Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar děkana PřF
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. michal.varady@ujep.cz 47528 6667 CPTO - 818
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Aubrecht Petr.Aubrecht@ujep.cz 47528 6794 CPTO - 407vědecký pracovník
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 6665 602128972CPTO - 814
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Kateřina Stehlíková katerina.stehlikova@ujep.cz 47528 6659 CPTO - 8.13Sekretariát PřF
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Romana Stehlíková romana.stehlikova@ujep.cz 47528 6657 CPTO - 807
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Alena Stibalová alena.stibalova@ujep.cz 47528 6669 CPTO - 
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jitka Vlková jitka.vlkova@ujep.cz 47528 6655 CPTO - 8.04Asistentka děkana
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro studium PřF
RNDr. Martin Švec Ph.D. martin.svec@ujep.cz 47528 6661 724241376CPTO - 8.06Proděkan pro studium PřF
PřF - Přírodovědecká fakulta
Odd.pro rozvoj
Ing. Kateřina Stehlíková katerina.stehlikova@ujep.cz 47528 6659 CPTO - 8.13
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz 47528 6664 CPTO - 812
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vědu a výzkum
PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D. jaroslav.zukerstein@ujep.cz 47528 6662 CPTO - 8.09
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar tajemníka PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 6665 602128972CPTO - 814
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
RNDr. Regina Herma Ph.D. regina.herma@ujep.cz 47528 6787 CPTO - 405
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
Mgr. Anna Hrochová anna.hrochova@ujep.cz anna.hrochova@ujep.cz   777858232CPTO - 8.10samostatná referentka vnějších vztahů (PR)
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Hana Auer Malinská Ph.D. hana.malinska@ujep.cz 47528 3617 +420 475 28 3617ZV - 5
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Oldřich Benada CSc. oldrich.benada@ujep.cz 47528 3619 ZV - 17
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Pavel Branny CSc. pavel.branny@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D. lukas.bystriansky@ujep.cz 47528 3613 ZV - 6Tajemník KBI
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D. michaela.czernekova@ujep.cz 47528 6785 CPTO - 403
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Tereza Dvořáková tereza.sipova@ujep.cz   ZV - 
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Markéta Gloneková Ph.D. marketa.glonekova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc. milan.gryndler@ujep.cz 47528 3633 ZV - 4
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc. jaromir.hajer@ujep.cz 47528 3614 ZV - 19
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Iva Hájková iva.hajkova@ujep.cz 47528 3616 ZV - 3
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Handrij Härtel Ph.D. handrij.hartel@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Ipser CSc. jan.ipser@ujep.cz 47528 3619 ZV - 17
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD., Ph.D. eva.jozifkova@ujep.cz evasmid@centrum.cz 47528 3642 607682138ZV - 99/206 (CBEO)docent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695 ZV - 11
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Martinec CSc. martinec@ueb.cas.cz 77662 9209
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Lenka Němcová CSc. lenka.nemcova@ujep.cz 47528 3618 ZV - 4
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D. alena.semeradtova@ujep.cz 47528 6790 CPTO - 406
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
PhDr. Ing. Silvie Svobodová Ph.D. silvie.svobodova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Pavla Urbánková Ph.D. pavla.urbankova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Martin Vaněk martin.vanek@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Tomáš Vomastek Ph.D. tomas.vomastek@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Stanislav Daniš Ph.D. stanislav.danis@ujep.cz   CPTO - 2.15
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Jan Dočkal DiS., Ph.D. jan.dockal@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Eva Hejnová Ph.D. eva.hejnova@ujep.cz 47528 6621 +420 603 812 322CPTO - 2.01odborná asistentka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Adéla Jagerová adela.jagerova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Ing. Martin Jaskevič martin.jaskevic@ujep.cz 47528 6650 703956978CPTO - 224
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 6624 CPTO - 203
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 6622 CPTO - 204
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Jiří Králík Ph.D. Jiri.Kralik@ujep.cz 47528 6648 CPTO - 2.17
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz 47528 6638 CPTO - 216
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. František Lustig CSc. frantisek.lustig@ujep.cz 47528 6632 CPTO - 213
