Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
Petra Cicaló Hailová petra.cicalohailova@ujep.cz petra.cicalo@gmail.com   475284114Administrátor projektu
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
RNDr. Alice Hladíková alice.hladikova@ujep.cz  
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
Ing. Julius Janáček julius.janacek@ujep.cz  
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
Mgr. Jana Macková jana.mackova@ujep.cz  
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
Ing. Stanislava Muláčková Stanislava.Mulackova@ujep.cz 47528 5753
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
doc. Ing. Martin Novák Ph.D. prorektor.veda@ujep.cz 47528 6214
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. kamil.podrouzek@ujep.cz kamil.podrouzek@seznam.cz 47528 6459 604109295spoluřešitel projektu NAKI 2 Stavby sloužící pro zpracování chmele
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
Bc. Lucie Svobodová lucie.svobodova@ujep.cz  
REK - Rektorát
Prorektor pro vědu
MgA. Jiří Toman Ph.D. Jiri.Toman@ujep.cz  
Petra Cicaló Hailová
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: petra.cicalohailova@ujep.cz
Další e-mail: petra.cicalo@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 475284114
Poznámka: Administrátor projektu
RNDr. Alice Hladíková
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: alice.hladikova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Julius Janáček
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: julius.janacek@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jana Macková
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: jana.mackova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Stanislava Muláčková
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: Stanislava.Mulackova@ujep.cz
Telefon: 47528 5753
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: prorektor.veda@ujep.cz
Telefon: 47528 6214
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz
Další e-mail: kamil.podrouzek@seznam.cz
Telefon: 47528 6459
Další telefon: 604109295
Poznámka: spoluřešitel projektu NAKI 2 Stavby sloužící pro zpracování chmele
Bc. Lucie Svobodová
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: lucie.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jiří Toman Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro vědu
e-mail: Jiri.Toman@ujep.cz
Telefon: