Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Referát vědy FZS
Bc. Lenka Křížová lenka.krizova@ujep.cz 47528 4232 475 284 266Referentka pro vědu, zahraniční vztahy a edici, ERASMUS+ koordinátor
Bc. Lenka Křížová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Referát vědy FZS
e-mail: lenka.krizova@ujep.cz
Telefon: 47528 4232
Další telefon: 475 284 266
Poznámka: Referentka pro vědu, zahraniční vztahy a edici, ERASMUS+ koordinátor