jitka.vlkova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Dominika Zofia Wróbel Ph.D. dominika.wrobel@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Magdaléna Zelená Magdalena.Zelena@ujep.cz 47528 5724
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Zuzana Žmudová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro studium PřF
RNDr. Martin Švec Ph.D. martin.svec@ujep.cz 47528 3186 724241376
PřF - Přírodovědecká fakulta
Odd.pro rozvoj
Ing. Kateřina Rašková katerina.raskova@ujep.cz 47528 5723 Oddělení rozvoje a kvality PřF
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz 47528 3188
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 3188
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar tajemníka PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 3187 602128972
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D. jan-daniel.blaha@ujep.cz jd@jackdaniel.cz 47528 3141 docent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
Mgr. Zuzana Pavlasová zuzana.pavlasova@ujep.cz 47528 3562 samostatná referentka pro vnější vztahy
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Oldřich Benada CSc. oldrich.benada@ujep.cz 47528 3619
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Jana Bielawská  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Hana Burdová Hana.Burdova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Lukáš Bystrianský lukasb141@gmail.com   777404683
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Michaela Czerneková michaela.czernekova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 3188
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc. milan.gryndler@ujep.cz 47528 3618
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc. jaromir.hajer@ujep.cz 47528 3614
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Iva Hájková iva.hajkova@ujep.cz 47528 3616
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Regina Herma  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Ipser CSc. jan.ipser@ujep.cz 47528 3619
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD. eva.jozifkova@ujep.cz 47528 3642 607682138
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
PaedDr. Milan Kubiatko PhD. milan.kubiatko@ujep.cz 47528 3630
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Hana Malinská Ph.D. hana.malinska@ujep.cz 47528 3617
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz 47528 3376 475283646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. MUDr. Vladislav Mareš DrSc. vladislav.mares@ujep.cz 47528 3619
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Martinec CSc. martinec@ueb.cas.cz 77662 9209
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Zuzana Nejedlá  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Lenka Němcová CSc. lenka.nemcova@ujep.cz 47528 3618
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Petr Panuška  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. David Poustka davidpoustka@seznam.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Dana Řeháková dana.rehakova@ujep.cz 47528 3613
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D. alena.semeradtova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Tereza Šípová tereza.sipova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 3376
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Martin Vaněk  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Karina Vašinová Ph.D. karina.vasinova@ujep.cz 47528 3617
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Eliška Wildová Eliska.Wildova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Dominika Zofia Wróbel Ph.D. dominika.wrobel@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Zuzana Žmudová zuzana.zmudova@gmail.com   +420774672832
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Ing. Josef Bičánek josef.bicanek@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Eva Hejnová Ph.D. eva.hejnova@ujep.cz 47528 3564
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Ing. Martin Jaskevič martin.jaskevic@ujep.cz 47528 3348 607874125
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 3145
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 3224
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Jiří Králík Ph.D. Jiri.Kralik@ujep.cz 47528 3316
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. David Kramoliš david.kramolis@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz 47528 3315
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Jan Lorinčík CSc. jan.lorincik@ujep.cz 47528 3145
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. František Lustig CSc. frantisek.lustig@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Anna Macková Ph.D. anna.mackova@ujep.cz 47528 3315
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Petr Malinský Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 3321
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 3348
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. zdenek.moravec@ujep.cz 47528 3356
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Filip Moučka PhD. filip.moucka@ujep.cz 47528 3319
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 3315
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Dušan Novotný CSc. dusan.novotny@ujep.cz 47528 3317
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Jiří Pavluch CSc. Jiri.Pavluch@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Robert Seifert robert.seifert@ujep.cz 47528 3348
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Martin Svoboda m.svoboda@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Jitka Vlková jitka.vlkova@ujep.cz 47528 3224
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Jan Bobek Ph.D. Jan.Bobek@lf1.cuni.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jan Čermák CSc. jan.cermak@ujep.cz 47528 3377
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D. vlastimil.dohnal@ujep.cz 47528 3382 777075285
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ilona Dolenská ilona.dolenska@ujep.cz 47528 3381 475283250
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D. jaromir.havlica@ujep.cz 47528 3306
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Jiří Henych Ph.D. jiri.henych@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D. jan.jirsak@ujep.cz 47528 3302
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Ivana Kadlečková ivana.kadleckova@ujep.cz 47528 3382 725530925tajemník KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Pavel Krystyník Ph.D. pavel.krystynik@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc. jaromir.lederer@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Kamila Makovská kamila.makovska@ujep.cz 47528 3350
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc. ivo.nezbeda@ujep.cz 47528 3382
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D. thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz 47528 3384
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D. zuzana.petrusova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Michaela Svobodová michaela.svobodova@ujep.cz 47528 3381
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Václav Šícha Ph.D. vaclav.sicha@ujep.cz   +420607112703odborný asistent KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Magda Škvorová Ph.D. magda.skvorova@ujep.cz 47528 3302
