Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro rozvoj
MgA. Aleš Loziak ales.loziak@ujep.cz aloziak@gmail.com 47528 5154 777779001FU - 523
MgA. Aleš Loziak
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro rozvoj
e-mail: ales.loziak@ujep.cz
Další e-mail: aloziak@gmail.com
Telefon: 47528 5154
Další telefon: 777779001
Místnost: FU-523