Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra Slavistiky
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová CSc. jaromira.sindelarova@ujep.cz  
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra Slavistiky
e-mail: jaromira.sindelarova@ujep.cz
Telefon: