Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D. ivan.bertl@ujep.cz   odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Ing. Mgr. Martin Černý MSc. martin.cerny@ujep.cz 47528 3374 +420 723 369 053
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D. pavel.doulik@ujep.cz 47528 6275
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D. slavomil.fischer@ujep.cz 47528 2165
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Kateřina Hofbauerová katerina.hofbauerova@ujep.cz 47528 2160
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D. ivana.kratochvilova@ujep.cz 47528 2162
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D. jaroslav.rican@ujep.cz 47528 2168
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč MBA pavel.sorokac@ujep.cz 47528 2168
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
prof. PhDr. Jaroslav Veteška Ph.D. jaroslav.veteska@ujep.cz 47528 2138
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ivan.bertl@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: odborný asistent
Ing. Mgr. Martin Černý MSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: martin.cerny@ujep.cz
Telefon: 47528 3374
Další telefon: +420 723 369 053
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: pavel.doulik@ujep.cz
Telefon: 47528 6275
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: slavomil.fischer@ujep.cz
Telefon: 47528 2165
Kateřina Hofbauerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: katerina.hofbauerova@ujep.cz
Telefon: 47528 2160
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ivana.kratochvilova@ujep.cz
Telefon: 47528 2162
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jaroslav.rican@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč MBA
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: pavel.sorokac@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
prof. PhDr. Jaroslav Veteška Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jaroslav.veteska@ujep.cz
Telefon: 47528 2138