Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Marian Beneš marian.benes@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Jiří Dvořák jiridvorak@outlook.com  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
Dagmar Holingerová dagmar.holingerova@ujep.cz 47528 5141
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Štěpánka Paseková  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský miroslav.vojtechovsky@ujep.cz 47528 5118
MgA. Marian Beneš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: marian.benes@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jiří Dvořák
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: jiridvorak@outlook.com
Telefon:  
Dagmar Holingerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: dagmar.holingerova@ujep.cz
Telefon: 47528 5141
MgA. Štěpánka Paseková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
Telefon:  
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: miroslav.vojtechovsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5118