Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Atelier Photography
MgA. Barbora Hájková DiS. barbora.hajkova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Atelier Photography
MgA. Martin Krupa martin.krupa@ujep.cz   FU - 523
MgA. Barbora Hájková DiS.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Atelier Photography
e-mail: barbora.hajkova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Martin Krupa
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Atelier Photography
e-mail: martin.krupa@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: FU-523