Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Veronika Chalupová veronika.chalupova@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Lucie Drmolová lucie.drmolova@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D. vaclav.drska@ujep.cz 47528 6450
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D. olga.fejtova@ujep.cz 47528 3287
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D. radek.fukala@ujep.cz 47528 6429
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jan Grisa jan.grisa@ujep.cz 47528 6468
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Martin Holý Ph.D. Martin.Holy@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Vít Honys vit.honys@ujep.cz 47528 3287
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Jan Horák 47528 6458 725 836 293
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Vendula Hráčová vendula.hracova@ujep.cz 47528 6444
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Jiří Koumar Ph.D. jiri.koumar@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Michaela Koumarová michaela.koumarova@ujep.cz 47528 6409
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Miloslav Krieger CSc. miloslav.krieger@ujep.cz 47528 6432
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc. vaclav.ledvinka@praha.eu vledvinkas@seznam.cz 47528 6417 603420304
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Josef Märc josef.marc@ujep.cz 47528 6452
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz 47528 6454
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Tomáš Okurka Ph.D. tomas.okurka@ujep.cz 47528 6456
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D. jan.pacina@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jakub Pátek Ph.D. jakub.patek@ujep.cz 47528 6451
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jan Peer jan.peer@ujep.cz 47528 6430
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Jiří Pernes Dr. pernes@volny.cz 47528 6456
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. kamil.podrouzek@ujep.cz kamil.podrouzek@seznam.cz 47528 6459 725836413odborný asistent, vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Ludvík Pohořalý ludvik.pohoraly@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D. petr.rak@ujep.cz 47528 6421
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D. jaroslav.rokosky@ujep.cz 47528 6435
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Ing. Jan Royt jan.royt@ujep.cz 47528 3287
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Gabriela Růžičková gabriela.ruzickova@ujep.cz 47528 6464 601594203
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Tomáš Sekyrka Ph.D. Tomas.Sekyrka@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. David Skalický DiS. david.skalicky@ujep.cz 47528 6458 725836647
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Monika Stará monika.stara@ujep.cz 47528 6458 725836164
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Ludmila Sulitková CSc. Ludmila.Sulitkova@ujep.cz 47528 6420
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Anna Šerberová CSc. anna.serberova@ujep.cz 47528 6433
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Táňa Šimková Ph.D. Tana.Simkova@ujep.cz 47528 6530
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Tereza Šťastná tereza.stastna@ujep.cz 47528 6458 725836164
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
David Šťastný david.stastny@ujep.cz 47528 6458 702237007
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Roman Švec DiS. roman.svec@ujep.cz 47528 6458 725836746
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. Ing. arch. Petr Urlich CSc. petr.urlich@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Tomáš Velička Ph.D. tomas.velicka@ujep.cz 47528 6420
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Tomáš Velímský CSc. tomas.velimsky@ujep.cz 47528 6449
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Hana Veselá  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D. martin.vesely@ujep.cz 47528 6446
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Vilém Zábranský Ph.D. vilem.zabransky@ujep.cz 47528 6418
Bc. Veronika Chalupová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: veronika.chalupova@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Mgr. Lucie Drmolová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: lucie.drmolova@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vaclav.drska@ujep.cz
Telefon: 47528 6450
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: olga.fejtova@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: radek.fukala@ujep.cz
Telefon: 47528 6429
Mgr. Jan Grisa
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.grisa@ujep.cz
Telefon: 47528 6468
prof. PhDr. Martin Holý Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Martin.Holy@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Vít Honys
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vit.honys@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Bc. Jan Horák
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725 836 293
Vendula Hráčová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vendula.hracova@ujep.cz
Telefon: 47528 6444
PhDr. Jiří Koumar Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Michaela Koumarová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6409
PhDr. Miloslav Krieger CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: miloslav.krieger@ujep.cz
Telefon: 47528 6432
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vaclav.ledvinka@praha.eu
Další e-mail: vledvinkas@seznam.cz
Telefon: 47528 6417
Další telefon: 603420304
Mgr. Josef Märc
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: josef.marc@ujep.cz
Telefon: 47528 6452
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6454
Mgr. Tomáš Okurka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tomas.okurka@ujep.cz
Telefon: 47528 6456
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.pacina@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jakub Pátek Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jakub.patek@ujep.cz
Telefon: 47528 6451
Mgr. Jan Peer
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.peer@ujep.cz
Telefon: 47528 6430
doc. PhDr. Jiří Pernes Dr.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: pernes@volny.cz
Telefon: 47528 6456
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz
Další e-mail: kamil.podrouzek@seznam.cz
Telefon: 47528 6459
Další telefon: 725836413
Poznámka: odborný asistent, vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
Bc. Ludvík Pohořalý
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: ludvik.pohoraly@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: petr.rak@ujep.cz
Telefon: 47528 6421
PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jaroslav.rokosky@ujep.cz
Telefon: 47528 6435
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.royt@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Bc. Gabriela Růžičková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: gabriela.ruzickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6464
Další telefon: 601594203
Mgr. Tomáš Sekyrka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Tomas.Sekyrka@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. David Skalický DiS.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: david.skalicky@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836647
Mgr. Monika Stará
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: monika.stara@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836164
doc. PhDr. Ludmila Sulitková CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Ludmila.Sulitkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6420
PhDr. Anna Šerberová CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: anna.serberova@ujep.cz
Telefon: 47528 6433
Mgr. Táňa Šimková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Tana.Simkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6530
Tereza Šťastná
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tereza.stastna@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836164
David Šťastný
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: david.stastny@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 702237007
Roman Švec DiS.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: roman.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836746
prof. Ing. arch. Petr Urlich CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: petr.urlich@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Tomáš Velička Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tomas.velicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6420
doc. PhDr. Tomáš Velímský CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tomas.velimsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6449
Mgr. Hana Veselá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon:  
doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: martin.vesely@ujep.cz
Telefon: 47528 6446
Mgr. Vilém Zábranský Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vilem.zabransky@ujep.cz
Telefon: 47528 6418