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 3383
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
PharmDr. Markéta Švarcová Ph.D. marketa.svarcova@ujep.cz 47528 3382
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D. lubos.vrtoch@ujep.cz lubosvrtoch@gmail.com 47528 3383 +420 776 459 937Odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D. karasova@pmfhk.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Sergii Babichev CSc. sergii.babichev@ujep.cz sergiibabichev@gmail.com 47528 3907
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Kamil Balín kamil.balin@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc. jiri.barilla@ujep.cz 47528 3906
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Veronika Baštová veronika.bastova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Josef Bičánek josef.bicanek@ujep.cz 47528 3904
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Jiří Fišer Ph.D. jiri.fiser@ujep.cz 47528 3902
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Petr Haberzettl petr.haberzettl@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Eva Heřmanová eva.hermanova@ujep.cz 47528 3909 sekretářka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 3910 739274400
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Pavel Kuba Ph.D. pavel.kuba@ujep.cz 47528 3903
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Petr Kubera Ph.D. petr.kubera@ujep.cz 47528 3902
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Karyna Kulish  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc. viktor.maskov@ujep.cz 47528 3908
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Karel Oliva Dr. karel.oliva@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz 47528 3308
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Květuše Sýkorová kvetuse.sykorova@ujep.cz 47528 3903
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jiří Škvor Ph.D. jiri.skvor@ujep.cz 47528 3901 607029947
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Lucie Tesařová Lucie.Tesarova@ujep.cz 47528 3911 608524051Tajemnice, technik
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Michaela Zelingerová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Michal Žemlička Ph.D. michal.zemlicka@ujep.cz   odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc. jiri.andel@ujep.cz 47528 3168
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. rektor@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Ivan Bičík CSc. ivan.bicik@ujep.cz 47528 3153
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Ladislav Bobr ladislav.bobr@ujep.cz 47528 3157
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D. alena.chvatalova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Martin Dolejš martin.dolejs@ujep.cz 47528 3167
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
prof. Petr Dostál Ph.D., M.A. petr.dostal@ujep.cz 47528 3153
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Ivan Farský CSc. ivan.farsky@ujep.cz 47528 5720 475283153
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Vladan Hruška Ph.D. vladan.hruska@ujep.cz 47528 3136
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Jana Jandáková jana.jandakova@ujep.cz 47528 3174 sekretářka KGEO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D. silvie.kucerova@ujep.cz 47528 3152
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D. tomasmat@seznam.cz 47528 3151
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Meyer petr.meyer@ujep.cz 47528 3126
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Eva Nedorostová eva.nedorostova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jan Píša jan.pisa@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D. pavel.raska@ujep.cz 47528 3300
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jiří Riezner Ph.D. jiri.riezner@ujep.cz 47528 3130
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D. kristyna.rybova@ujep.cz 47528 3151
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Trahorsch petr.trahorsch@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD. martin.boda@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jiří Cihlář CSc. jiri.cihlar@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
MUDr. RNDr. Mgr. Monika Červinková Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc. petr.eisenmann@ujep.cz 47528 3401
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Miroslav Hušek DrSc. miroslav.husek@ujep.cz 47528 3412
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 3411
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Martin Kuřil Ph.D. martin.kuril@ujep.cz 47528 3410
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Lucie Loukotová Lucie.Loukotova@ujep.cz 47528 3415 tajemník KMA
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
prof. RNDr. Jan Malý DrSc. jan.maly1@ujep.cz 47528 3412
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 3400 referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, projekty NanoEnviCZ, OP PIK
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D. veronika.pitrova@ujep.cz 47528 3411
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D. jiri.pribyl@ujep.cz 47528 3417
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Jitka Králová jitka.kralova@ujep.cz 47528 3185 studijní referentka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Renata Postlová renata.postlova@ujep.cz 47528 3303
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Bc. Kamila Šťastná kamila.stastna@ujep.cz 47528 3182
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Monika Benkocká monika.benkocka@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 3188
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Bc. Jaroslava Jarolímková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 3144
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 3224
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Simona Lupínková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Viktorie Neubertová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 3321
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Petr Ryšánek Petr.Rysanek@ujep.cz 47528 3143
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
Ing. Michaela Bobková michaela.bobkova@ujep.cz 47528 3154
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar děkana PřF
e-mail: michal.varady@ujep.cz
Telefon: 47528 3356
Mgr. Petr Aubrecht
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Aubrecht@ujep.cz
Další e-mail: aubi.aubrecht@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: +420776052015
Poznámka: vědecký pracovník
Mgr. Lukáš Bystrianský
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Další e-mail: lukasb141@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 777404683
Ing. Petra Cuřínová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ilona Dolenská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: ilona.dolenska@ujep.cz
Telefon: 47528 3250
Petr Dvořák
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.dvorak@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 777 085 158
Poznámka: Správa budovy CPTO
Ing. Antonín Edr
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: edr@icpf.cas.cz
Telefon:  
Yvona Gangurová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: yvona.juzova@ujep.cz
Telefon: 47528 3223
Další telefon: 475283563 - fax.
