Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar děkana PF
prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D. jiri.skoda@ujep.cz 47528 3124
PF - Pedagogická fakulta
Sekretariát děkana PF
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D. ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Sekretariát děkana PF
Lenka Láchová lenka.lachova@ujep.cz 47528 3171
PF - Pedagogická fakulta
Sekretariát děkana PF
Ludmila Svobodová ludmila.svobodova@ujep.cz 47528 3124 475283128
PF - Pedagogická fakulta
Sekretariát děkana PF
Leona Šturmová Leona.Sturmova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Odd. multimediálních prost. PF
Ing. Zdenka Kubištová zdenka.kubistova@ujep.cz 47528 3372
PF - Pedagogická fakulta
Odd. multimediálních prost. PF
Mgr. Miroslav Rous miroslav.rous@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Odd. multimediálních prost. PF
Miroslav Zemčík miroslav.zemcik@ujep.cz 47528 3443 475282301
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Jitka Koutová jitka.koutova@ujep.cz 47528 3123
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Iva Matzková iva.matzkova@ujep.cz 47528 2379 475283123
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Alena Štraubová alena.straubova@ujep.cz 47528 3123
PF - Pedagogická fakulta
Propagace a reklama PF
BcA. Roman Bezděk roman.bezdek@ujep.cz 47528 3215 PR
PF - Pedagogická fakulta
Ekonomické oddělení PF
Leona Šturmová Leona.Sturmova@ujep.cz 47528 3180
PF - Pedagogická fakulta
Útvar tajemníka PF
Ing. Lenka Hřebejková lenka.hrebejkova@ujep.cz 47528 3176 tajemník PF
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe
Ing. Mgr. Martin Černý MSc. martin.cerny@ujep.cz 47528 3374 +420 723 369 053
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe
prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D. jiri.skoda@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz 47528 3121 Proděkan a odborný asistent na katedře Pedagogiky
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF
PhDr. Štefan Balkó Ph.D. stefan.balko@ujep.cz 47528 3122 475283239
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Mgr. Jana Klenerová jana.klenerova@ujep.cz 47528 3165 manager oddělení vnějších vztahů
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Alec Mindák Alec.Mindak@ujep.cz 47528 3175
PF - Pedagogická fakulta
Manažer pro finance a legistlativu
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D. ivan.bertl@ujep.cz 47528 3127 manažer pro finanční a legislativní záležitosti
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D. ivan.bertl@ujep.cz   odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Ing. Mgr. Martin Černý MSc. martin.cerny@ujep.cz 47528 3374 +420 723 369 053
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D. pavel.doulik@ujep.cz 47528 6275
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D. slavomil.fischer@ujep.cz 47528 2165
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Kateřina Hofbauerová katerina.hofbauerova@ujep.cz 47528 2160
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D. ivana.kratochvilova@ujep.cz 47528 2162
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D. jaroslav.rican@ujep.cz 47528 2168
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč MBA pavel.sorokac@ujep.cz 47528 2168
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
prof. PhDr. Jaroslav Veteška Ph.D. jaroslav.veteska@ujep.cz 47528 2138
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Ilona Balkó Ph.D. ilona.balko@ujep.cz 47528 3345
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Jaroslava Celerová CSc. jaroslava.celerova@ujep.cz 47528 3267
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. František Čajka Ph.D. frantisek.cajka@ujep.cz 47528 3358
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Martin Fibiger Ph.D. martin.fibiger@ujep.cz 47528 3344
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PaedDr. Ivo Harák Ph.D. ivo.harak@ujep.cz 47528 3338
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Jiří Hasil Ph.D. jiri.hasil@ujep.cz 47528 3352
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. PhDr. Ondřej Hník Ph.D. andrecito1@seznam.cz 47528 3351
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Václav Jindráček Ph.D. vaclav.jindracek@ujep.cz 47528 3354
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Inna Kalita Ph.D. inna.kalita@ujep.cz 47528 3235
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Jiří Koten Ph.D. jiri.koten@ujep.cz 47528 3343
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Jana Volodymyrivna Macurová Ph.D. jana.macurova@ujep.cz 47528 3349
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Mira Marvanová Ph.D. mira.marvanova@ujep.cz 47528 3347
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D. patrik.mitter@ujep.cz 47528 3358
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
prof. PhDr. Dobrava Moldanová CSc. dobrava.moldanova@ujep.cz 47528 3342
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Jan Tlustý Ph.D. Jan.Tlusty@ujep.cz 47528 3338
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Vladimír Trpka Ph.D. Vladimir.Trpka@ujep.cz 47528 3352