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. RNDr. Anna Macková Ph.D. mackova@ujf.cas.cz 47528 6640 CPTO - 2.23docent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Petr Malinský Ph.D. malinsky@ujf.cas.cz pmalinsky@gmail.com 47528 6640 266 172 106CPTO - 2.36odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 6651 CPTO - 225
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 6646 +420605403920CPTO - 2.21
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. zdenek.moravec@ujep.cz 47528 6634 CPTO - 214odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Filip Moučka Ph.D. filip.moucka@ujep.cz 47528 6636 CPTO - 202
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Stanislav Pařez Ph.D. stanislav.parez@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 6630 CPTO - 809
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Robert Seifert robert.seifert@ujep.cz seifrob@seznam.cz 47528 6623 +420602969041CPTO - 2.17lektor
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Martin Svoboda Ph.D. m.svoboda@ujep.cz svobod.martin@gmail.com 47528 6639 602129050CPTO - 2.16
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Ondřej Baszczyňski Ph.D. baszczyo@natur.cuni.cz baszczyo@natur.cuni.cz   739664501
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Vratislav Blechta CSc. vratislav.blechta@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Jan Bobek Ph.D. Jan.Bobek@lf1.cuni.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jan Čermák CSc. jan.cermak@ujep.cz 47528 6811 CPTO - 301
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D. vlastimil.dohnal@ujep.cz vlastimil.dohnal@gmail.com 47528 6805 727912949CPTO - 305
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D. jaromir.havlica@ujep.cz 47528 6809 CPTO - 307
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Jiří Henych Ph.D. jiri.henych@ujep.cz 47528 6804 CPTO - 304
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D. jan.jirsak@ujep.cz 47528 6807 CPTO - 306
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Ivana Kadlečková ivana.kadleckova@ujep.cz 47528 6826 +420731452008CPTO - 3.16tajemník KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Martin Klajmon Ph.D. martin.klajmon@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Mgr. David Kramoliš Ph.D. david.kramolis@ujep.cz 47528 6637 CPTO - 3.15
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc. Jaromir.Lederer@unicre.cz 47528 6804 CPTO - 305
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Kamila Makovská kamila.makovska@ujep.cz 47528 6820 CPTO - 312
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc. IvoNez@icpf.cas.cz 47528 6821 CPTO - 313
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D. thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz 47528 6801 CPTO - 303
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Mgr. Monika Pelikánová monika.pelikanova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D. zuzana.petrusova@ujep.cz 47528 6802 CPTO - 303
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Marian Rucki Ph.D. marian.rucki@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Michaela Svobodová michaela.svobodova@ujep.cz 47528 6812 CPTO - 3.02sekretářka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Václav Šícha Ph.D. vaclav.sicha@ujep.cz 47528 6803 +420607112703CPTO - 304odborný asistent KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Magda Škvorová Ph.D. magda.skvorova@ujep.cz 47528 6808 CPTO - 306
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 6817 723 700 332CPTO - 309
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek CSc. pavojt@natur.cuni.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D. lubos.vrtoch@ujep.cz lubosvrtoch@gmail.com 47528 6816 +420 776 459 937CPTO - 3.09Odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
prof. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D. karasova@pmfhk.cz   CN - 
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
prof. Sergii Babichev DSc. sergii.babichev@ujep.cz sergiibabichev@gmail.com 47528 6720 CPTO - 605
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Kamil Balín kamil.balin@ujep.cz   CPTO - 611
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc. jiri.barilla@ujep.cz 47528 6721 CPTO - 6.06
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Veronika Baštová veronika.bastova@ujep.cz 47528 6736 CPTO - 7.04
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Mgr. Pavel Beránek pavel.beranek@ujep.cz pavelberanek91@gmail.com 47528 6723 CPTO - 6.07
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Jiří Fišer Ph.D. jiri.fiser@ujep.cz 47528 6715 CPTO - 6.03
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Petr Haberzettl petr.haberzettl@ujep.cz   CPTO - 611
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Eva Heřmanová eva.hermanova@ujep.cz 47528 6712 CPTO - 6.02sekretářka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 6735 739274400CPTO - 704
