Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro rozvoj FUD
MgA. Marcel Mochal marcel.mochal@ujep.cz  
MgA. Marcel Mochal
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro rozvoj FUD
e-mail: marcel.mochal@ujep.cz
Telefon: