Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Kvestor
Mgr. Lenka Kindlová lenka.kindlova@ujep.cz 47528 5823
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Martina Kopřivová martina.koprivova@ujep.cz 47528 5833
REK - Rektorát
Kvestor
Bc. Šárka Kremlíková DiS. sarka.kremlikova@ujep.cz 47528 6348
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Petra Musilová petra.musilova@ujep.cz   finanční manager - U21 - RESTAV, REART
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. František Podrápský frantisek.podrapsky@ujep.cz 47528 5842
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Lenka Suchá lenka.sucha@ujep.cz 47528 5834
Mgr. Lenka Kindlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: lenka.kindlova@ujep.cz
Telefon: 47528 5823
Ing. Martina Kopřivová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: martina.koprivova@ujep.cz
Telefon: 47528 5833
Bc. Šárka Kremlíková DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: sarka.kremlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6348
Ing. Petra Musilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: petra.musilova@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: finanční manager - U21 - RESTAV, REART
Ing. František Podrápský
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5842
Ing. Lenka Suchá
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: lenka.sucha@ujep.cz
Telefon: 47528 5834