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Pavel Kuba Ph.D. pavel.kuba@ujep.cz 47528 6725 CPTO - 608
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Petr Kubera Ph.D. petr.kubera@ujep.cz 47528 6716 CPTO - 6.03
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Marek Macek marek.macek@ujep.cz 47528 6729 CPTO - 6.12
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc. viktor.maskov@ujep.cz 47528 6719 CPTO - 605
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Dr. Hossein Moosaei Hossein.Moosaei@ujep.cz 47528 6727 CPTO - 6.09
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz 47528 6717 CPTO - 6.04
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ricardo Rodriguez Jorge Ph.D. Ricardo.Rodriguez-Jorge@ujep.cz ricardo.rodriguezjorge.mx@ieee.org 47528 6724 +420608328807CPTO - 6.07 (CPTO)odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Květuše Sýkorová kvetuse.sykorova@ujep.cz 47528 6726 CPTO - 608
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jiří Škvára Ph.D. jiri.skvara@ujep.cz 47528 6718 CPTO - 604
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jiří Škvor Ph.D. jiri.skvor@ujep.cz 47528 6711 +420 607 029 947CPTO - 6.01
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Jaroslav Tichý jaroslav.tichy@ujep.cz 47528 6730 776748630CPTO - 6.12
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc. jiri.andel@ujep.cz 47528 6760 CPTO - 4.31
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D. jan-daniel.blaha@ujep.cz 47528 6758 CPTO - 4.30
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Ing. Jiří Brychta jiri.brychta@ujep.cz   CPTO - 428
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Martin Dolejš Ph.D. martin.dolejs@ujep.cz martin.dolejs@atlas.cz 47528 6769 728959504CPTO - 5.53
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Ivan Farský CSc. ivan.farsky@ujep.cz 47528 6779 475283153CPTO - 803
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Vladan Hruška Ph.D. vladan.hruska@ujep.cz 47528 6762 CPTO - 5.52vedoucí katedry, odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Jana Jandáková jana.jandakova@ujep.cz 47528 6776 CPTO - 5.55sekretářka KGEO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Mgr. Kristýna Kolaříková kristyna.kolarikova@ujep.cz 47528 6756
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D. silvie.kucerova@ujep.cz 47528 6770 CPTO - 5.54
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D. tomasmat@seznam.cz 47528 6757 CPTO - 4.29odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Meyer petr.meyer@ujep.cz 47528 6768 CPTO - 553
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jan Píša Ph.D. jan.pisa@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jiří Riezner Ph.D. jiri.riezner@ujep.cz 47528 6755 CPTO - 4.28
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D. kristyna.rybova@ujep.cz 47528 6763 CPTO - 432
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Zdeňka Smutná zdenka.smutna@ujep.cz smutna.zd@gmail.com   CPTO - 5.56
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Trahorsch Ph.D. petr.trahorsch@ujep.cz 47528 6771 CPTO - 5.54
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. Yaroslav Bazaykin Yaroslav.Bazaykin@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. PhDr. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD. martin.boda@ujep.cz 47528 6680 CPTO - 703
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc. petr.eisenmann@ujep.cz 47528 6691 CPTO - 718
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 6685 CPTO - 715
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Martin Kuřil Ph.D. martin.kuril@ujep.cz 47528 6680 CPTO - 703
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Lucie Loukotová Lucie.Loukotova@ujep.cz 47528 6688 CPTO - 716tajemník KMA
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 6683 722 976 030CPTO - 712referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, administrátor projektů NanoEnviCZ a Metamorph
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
doc. RNDr. Bohumír Opic DrSc. Bohumir.Opic@ujep.cz 47528 6678
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D. veronika.pitrova@ujep.cz 47528 6685 CPTO - 715
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D. jiri.pribyl@ujep.cz 47528 6682 CPTO - 711
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky PřF
Mgr. Jiří Rozkovec Jiri.Rozkovec@ujep.cz 47528 6677
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Ing. Hana Burdová Hana.Burdova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 6625 CPTO - 207
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Tereza Dušková tereza.duskova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Bc. Tereza Haasová tereza.haasova@ujep.cz 47528 6783 CPTO - 4.02Sekretářka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Kateřina Hamalová katerina.hamalova@ujep.cz katerina.hamalova@ujep.cz   724537593CPTO - 2.27
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Jakub Hoskovec jakub.hoskovec@ujep.cz Jakub.Hoskovec@ujep.cz   721935457CPTO - 2.22.
