Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D. jan-daniel.blaha@ujep.cz 47528 6663
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
Mgr. Zuzana Pavlasová zuzana.pavlasova@ujep.cz 47528 6658 samostatná referentka pro vnější vztahy
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: jan-daniel.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 6663
Mgr. Zuzana Pavlasová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy
e-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz
Telefon: 47528 6658
Poznámka: samostatná referentka pro vnější vztahy