Bc. Tereza Haasová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: tereza.haasova@ujep.cz
Telefon:  
Zuzana Hanušová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Regina Herma
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Další e-mail: hermaregina@gmail.com
Telefon:  
Jakub Hoskovec
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Pavel Kaule
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: pavel.kaule@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 3144
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 3145
Mgr. David Kramoliš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: david.kramolis@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Alena Krupková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
Filip Kunert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: filip.kunert@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 602314271
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 3187
Další telefon: 602128972
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 3376
Další telefon: 475283646
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 3321
Kateřina Marešová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: katerina.maresova@ujep.cz
Telefon: 47528 3182
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 3348
Ing. Monika Müllerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Petra Musilová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petra.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 5824
Další telefon: 722937161
Poznámka: administrátor projektu CPTO
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Zuzana Nejedlá
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Petr Panuška
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 3188
Ing. Roman Petrychkovych
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. František Podrápský
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5842
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. David Poustka
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Kateřina Rašková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: katerina.raskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5723
Poznámka: Sekretariát PřF
Mgr. Eliška Rezlerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: eliska.rezlerova@ujep.cz
Další e-mail: eliska.rezlerova@gmail.com
Telefon:  
Mgr. Petr Ryšánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon: 47528 3143
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Kateřina Setničková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Další e-mail: jiri.smejkal@ujep.cz
Telefon:  
Romana Stehlíková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: romana.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 3248
Ing. Tomáš Strašák Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Michal Syrový
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Stanislav Šabata
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Eva Štěpanovská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 3376
Ing. Petr Uchytil CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Jana Vápeníková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: stanislav.vinopal@ujep.cz
Telefon:  
Jitka Vlková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jitka.vlkova@ujep.cz
Telefon:  
Dominika Zofia Wróbel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Magdaléna Zelená
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Magdalena.Zelena@ujep.cz
Telefon: 47528 5724
Mgr. Zuzana Žmudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
RNDr. Martin Švec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro studium PřF
e-mail: martin.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 3186
Další telefon: 724241376
Ing. Kateřina Rašková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Odd.pro rozvoj
e-mail: katerina.raskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5723
Poznámka: Oddělení rozvoje a kvality PřF
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon: 47528 3188
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vědu a výzkum
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 3188
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar tajemníka PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 3187
Další telefon: 602128972
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: jan-daniel.blaha@ujep.cz
Další e-mail: jd@jackdaniel.cz
Telefon: 47528 3141
Poznámka: docent
Mgr. Zuzana Pavlasová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz
Telefon: 47528 3562
Poznámka: samostatná referentka pro vnější vztahy
RNDr. Oldřich Benada CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: oldrich.benada@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Jana Bielawská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
Ing. Hana Burdová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Hana.Burdova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lukáš Bystrianský
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Další e-mail: lukasb141@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 777404683
Mgr. Michaela Czerneková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.czernekova@ujep.cz
Telefon:  
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3188
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.gryndler@ujep.cz
Telefon: 47528 3618
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jaromir.hajer@ujep.cz
Telefon: 47528 3614
Bc. Iva Hájková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: iva.hajkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3616
Mgr. Regina Herma
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
RNDr. Jan Ipser CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.ipser@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: eva.jozifkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3642
Další telefon: 607682138
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.kubiatko@ujep.cz
Telefon: 47528 3630
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Hana Malinská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: hana.malinska@ujep.cz
Telefon: 47528 3617
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 3376
Další telefon: 475283646
doc. MUDr. Vladislav Mareš DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: vladislav.mares@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