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Simona Kamínková simona.kaminkova@ujep.cz simona.lupinkova@email.cz   +420731881914CPTO - 2.27
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Pavel Kaule pavel.kaule@ujep.cz 47528 6823 CPTO - 314
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Michaela Kocholatá michaela.kocholata@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
prof. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 6643 CPTO - 219
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz 47528 6781 475283646CPTO - 401
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Petr Panuška petr.panuska@ujep.cz 47528 6782 CPTO - 402
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. David Poustka david.poustka@ujep.cz davidpoustka@seznam.cz 47528 6792 CPTO - 407
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
RNDr. Petr Ryšánek Ph.D. Petr.Rysanek@ujep.cz 47528 6644 CPTO - 2.20
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz jiri.smejkal@ujep.cz 47528 6793 CPTO - 407
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Michal Syrový michal.syrovy@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Olga Šebestová Janoušková Ph.D. olga.janouskova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 6786 CPTO - 404
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D. stanislav.vinopal@ujep.cz 47528 6784 CPTO - 403
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum nanomat.a biotechnologií
Dominika Zofia Wróbel Dr. dominika.wrobel@ujep.cz 47528 6787 CPTO - 409
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Petr Dvořák petr.dvorak@ujep.cz petr.dvorak@ujep.cz   475 286 614CPTO - -1.14Správa budovy CPTO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Kateřina Frýdková katerina.frydkova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Martina Herbstová martina.herbstova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Jana Kačenková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Filip Kunert filip.kunert@ujep.cz   602314271
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Eva Loudová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Martin Nechvíle martin.nechvile@ujep.cz 47528 6615 607066267CPTO - -1.22CTPO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Jitka Perková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Pavel Pyšný recepce.cpto@ujep.cz   475 286 611CPTO - RecepceRecepční
PřF - Přírodovědecká fakulta
Budova CPTO
Pavla Šiklová pavla.siklova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Jitka Králová jitka.kralova@ujep.cz 47528 6673 CPTO - 2.28studijní referentka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Renata Postlová renata.postlova@ujep.cz 47528 6672 CPTO - 211
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Bc. Kamila Šťastná kamila.stastna@ujep.cz 47528 6671 CPTO - 2.10
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 6622 CPTO - 204
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Viktorie Neubertová viktorie.neubertova@ujep.cz viki.kivi21@gmail.com   731256736CPTO - 2.27
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Eliška Šlanhofová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
Ing. Michaela Bobková michaela.bobkova@ujep.cz 47528 6656 CPTO - 805
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D. katerina.jancarikova@ujep.cz jancarikova@post.cz   +420723550524ZV - vedoucí CPPV
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
Kateřina Marešová katerina.maresova@ujep.cz 47528 6627 CPTO - 2.09
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar děkana PřF
e-mail: michal.varady@ujep.cz
Telefon: 47528 6667
Místnost: CPTO-818
Mgr. Petr Aubrecht
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Aubrecht@ujep.cz
Telefon: 47528 6794
Místnost: CPTO-407
Poznámka: vědecký pracovník
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 6665
Další telefon: 602128972
Místnost: CPTO-814
Ing. Kateřina Stehlíková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: katerina.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6659
Místnost: CPTO-8.13
Poznámka: Sekretariát PřF
Romana Stehlíková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: romana.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6657
Místnost: CPTO-807
Ing. Alena Stibalová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: alena.stibalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6669
Místnost: CPTO-
Jitka Vlková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jitka.vlkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6655
Místnost: CPTO-8.04
Poznámka: Asistentka děkana
RNDr. Martin Švec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro studium PřF
e-mail: martin.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 6661
Další telefon: 724241376
Místnost: CPTO-8.06
Poznámka: Proděkan pro studium PřF
Ing. Kateřina Stehlíková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Odd.pro rozvoj
e-mail: katerina.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6659
Místnost: CPTO-8.13
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon: 47528 6664
Místnost: CPTO-812
PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vědu a výzkum
e-mail: jaroslav.zukerstein@ujep.cz
Telefon: 47528 6662
Místnost: CPTO-8.09
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar tajemníka PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 6665
Další telefon: 602128972
Místnost: CPTO-814
RNDr. Regina Herma Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: regina.herma@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Místnost: CPTO-405