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Zdeněk Valenta Ph.D. zdenek.valenta@ujep.cz 47528 3346
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Zuzana Wiesingerová zuzana.wiesingerova@ujep.cz 47528 3336
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. PhDr. Ludmila Zimová CSc. ludmila.zimova@ujep.cz 47528 3353
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Mark Brandon mark.brandon@ujep.cz 47528 3263
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Colin Steele Clark M.A. colin-steele.clark@ujep.cz 47528 3252
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Bc. Sarah Marie Good sarah.good@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Dr. Christoph Haase Ph.D., M.A. christoph.haase@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Joel Cameron Head joel-cameron.head@ujep.cz 47528 3252
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
BcA. Anthony Laue anthony.laue@ujep.cz 47528 3251
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Jana Marešová Jana.Maresova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
doc. Natalia Orlova CSc. natalia.orlova@ujep.cz 47528 3262
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Jana Pavlíková Ph.D., M.A. jana.pavlikova@ujep.cz 47528 3253
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Michala Rusňáková michala.rusnakova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Jana Šittlerová jana.sittlerova@ujep.cz 47528 3264
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Kateřina Šteklová Ph.D. katerina.steklova@ujep.cz katerina.steklova1@gmail.com 47528 3254 608221684KAJ, odborná asistentka
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
MgA. Mgr. Tereza Havlovicová Tereza.Havlovicova@ujep.cz 47528 3856 475282447lektorka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Mgr. Jana Kuželková Ph.D. jana.kuzelkova@ujep.cz jana.kuzelkova@centum.cz 47528 3850 odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Mgr. Bc. Lenka Minaříková lenka.minarikova@ujep.cz 47528 2447 zástupkyně vedoucího katedry a odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Dana Novotná Ph.D. dana.novotna@ujep.cz 47528 2885 odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Ivanka Polanecká ivanka.polanecka@ujep.cz 47528 2310
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Radka Růžičková Ph.D. radka.ruzickova@ujep.cz 47528 3866 odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
Mgr. Jana Smržová Melicharová jana.melicharova@ujep.cz zerotin@seznam.cz 47528 2447 tajemnice katedry a odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
doc. Mgr. Vladimír Šavel vladimir.savel@ujep.cz 47528 3857 docent KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Petr Zeman Ph.D. petr.zeman@ujep.cz 47528 2362 vedoucí katedry a odborný asistent KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Martina Zemanová Ph.D. martina.zemanova@ujep.cz 47528 3850 odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D. katerina.dytrtova@ujep.cz 47528 3272
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
prof. JUDr. Vladimír Franz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
doc. Jitka Géringová Ph.D. jitka.geringova@ujep.cz jitkageringova@seznam.cz 47528 3855
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D. miroslav.hasek@ujep.cz 47528 3275
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Jitka Kratochvílová Ph.D. jitka.kratochvilova@ujep.cz 47528 3852
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Miloš Makovský Ph.D. milos.makovsky@ujep.cz 47528 3854
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Klára Mezihoráková Ph.D. Klara.Mezihorakova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
PhDr. Iva Mladičová Ph.D. iva.mladicova@ujep.cz 47528 3272
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. MgA. Dagmar Myšáková Ph.D. dagmar.mysakova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Eva Nováková eva.novakova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Patricie Pleyerová Patricie.Pleyerova@ujep.cz 47528 3863
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
MgA. Jan Prošek Ph.D. jan.prosek@ujep.cz 47528 3275
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
prof. ak. mal. Jitka Svobodová  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
doc. ak. mal. Margita Titlová margita.titlova@ujep.cz 47528 3291
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová Ph.D. ivana.asenbrenerova@ujep.cz 47528 3326
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
PhDr. Luboš Hána Ph.D. lubos.hana@ujep.cz 47528 3323 odborný asistent, zástupce vedoucí KHV
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
prof. PaedDr. Jiří Holubec Ph.D. jiri.holubec@ujep.cz 47528 3324 604567171profesor
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
prof. PaedDr. Miloš Hons Ph.D. milos.hons@ujep.cz 47528 3324
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
Mgr. Jakub Kacar DiS. jakub.kacar@ujep.cz 47528 3334
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
Markéta Kmínková marketa.kminkova@ujep.cz 47528 3325 sekretářka KHV PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
MgA. Václav Krahulík Ph.D. vaclav.krahulik@ujep.cz 47528 3328 Odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
doc. PaedDr. Vladimír Kuželka vladimir.kuzelka@ujep.cz 47528 3341 docent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
PaedDr. Jan Prchal renetamusic@seznam.cz 47528 3322
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
doc. PhDr. Lenka Přibylová Ph.D. pribylovalenka@volny.cz 47528 3331 docentka
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
doc. PhDr. Dagmar Zelenková Ph.D. dagmar.zelenkova@ujep.cz 47528 3322 Tajemnice KHV
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Iva Balkó Ph.D. iva.balko@ujep.cz 47528 3238
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D. ladislav.blaha@ujep.cz 47528 3219
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. David Cihlář Ph.D. david.cihlar@ujep.cz 47528 3217
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Lenka Černá Ph.D. lenka.cerna@ujep.cz 47528 2144 475282144odborná asistentka KTVS
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Bc. Miroslava Dobrodinská miroslava.dobrodinska@ujep.cz 47528 2144
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Josef Heidler Josef.Heidler@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Jan Hnízdil Ph.D. jan.hnizdil@ujep.cz 47528 3220
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PhDr. Mgr. Hana Kabešová Ph.D. hana.kabesova@ujep.cz 47528 3220
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Jan Kresta Ph.D. jan.kresta@ujep.cz 47528 3217
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PaedDr. Oto Louka CSc. oto.louka@ujep.cz 47528 3220
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Martin Nosek Ph.D. martin.nosek@ujep.cz 47528 3220
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PhDr. Dominika Petrů Ph.D. dominika.petru@ujep.cz 47528 3239 608334497odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
doc. PhDr. Jana Pyšná Ph.D. jana.pysna@ujep.cz 47528 3239
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
prof. MUDr. Ladislav Pyšný MPH, CSc. ladislav.pysny@ujep.cz 47528 3230
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Martina Staňková martina.stankova@ujep.cz 47528 3210 sekretariát - KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PhDr. Martin Škopek Ph.D. martin.skopek@ujep.cz martinskopek@centrum.cz 47528 3230 Odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PaedDr. Ladislav Valter ladislav.valter@ujep.cz 47528 3238
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Jitka Vaněčková Ph.D. jitka.vaneckova@ujep.cz 47528 3238
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PaedDr. Marcel Žák marcel.zak@ujep.cz 47528 3239
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
Mgr. Bc. Pavel Adámek pavel.adamek@ujep.cz 47528 2376
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D. ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz 47528 2157
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D. vlastimil.chytry@ujep.cz 47528 2150
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
PhDr. Jakub Formánek jakub.formanek@ujep.cz 47528 2156
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
Mgr. Jiří Henzl jiri.henzl@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
PaedDr. Blanka Janáčková blanka.janackova@ujep.cz 47528 2376
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
Mgr. Jan Janovec Ph.D. jan.janovec@ujep.cz 47528 2155
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
Ivana Kejkličková ivana.kejklickova@ujep.cz 47528 2161
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
PhDr. Roman Kroufek Ph.D. roman.kroufek@ujep.cz 47528 2159
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
Mgr. Dagmar Příhodová Ph.D. dagmar.prihodova@ujep.cz 47528 2155
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
doc. PhDr. Renata Šikulová Ph.D. renata.sikulova@ujep.cz 47528 2156
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová CSc. jaromira.sindelarova@ujep.cz 47528 2157
PF - Pedagogická fakulta
Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
Mgr. Alena Tošovská alena.tosovska@ujep.cz 47528 2150
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
Silvie Burešová Silvie.Buresova@ujep.cz 47528 2289 sekretářka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. katerina.hadkova@ujep.cz 47528 2138 docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D. ilona.pesatova@ujep.cz 47528 2168 docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D. arnost.smolik@ujep.cz smolik.ar@seznam.cz 47528 2164 777982029odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. zdenek.svoboda@ujep.cz svobodazd@centrum.cz 47528 2164 vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PaedDr. Ing. Jan Tirpák jan.tirpak@ujep.cz JanTirpak@seznam.cz 47528 2138 +420 774 321 191lektor KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PhDr. Václava Tomická Ph.D. vaclava.tomicka@ujep.cz 47528 2379 odborná asistentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc. helena.vomackova@ujep.cz 47528 2167 docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra spec.a soc.pedagogiky
