Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D. pavel.doulik@ujep.cz 47528 6275 MFC - 4.09
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D. slavomil.fischer@ujep.cz 47528 2165 HO - 204
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Kateřina Hofbauerová katerina.hofbauerova@ujep.cz 47528 2160 HO - 207
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D. ivana.kratochvilova@ujep.cz 47528 2162 HO - 202
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D. jaroslav.rican@ujep.cz 47528 2168 HO - 203
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D. jaroslav.rican@ujep.cz 47528 2168
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč MBA pavel.sorokac@ujep.cz 47528 2168
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
doc. MUDr. Ilja Žukov CSc. ilja.zukov@ujep.cz 47528 2162 docent KPAD PF
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: pavel.doulik@ujep.cz
Telefon: 47528 6275
Místnost: MFC-4.09
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: slavomil.fischer@ujep.cz
Telefon: 47528 2165
Místnost: HO-204
Kateřina Hofbauerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: katerina.hofbauerova@ujep.cz
Telefon: 47528 2160
Místnost: HO-207
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ivana.kratochvilova@ujep.cz
Telefon: 47528 2162
Místnost: HO-202
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jaroslav.rican@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
Místnost: HO-203
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jaroslav.rican@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč MBA
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: pavel.sorokac@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
doc. MUDr. Ilja Žukov CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ilja.zukov@ujep.cz
Telefon: 47528 2162
Poznámka: docent KPAD PF