Mgr. Anna Hrochová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: anna.hrochova@ujep.cz
Další e-mail: anna.hrochova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 777858232
Místnost: CPTO-8.10
Poznámka: samostatná referentka vnějších vztahů (PR)
Mgr. Hana Auer Malinská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: hana.malinska@ujep.cz
Telefon: 47528 3617
Další telefon: +420 475 28 3617
Místnost: ZV-5
RNDr. Oldřich Benada CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: oldrich.benada@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Místnost: ZV-17
RNDr. Pavel Branny CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: pavel.branny@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lukas.bystriansky@ujep.cz
Telefon: 47528 3613
Místnost: ZV-6
Poznámka: Tajemník KBI
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.czernekova@ujep.cz
Telefon: 47528 6785
Místnost: CPTO-403
Tereza Dvořáková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: tereza.sipova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: ZV-
Ing. Markéta Gloneková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: marketa.glonekova@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.gryndler@ujep.cz
Telefon: 47528 3633
Místnost: ZV-4
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jaromir.hajer@ujep.cz
Telefon: 47528 3614
Místnost: ZV-19
Bc. Iva Hájková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: iva.hajkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3616
Místnost: ZV-3
Ing. Handrij Härtel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: handrij.hartel@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Jan Ipser CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.ipser@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Místnost: ZV-17
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD., Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: eva.jozifkova@ujep.cz
Další e-mail: evasmid@centrum.cz
Telefon: 47528 3642
Další telefon: 607682138
Místnost: ZV-99/206 (CBEO)
Poznámka: docent
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
Místnost: ZV-11
RNDr. Jan Martinec CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: martinec@ueb.cas.cz
Telefon: 77662 9209
RNDr. Lenka Němcová CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lenka.nemcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3618
Místnost: ZV-4
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon: 47528 6790
Místnost: CPTO-406
PhDr. Ing. Silvie Svobodová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: silvie.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Pavla Urbánková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: pavla.urbankova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Martin Vaněk
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: martin.vanek@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Tomáš Vomastek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: tomas.vomastek@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Stanislav Daniš Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: stanislav.danis@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CPTO-2.15
Mgr. Jan Dočkal DiS., Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jan.dockal@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Eva Hejnová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: eva.hejnova@ujep.cz
Telefon: 47528 6621
Další telefon: +420 603 812 322
Místnost: CPTO-2.01
Poznámka: odborná asistentka
Mgr. Adéla Jagerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: adela.jagerova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Martin Jaskevič
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.jaskevic@ujep.cz
Telefon: 47528 6650
Další telefon: 703956978
Místnost: CPTO-224
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 6624
Místnost: CPTO-203
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 6622
Místnost: CPTO-204
RNDr. Jiří Králík Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: Jiri.Kralik@ujep.cz
Telefon: 47528 6648
Místnost: CPTO-2.17
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon: 47528 6638
Místnost: CPTO-216
doc. RNDr. František Lustig CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: frantisek.lustig@ujep.cz
Telefon: 47528 6632
Místnost: CPTO-213
prof. RNDr. Anna Macková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: mackova@ujf.cas.cz
Telefon: 47528 6640
Místnost: CPTO-2.23
Poznámka: docent
RNDr. Petr Malinský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: malinsky@ujf.cas.cz
Další e-mail: pmalinsky@gmail.com
Telefon: 47528 6640
Další telefon: 266 172 106
Místnost: CPTO-2.36
Poznámka: odborný asistent
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6651
Místnost: CPTO-225
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 6646
Další telefon: +420605403920
Místnost: CPTO-2.21
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: zdenek.moravec@ujep.cz
Telefon: 47528 6634
Místnost: CPTO-214
Poznámka: odborný asistent
doc. RNDr. Filip Moučka Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: filip.moucka@ujep.cz
Telefon: 47528 6636
Místnost: CPTO-202
Mgr. Stanislav Pařez Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: stanislav.parez@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6630
Místnost: CPTO-809
Mgr. Robert Seifert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: robert.seifert@ujep.cz
Další e-mail: seifrob@seznam.cz
Telefon: 47528 6623
Další telefon: +420602969041
Místnost: CPTO-2.17
Poznámka: lektor
Mgr. Martin Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: m.svoboda@ujep.cz