RNDr. Jan Martinec CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: martinec@ueb.cas.cz
Telefon: 77662 9209
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Zuzana Nejedlá
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
RNDr. Lenka Němcová CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lenka.nemcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3618
Mgr. Petr Panuška
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
Mgr. David Poustka
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Další e-mail: davidpoustka@seznam.cz
Telefon:  
Dana Řeháková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: dana.rehakova@ujep.cz
Telefon: 47528 3613
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Telefon:  
Tereza Šípová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: tereza.sipova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 3376
Bc. Martin Vaněk
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
Mgr. Karina Vašinová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karina.vasinova@ujep.cz
Telefon: 47528 3617
Ing. Eliška Wildová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon:  
Dominika Zofia Wróbel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Zuzana Žmudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Další e-mail: zuzana.zmudova@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: +420774672832
Ing. Josef Bičánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: josef.bicanek@ujep.cz
Telefon:  
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Eva Hejnová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: eva.hejnova@ujep.cz
Telefon: 47528 3564
Ing. Martin Jaskevič
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.jaskevic@ujep.cz
Telefon: 47528 3348
Další telefon: 607874125
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 3145
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 3224
RNDr. Jiří Králík Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: Jiri.Kralik@ujep.cz
Telefon: 47528 3316
Mgr. David Kramoliš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: david.kramolis@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon: 47528 3315
RNDr. Jan Lorinčík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jan.lorincik@ujep.cz
Telefon: 47528 3145
doc. RNDr. František Lustig CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: frantisek.lustig@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Anna Macková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: anna.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 3315
RNDr. Petr Malinský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 3321
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 3348
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: zdenek.moravec@ujep.cz
Telefon: 47528 3356
doc. RNDr. Filip Moučka PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: filip.moucka@ujep.cz
Telefon: 47528 3319
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 3315
doc. RNDr. Dušan Novotný CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: dusan.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 3317
doc. RNDr. Jiří Pavluch CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: Jiri.Pavluch@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Robert Seifert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: robert.seifert@ujep.cz
Telefon: 47528 3348
Mgr. Martin Svoboda
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: m.svoboda@ujep.cz
Telefon:  
Jitka Vlková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jitka.vlkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3224
RNDr. Jan Bobek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: Jan.Bobek@lf1.cuni.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jan Čermák CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.cermak@ujep.cz
Telefon: 47528 3377
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vlastimil.dohnal@ujep.cz
Telefon: 47528 3382
Další telefon: 777075285
Ilona Dolenská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ilona.dolenska@ujep.cz
Telefon: 47528 3381
Další telefon: 475283250
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jaromir.havlica@ujep.cz
Telefon: 47528 3306
Ing. Jiří Henych Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jiri.henych@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.jirsak@ujep.cz
Telefon: 47528 3302
Ing. Ivana Kadlečková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ivana.kadleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 3382
Další telefon: 725530925
Poznámka: tajemník KCH
Ing. Pavel Krystyník Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: pavel.krystynik@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jaromir.lederer@ujep.cz
Telefon:  
Kamila Makovská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: kamila.makovska@ujep.cz
Telefon: 47528 3350
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ivo.nezbeda@ujep.cz
Telefon: 47528 3382
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz
Telefon: 47528 3384
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: zuzana.petrusova@ujep.cz
Telefon:  
Michaela Svobodová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: michaela.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 3381
RNDr. Václav Šícha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vaclav.sicha@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420607112703
Poznámka: odborný asistent KCH
Ing. Magda Škvorová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: magda.skvorova@ujep.cz
Telefon: 47528 3302
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 3383
PharmDr. Markéta Švarcová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: marketa.svarcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3382
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: lubos.vrtoch@ujep.cz
Další e-mail: lubosvrtoch@gmail.com
Telefon: 47528 3383
Další telefon: +420 776 459 937
Poznámka: Odborný asistent
doc. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: karasova@pmfhk.cz
Telefon:  
doc. Sergii Babichev CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: sergii.babichev@ujep.cz
Další e-mail: sergiibabichev@gmail.com
Telefon: 47528 3907
Mgr. Kamil Balín
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kamil.balin@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.barilla@ujep.cz
