Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF
Mgr. Bc. Radim Holeček radim.holecek@ujep.cz 60232 1338
Mgr. Bc. Radim Holeček
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF
e-mail: radim.holecek@ujep.cz
Telefon: 60232 1338