Další e-mail: svobod.martin@gmail.com
Telefon: 47528 6639
Další telefon: 602129050
Místnost: CPTO-2.16
Ing. Ondřej Baszczyňski Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: baszczyo@natur.cuni.cz
Další e-mail: baszczyo@natur.cuni.cz
Telefon:  
Další telefon: 739664501
RNDr. Vratislav Blechta CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vratislav.blechta@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Jan Bobek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: Jan.Bobek@lf1.cuni.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jan Čermák CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.cermak@ujep.cz
Telefon: 47528 6811
Místnost: CPTO-301
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vlastimil.dohnal@ujep.cz
Další e-mail: vlastimil.dohnal@gmail.com
Telefon: 47528 6805
Další telefon: 727912949
Místnost: CPTO-305
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jaromir.havlica@ujep.cz
Telefon: 47528 6809
Místnost: CPTO-307
Ing. Jiří Henych Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jiri.henych@ujep.cz
Telefon: 47528 6804
Místnost: CPTO-304
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.jirsak@ujep.cz
Telefon: 47528 6807
Místnost: CPTO-306
Ing. Ivana Kadlečková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ivana.kadleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 6826
Další telefon: +420731452008
Místnost: CPTO-3.16
Poznámka: tajemník KCH
Ing. Martin Klajmon Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: martin.klajmon@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. David Kramoliš Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: david.kramolis@ujep.cz
Telefon: 47528 6637
Místnost: CPTO-3.15
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: Jaromir.Lederer@unicre.cz
Telefon: 47528 6804
Místnost: CPTO-305
Kamila Makovská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: kamila.makovska@ujep.cz
Telefon: 47528 6820
Místnost: CPTO-312
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: IvoNez@icpf.cas.cz
Telefon: 47528 6821
Místnost: CPTO-313
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz
Telefon: 47528 6801
Místnost: CPTO-303
Mgr. Monika Pelikánová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: monika.pelikanova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: zuzana.petrusova@ujep.cz
Telefon: 47528 6802
Místnost: CPTO-303
RNDr. Marian Rucki Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: marian.rucki@ujep.cz
Telefon:  
Michaela Svobodová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: michaela.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 6812
Místnost: CPTO-3.02
Poznámka: sekretářka
RNDr. Václav Šícha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vaclav.sicha@ujep.cz
Telefon: 47528 6803
Další telefon: +420607112703
Místnost: CPTO-304
Poznámka: odborný asistent KCH
Ing. Magda Škvorová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: magda.skvorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6808
Místnost: CPTO-306
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 6817
Další telefon: 723 700 332
Místnost: CPTO-309
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: pavojt@natur.cuni.cz
Telefon:  
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: lubos.vrtoch@ujep.cz
Další e-mail: lubosvrtoch@gmail.com
Telefon: 47528 6816
Další telefon: +420 776 459 937
Místnost: CPTO-3.09
Poznámka: Odborný asistent
prof. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: karasova@pmfhk.cz
Telefon:  
Místnost: CN-
prof. Sergii Babichev DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: sergii.babichev@ujep.cz
Další e-mail: sergiibabichev@gmail.com
Telefon: 47528 6720
Místnost: CPTO-605
Mgr. Kamil Balín
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kamil.balin@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CPTO-611
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.barilla@ujep.cz
Telefon: 47528 6721
Místnost: CPTO-6.06
Mgr. Veronika Baštová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: veronika.bastova@ujep.cz
Telefon: 47528 6736
Místnost: CPTO-7.04
Ing. Mgr. Pavel Beránek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: pavel.beranek@ujep.cz
Další e-mail: pavelberanek91@gmail.com
Telefon: 47528 6723
Místnost: CPTO-6.07
Mgr. Jiří Fišer Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 6715
Místnost: CPTO-6.03
Ing. Petr Haberzettl
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.haberzettl@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CPTO-611
Bc. Eva Heřmanová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: eva.hermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6712
Místnost: CPTO-6.02
Poznámka: sekretářka
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 6735
Další telefon: 739274400
Místnost: CPTO-704
Ing. Pavel Kuba Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: pavel.kuba@ujep.cz
Telefon: 47528 6725
Místnost: CPTO-608
RNDr. Petr Kubera Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.kubera@ujep.cz
Telefon: 47528 6716
Místnost: CPTO-6.03
Marek Macek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: marek.macek@ujep.cz
Telefon: 47528 6729
Místnost: CPTO-6.12
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: viktor.maskov@ujep.cz
Telefon: 47528 6719
Místnost: CPTO-605
Dr. Hossein Moosaei
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: Hossein.Moosaei@ujep.cz
Telefon: 47528 6727
Místnost: CPTO-6.09
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon: 47528 6717
Místnost: CPTO-6.04
