Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D. jan-daniel.blaha@ujep.cz 47528 6663 47528 6758CPTO - 8.11 a 4.30
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
Mgr. Anna Hrochová anna.hrochova@ujep.cz  
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: jan-daniel.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 6663
Další telefon: 47528 6758
Místnost: CPTO-8.11 a 4.30
Mgr. Anna Hrochová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: anna.hrochova@ujep.cz
Telefon: