Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

*** Podle zařazení ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar děkana PF
prof. PhDr. Jiří Škoda MBA, Ph.D. jiri.skoda@ujep.cz 47528 3124 CS - 210
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar děkana FŽP
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň pavel.kuran@ujep.cz 47528 4112 KV - 516
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar děkana FSE
Mgr. Ondřej Moc Ph.D. ondrej.moc@ujep.cz 47528 4808 MO - 308
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar děkana FUD
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus pavel.mrkus@ujep.cz 47528 5122 FU - 230
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar děkana FSI
prof. Ing. Štefan Michna PhD. stefan.michna@ujep.cz 47528 5529 KH - 217
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar děkana PřF
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. michal.varady@ujep.cz 47528 6667 CPTO - 818
FF - Filozofická fakulta
Útvar děkana FF
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. michaela.hruba@ujep.cz 47528 6445 FF - A 205
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar děkana FZS
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc. zdenek.havel@ujep.cz 47528 4233 HO - 213
prof. PhDr. Jiří Škoda MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar děkana PF
e-mail: jiri.skoda@ujep.cz
Telefon: 47528 3124
Místnost: CS-210
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar děkana FŽP
e-mail: pavel.kuran@ujep.cz
Telefon: 47528 4112
Místnost: KV-516
Mgr. Ondřej Moc Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar děkana FSE
e-mail: ondrej.moc@ujep.cz
Telefon: 47528 4808
Místnost: MO-308
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar děkana FUD
e-mail: pavel.mrkus@ujep.cz
Telefon: 47528 5122
Místnost: FU-230
prof. Ing. Štefan Michna PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar děkana FSI
e-mail: stefan.michna@ujep.cz
Telefon: 47528 5529
Místnost: KH-217
doc. RNDr. Michal Varady Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar děkana PřF
e-mail: michal.varady@ujep.cz
Telefon: 47528 6667
Místnost: CPTO-818
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar děkana FF
e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
Telefon: 47528 6445
Místnost: FF-A 205
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar děkana FZS
e-mail: zdenek.havel@ujep.cz
Telefon: 47528 4233
Místnost: HO-213