Ricardo Rodriguez Jorge Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: Ricardo.Rodriguez-Jorge@ujep.cz
Další e-mail: ricardo.rodriguezjorge.mx@ieee.org
Telefon: 47528 6724
Další telefon: +420608328807
Místnost: CPTO-6.07 (CPTO)
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Květuše Sýkorová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kvetuse.sykorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6726
Místnost: CPTO-608
RNDr. Jiří Škvára Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.skvara@ujep.cz
Telefon: 47528 6718
Místnost: CPTO-604
RNDr. Jiří Škvor Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.skvor@ujep.cz
Telefon: 47528 6711
Další telefon: +420 607 029 947
Místnost: CPTO-6.01
Bc. Jaroslav Tichý
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jaroslav.tichy@ujep.cz
Telefon: 47528 6730
Další telefon: 776748630
Místnost: CPTO-6.12
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.andel@ujep.cz
Telefon: 47528 6760
Místnost: CPTO-4.31
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jan-daniel.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 6758
Místnost: CPTO-4.30
Ing. Jiří Brychta
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.brychta@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CPTO-428
Mgr. Martin Dolejš Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: martin.dolejs@ujep.cz
Další e-mail: martin.dolejs@atlas.cz
Telefon: 47528 6769
Další telefon: 728959504
Místnost: CPTO-5.53
RNDr. Ivan Farský CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ivan.farsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6779
Další telefon: 475283153
Místnost: CPTO-803
Mgr. Vladan Hruška Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: vladan.hruska@ujep.cz
Telefon: 47528 6762
Místnost: CPTO-5.52
Poznámka: vedoucí katedry, odborný asistent
Jana Jandáková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jana.jandakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6776
Místnost: CPTO-5.55
Poznámka: sekretářka KGEO
RNDr. Mgr. Kristýna Kolaříková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: kristyna.kolarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6756
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6770
Místnost: CPTO-5.54
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: tomasmat@seznam.cz
Telefon: 47528 6757
Místnost: CPTO-4.29
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Petr Meyer
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.meyer@ujep.cz
Telefon: 47528 6768
Místnost: CPTO-553
Mgr. Jan Píša Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jan.pisa@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jiří Riezner Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.riezner@ujep.cz
Telefon: 47528 6755
Místnost: CPTO-4.28
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: kristyna.rybova@ujep.cz
Telefon: 47528 6763
Místnost: CPTO-432
Mgr. Zdeňka Smutná
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: zdenka.smutna@ujep.cz
Další e-mail: smutna.zd@gmail.com
Telefon:  
Místnost: CPTO-5.56
Mgr. Petr Trahorsch Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.trahorsch@ujep.cz
Telefon: 47528 6771
Místnost: CPTO-5.54
doc. Yaroslav Bazaykin
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Yaroslav.Bazaykin@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Mgr. Ing. Martin Boďa PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.boda@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
Místnost: CPTO-703
doc. PaedDr. Petr Eisenmann CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: petr.eisenmann@ujep.cz
Telefon: 47528 6691
Místnost: CPTO-718
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
Místnost: CPTO-715
RNDr. Martin Kuřil Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: martin.kuril@ujep.cz
Telefon: 47528 6680
Místnost: CPTO-703
Mgr. Lucie Loukotová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Lucie.Loukotova@ujep.cz
Telefon: 47528 6688
Místnost: CPTO-716
Poznámka: tajemník KMA
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6683
Další telefon: 722 976 030
Místnost: CPTO-712
Poznámka: referentka oddělení vědy PřF, sekretářka KMA, administrátor projektů NanoEnviCZ a Metamorph
doc. RNDr. Bohumír Opic DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Bohumir.Opic@ujep.cz
Telefon: 47528 6678
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: veronika.pitrova@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
Místnost: CPTO-715
PhDr. Jiří Přibyl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: jiri.pribyl@ujep.cz
Telefon: 47528 6682
Místnost: CPTO-711
Mgr. Jiří Rozkovec
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky PřF
e-mail: Jiri.Rozkovec@ujep.cz
Telefon: 47528 6677
Ing. Hana Burdová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: Hana.Burdova@ujep.cz
Telefon:  
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6625
Místnost: CPTO-207
Mgr. Tereza Dušková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: tereza.duskova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Tereza Haasová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: tereza.haasova@ujep.cz
Telefon: 47528 6783
Místnost: CPTO-4.02
Poznámka: Sekretářka
Mgr. Kateřina Hamalová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: katerina.hamalova@ujep.cz
Další e-mail: katerina.hamalova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 724537593
Místnost: CPTO-2.27
Mgr. Jakub Hoskovec
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: jakub.hoskovec@ujep.cz
Další e-mail: Jakub.Hoskovec@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 721935457
Místnost: CPTO-2.22.
