Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

*** Podle zařazení ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar děkana PF
prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D. jiri.skoda@ujep.cz 47528 3124
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar děkana FŽP
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň pavel.kuran@ujep.cz 47528 4112
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar děkana FSE
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. jaroslav.koutsky@ujep.cz 47528 4711
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar děkana FUD
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus pavel.mrkus@ujep.cz 47528 5122
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar děkana FSI
prof. Ing. Štefan Michna PhD. stefan.michna@ujep.cz 47528 5529
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar děkana PřF
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. michal.varady@ujep.cz 47528 6667
FF - Filozofická fakulta
Útvar děkana FF
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. michaela.hruba@ujep.cz 47528 6445
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar děkana FZS
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc. zdenek.havel@ujep.cz 47528 4233
prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar děkana PF
e-mail: jiri.skoda@ujep.cz
Telefon: 47528 3124
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar děkana FŽP
e-mail: pavel.kuran@ujep.cz
Telefon: 47528 4112
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar děkana FSE
e-mail: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Telefon: 47528 4711
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar děkana FUD
e-mail: pavel.mrkus@ujep.cz
Telefon: 47528 5122
prof. Ing. Štefan Michna PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar děkana FSI
e-mail: stefan.michna@ujep.cz
Telefon: 47528 5529
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar děkana PřF
e-mail: michal.varady@ujep.cz
Telefon: 47528 6667
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar děkana FF
e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
Telefon: 47528 6445
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar děkana FZS
e-mail: zdenek.havel@ujep.cz
Telefon: 47528 4233