PhDr. Michal Vostrý Ph.D. Michal.Vostry@ujep.cz 47528 2164 tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Milena Adámková Ségard Ph.D. milena.adamkova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Eva Chalupová Ph.D. eva.chalupova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Martin Dlabal Ph.D. martin.dlabal@ujep.cz 47528 2286
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Jan Drahoňovský jan.drahonovsky@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Tereza Dvořáková Ph.D. tereza.dvorakova@ujep.cz 47528 2325
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Otakar Fleischmann Ph.D. otakar.fleischmann@ujep.cz 47528 2325
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Renata Hajná Ph.D. renata.hajna@ujep.cz 47528 2324
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D. bela.hatlova@ujep.cz 47528 2324
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Vladislava Heřmanová Ph.D. vladislava.hermanova@ujep.cz 47528 2287
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
doc. PhDr. Lenka Hříbková CSc. lenka.hribkova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. David Karel Ph.D. david.karel@ujep.cz 47528 2322
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Kateřina Křížová  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Michala Linková michala.linkova@ujep.cz 47528 2323 475 282 323sekretářka katedry psychologie
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Iva Michalová  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D. ondrej.pesout@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Hana Sirotková hana.sirotkova@ujep.cz 47528 2322
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Iva Wedlichová Ph.D. iva.wedlichova@ujep.cz 47528 2284
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Jiří Závora Ph.D. jiri.zavora@ujep.cz 47528 2286
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Dana Dovhunová Ph.D. dana.dovhunova@ujep.cz 47528 3266
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Irena Fesjuková irena.fesjukova@seznam.cz   728350967CJP
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Jaroslava Jelínková jaroslava.jelinkova@ujep.cz 47528 3269 tajemník CJP, lektor AJ
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Vladimír Lorenc vladimir.lorenc@ujep.cz 47528 3265
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Martina Nesládková M.A. martina.nesladkova@ujep.cz 47528 3270
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Zuzana Procházková Ph.D. zuzana.prochazkova@ujep.cz 47528 3265
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Jana Šittlerová jana.sittlerova@ujep.cz 47528 3264
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
PaedDr. Blanka Zapletalová CSc. blanka.zapletalova@ujep.cz 47528 3266
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pro sociální inovace a inkluzi
Mgr. Barbora Lanková barbora.lankova@ujep.cz 47528 3138
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
Mgr. David Bauer david.bauer@ujep.cz 47528 3135
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
Mgr. Bc. Lukáš Círus Ph.D. lukas.cirus@ujep.cz 47528 3205 Odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
Markéta Kmínková marketa.kminkova@ujep.cz   sekretářka
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Dagmar Bertlová dagmar.bertlova@ujep.cz 47528 3132
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Bc. Milena Černá milena.cerna@ujep.cz 47528 3179
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Věra Michalová vera.michalova@ujep.cz 47528 3133
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Mgr. Jana Bláhová jana.blahova@ujep.cz 47528 3163
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Anita Boháčová anita.bohacova@ujep.cz 47528 3177
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Věra Burešová vera.buresova@ujep.cz 47528 3310
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Dagmar Lukačiková Dagmar.Lukacikova@ujep.cz 47528 3456
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Mgr. Pavel Petrus pavel.petrus@ujep.cz 47528 3471 734449055
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Jana Špinarová jana.spinarova@ujep.cz 47528 3214
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF
Eva Jarošová eva.jarosova@ujep.cz 47528 3159 475283123
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF
Mgr. Hana Pejčochová Ph.D. hana.pejcochova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF
Radka Ryglová radka.ryglova@ujep.cz 47528 3156
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Marta Čermáková  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Daniela Heierová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Šárka Javůrková  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Jaroslava Kratochvílová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Renata Krausová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Vlasta Kubíčková  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Pavel Kulhavý pavel.kulhavy@ujep.cz 47528 3360
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Libor Maňásek Libor.Manasek@ujep.cz   475287244vedoucí PTÚ SKM UJEP
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Zdenka Peřinová zdenka.perinova@ujep.cz 47528 3111
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Antonie Pochová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Lucie Pokorná  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Libuše Pyšná libuse.pysna@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Radmila Tampírová radmila.tampirova@ujep.cz 47528 3183
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Karla Uhlířová karla.uhlirova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Lenka Zímová  
PF - Pedagogická fakulta
Autoprovoz PF
Jiří Trenkler jiri.trenkler@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Budovy Č. mládeže PF
Vlastimil Franzl  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Simona Chrudimská  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Pavel Forman  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Kamil Kazda  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
František Novák frantisek.novak@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Michal Palaščák michal.palascak@ujep.cz 47528 3229
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Lubomír Pavelka  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Pavel Peřina  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Jaroslav Poleník  
prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar děkana PF
e-mail: jiri.skoda@ujep.cz
Telefon: 47528 3124
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Sekretariát děkana PF
e-mail: ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz
Telefon:  
Lenka Láchová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Sekretariát děkana PF
e-mail: lenka.lachova@ujep.cz
Telefon: 47528 3171
Ludmila Svobodová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Sekretariát děkana PF
e-mail: ludmila.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 3124
Další telefon: 475283128
Leona Šturmová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Sekretariát děkana PF
e-mail: Leona.Sturmova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Zdenka Kubištová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Odd. multimediálních prost. PF
e-mail: zdenka.kubistova@ujep.cz
Telefon: 47528 3372
Mgr. Miroslav Rous
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Odd. multimediálních prost. PF
e-mail: miroslav.rous@ujep.cz
Telefon:  
Miroslav Zemčík
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Odd. multimediálních prost. PF
e-mail: miroslav.zemcik@ujep.cz
Telefon: 47528 3443
Další telefon: 475282301
Jitka Koutová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: jitka.koutova@ujep.cz
Telefon: 47528 3123
Iva Matzková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: iva.matzkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2379
Další telefon: 475283123
Alena Štraubová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: alena.straubova@ujep.cz
Telefon: 47528 3123
BcA. Roman Bezděk
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Propagace a reklama PF
e-mail: roman.bezdek@ujep.cz
Telefon: 47528 3215
Poznámka: PR
Leona Šturmová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ekonomické oddělení PF
e-mail: Leona.Sturmova@ujep.cz
Telefon: 47528 3180
Ing. Lenka Hřebejková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar tajemníka PF
e-mail: lenka.hrebejkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3176
Poznámka: tajemník PF
Ing. Mgr. Martin Černý MSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe
e-mail: martin.cerny@ujep.cz
Telefon: 47528 3374
Další telefon: +420 723 369 053
prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe
e-mail: jiri.skoda@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon: 47528 3121
Poznámka: Proděkan a odborný asistent na katedře Pedagogiky
PhDr. Štefan Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF
e-mail: stefan.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3122
Další telefon: 475283239
Mgr. Jana Klenerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: jana.klenerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3165
Poznámka: manager oddělení vnějších vztahů
Alec Mindák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: Alec.Mindak@ujep.cz
Telefon: 47528 3175
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Manažer pro finance a legistlativu
e-mail: ivan.bertl@ujep.cz
Telefon: 47528 3127
Poznámka: manažer pro finanční a legislativní záležitosti
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ivan.bertl@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: odborný asistent
Ing. Mgr. Martin Černý MSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: martin.cerny@ujep.cz
Telefon: 47528 3374
Další telefon: +420 723 369 053
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: pavel.doulik@ujep.cz
Telefon: 47528 6275
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: slavomil.fischer@ujep.cz
Telefon: 47528 2165
Kateřina Hofbauerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: katerina.hofbauerova@ujep.cz
Telefon: 47528 2160