Mgr. Simona Kamínková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: simona.kaminkova@ujep.cz
Další e-mail: simona.lupinkova@email.cz
Telefon:  
Další telefon: +420731881914
Místnost: CPTO-2.27
Mgr. Pavel Kaule
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: pavel.kaule@ujep.cz
Telefon: 47528 6823
Místnost: CPTO-314
Mgr. Michaela Kocholatá
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: michaela.kocholata@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 6643
Místnost: CPTO-219
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6781
Další telefon: 475283646
Místnost: CPTO-401
Mgr. Petr Panuška
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: petr.panuska@ujep.cz
Telefon: 47528 6782
Místnost: CPTO-402
Mgr. David Poustka
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: david.poustka@ujep.cz
Další e-mail: davidpoustka@seznam.cz
Telefon: 47528 6792
Místnost: CPTO-407
RNDr. Petr Ryšánek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6644
Místnost: CPTO-2.20
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Další e-mail: jiri.smejkal@ujep.cz
Telefon: 47528 6793
Místnost: CPTO-407
Michal Syrový
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: michal.syrovy@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Olga Šebestová Janoušková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: olga.janouskova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 6786
Místnost: CPTO-404
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: stanislav.vinopal@ujep.cz
Telefon: 47528 6784
Místnost: CPTO-403
Dominika Zofia Wróbel Dr.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum nanomat.a biotechnologií
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Místnost: CPTO-409
Petr Dvořák
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: petr.dvorak@ujep.cz
Další e-mail: petr.dvorak@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 286 614
Místnost: CPTO--1.14
Poznámka: Správa budovy CPTO
Kateřina Frýdková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: katerina.frydkova@ujep.cz
Telefon:  
Martina Herbstová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: martina.herbstova@ujep.cz
Telefon:  
Jana Kačenková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Filip Kunert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: filip.kunert@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 602314271
Eva Loudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Martin Nechvíle
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: martin.nechvile@ujep.cz
Telefon: 47528 6615
Další telefon: 607066267
Místnost: CPTO--1.22
Poznámka: CTPO
Jitka Perková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Telefon:  
Pavel Pyšný
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
Další e-mail: recepce.cpto@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 286 611
Místnost: CPTO-Recepce
Poznámka: Recepční
Pavla Šiklová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Budova CPTO
e-mail: pavla.siklova@ujep.cz
Telefon:  
Jitka Králová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
Telefon: 47528 6673
Místnost: CPTO-2.28
Poznámka: studijní referentka
Renata Postlová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: renata.postlova@ujep.cz
Telefon: 47528 6672
Místnost: CPTO-211
Bc. Kamila Šťastná
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: kamila.stastna@ujep.cz
Telefon: 47528 6671
Místnost: CPTO-2.10
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 6622
Místnost: CPTO-204
Mgr. Viktorie Neubertová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: viktorie.neubertova@ujep.cz
Další e-mail: viki.kivi21@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 731256736
Místnost: CPTO-2.27
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
Eliška Šlanhofová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
Ing. Michaela Bobková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
e-mail: michaela.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6656
Místnost: CPTO-805
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: katerina.jancarikova@ujep.cz
Další e-mail: jancarikova@post.cz
Telefon:  
Další telefon: +420723550524
Místnost: ZV-
Poznámka: vedoucí CPPV
Kateřina Marešová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: katerina.maresova@ujep.cz
Telefon: 47528 6627
Místnost: CPTO-2.09