Telefon: 47528 3906
Mgr. Veronika Baštová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: veronika.bastova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Josef Bičánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: josef.bicanek@ujep.cz
Telefon: 47528 3904
Mgr. Jiří Fišer Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 3902
Ing. Petr Haberzettl
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.haberzettl@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Eva Heřmanová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: eva.hermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3909
Poznámka: sekretářka
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 3910
Další telefon: 739274400
Ing. Pavel Kuba Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: pavel.kuba@ujep.cz
Telefon: 47528 3903
RNDr. Petr Kubera Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.kubera@ujep.cz
Telefon: 47528 3902
Karyna Kulish
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: viktor.maskov@ujep.cz
Telefon: 47528 3908
doc. RNDr. Karel Oliva Dr.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: karel.oliva@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon: 47528 3308
Mgr. Květuše Sýkorová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kvetuse.sykorova@ujep.cz
Telefon: 47528 3903
RNDr. Jiří Škvor Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.skvor@ujep.cz
Telefon: 47528 3901
Další telefon: 607029947
Bc. Lucie Tesařová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: Lucie.Tesarova@ujep.cz
Telefon: 47528 3911
Další telefon: 608524051
Poznámka: Tajemnice, technik
Michaela Zelingerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
RNDr. Michal Žemlička Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: michal.zemlicka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: odborný asistent
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.andel@ujep.cz
Telefon: 47528 3168
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: rektor@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Ivan Bičík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ivan.bicik@ujep.cz
Telefon: 47528 3153
Mgr. Ladislav Bobr
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ladislav.bobr@ujep.cz
Telefon: 47528 3157
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: alena.chvatalova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Martin Dolejš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: martin.dolejs@ujep.cz
Telefon: 47528 3167
prof. Petr Dostál Ph.D., M.A.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.dostal@ujep.cz
Telefon: 47528 3153
RNDr. Ivan Farský CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ivan.farsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5720
Další telefon: 475283153
Mgr. Vladan Hruška Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: vladan.hruska@ujep.cz
Telefon: 47528 3136
Jana Jandáková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jana.jandakova@ujep.cz
Telefon: 47528 3174
Poznámka: sekretářka KGEO
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3152
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: tomasmat@seznam.cz
Telefon: 47528 3151
Mgr. Petr Meyer
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.meyer@ujep.cz
Telefon: 47528 3126
Mgr. Eva Nedorostová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: eva.nedorostova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Píša
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jan.pisa@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: pavel.raska@ujep.cz
Telefon: 47528 3300
Mgr. Jiří Riezner Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.riezner@ujep.cz
Telefon: 47528 3130
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: kristyna.rybova@ujep.cz
Telefon: 47528 3151
Mgr. Petr Trahorsch
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.trahorsch@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.boda@ujep.cz
Telefon:  
prof. RNDr. Jiří Cihlář CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.cihlar@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. RNDr. Mgr. Monika Červinková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
Telefon:  
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: petr.eisenmann@ujep.cz
Telefon: 47528 3401
prof. RNDr. Miroslav Hušek DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: miroslav.husek@ujep.cz
Telefon: 47528 3412
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 3411
RNDr. Martin Kuřil Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.kuril@ujep.cz
Telefon: 47528 3410
Mgr. Lucie Loukotová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Lucie.Loukotova@ujep.cz
Telefon: 47528 3415
Poznámka: tajemník KMA
prof. RNDr. Jan Malý DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jan.maly1@ujep.cz
Telefon: 47528 3412
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 3400
Poznámka: referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, projekty NanoEnviCZ, OP PIK
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: veronika.pitrova@ujep.cz
Telefon: 47528 3411
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.pribyl@ujep.cz
Telefon: 47528 3417
Jitka Králová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
Telefon: 47528 3185
Poznámka: studijní referentka
Renata Postlová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: renata.postlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3303
Bc. Kamila Šťastná
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: kamila.stastna@ujep.cz
Telefon: 47528 3182
Mgr. Monika Benkocká
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: monika.benkocka@ujep.cz
Telefon:  
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3188
Bc. Jaroslava Jarolímková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 3144
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 3224
Mgr. Simona Lupínková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
Mgr. Viktorie Neubertová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 3321
Mgr. Petr Ryšánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon: 47528 3143
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
Ing. Michaela Bobková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
e-mail: michaela.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3154