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ivana.kratochvilova@ujep.cz
Telefon: 47528 2162
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jaroslav.rican@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč MBA
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: pavel.sorokac@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
prof. PhDr. Jaroslav Veteška Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jaroslav.veteska@ujep.cz
Telefon: 47528 2138
PhDr. Ilona Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: ilona.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3345
PhDr. Jaroslava Celerová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jaroslava.celerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3267
PhDr. František Čajka Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: frantisek.cajka@ujep.cz
Telefon: 47528 3358
PhDr. Martin Fibiger Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: martin.fibiger@ujep.cz
Telefon: 47528 3344
PaedDr. Ivo Harák Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: ivo.harak@ujep.cz
Telefon: 47528 3338
PhDr. Jiří Hasil Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jiri.hasil@ujep.cz
Telefon: 47528 3352
doc. PhDr. Ondřej Hník Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: andrecito1@seznam.cz
Telefon: 47528 3351
PhDr. Václav Jindráček Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: vaclav.jindracek@ujep.cz
Telefon: 47528 3354
PhDr. Inna Kalita Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: inna.kalita@ujep.cz
Telefon: 47528 3235
Mgr. Jiří Koten Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jiri.koten@ujep.cz
Telefon: 47528 3343
Mgr. Jana Volodymyrivna Macurová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jana.macurova@ujep.cz
Telefon: 47528 3349
PhDr. Mira Marvanová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: mira.marvanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3347
doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: patrik.mitter@ujep.cz
Telefon: 47528 3358
prof. PhDr. Dobrava Moldanová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: dobrava.moldanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3342
Mgr. Jan Tlustý Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: Jan.Tlusty@ujep.cz
Telefon: 47528 3338
Mgr. Vladimír Trpka Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: Vladimir.Trpka@ujep.cz
Telefon: 47528 3352
PhDr. Zdeněk Valenta Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: zdenek.valenta@ujep.cz
Telefon: 47528 3346
Zuzana Wiesingerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: zuzana.wiesingerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3336
doc. PhDr. Ludmila Zimová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: ludmila.zimova@ujep.cz
Telefon: 47528 3353
Mgr. Mark Brandon
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: mark.brandon@ujep.cz
Telefon: 47528 3263
Colin Steele Clark M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: colin-steele.clark@ujep.cz
Telefon: 47528 3252
Bc. Sarah Marie Good
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: sarah.good@ujep.cz
Telefon:  
Dr. Christoph Haase Ph.D., M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: christoph.haase@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Joel Cameron Head
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: joel-cameron.head@ujep.cz
Telefon: 47528 3252
BcA. Anthony Laue
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: anthony.laue@ujep.cz
Telefon: 47528 3251
Mgr. Jana Marešová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: Jana.Maresova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Natalia Orlova CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: natalia.orlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3262
Mgr. Jana Pavlíková Ph.D., M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: jana.pavlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 3253
Mgr. Michala Rusňáková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: michala.rusnakova@ujep.cz
Telefon:  
Jana Šittlerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: jana.sittlerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3264
Mgr. Kateřina Šteklová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: katerina.steklova@ujep.cz
Další e-mail: katerina.steklova1@gmail.com
Telefon: 47528 3254
Další telefon: 608221684
Poznámka: KAJ, odborná asistentka
MgA. Mgr. Tereza Havlovicová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: Tereza.Havlovicova@ujep.cz
Telefon: 47528 3856
Další telefon: 475282447
Poznámka: lektorka KVU PF
Mgr. Jana Kuželková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: jana.kuzelkova@ujep.cz
Další e-mail: jana.kuzelkova@centum.cz
Telefon: 47528 3850
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
Mgr. Bc. Lenka Minaříková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: lenka.minarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 2447
Poznámka: zástupkyně vedoucího katedry a odborná asistentka KVU PF
PhDr. Dana Novotná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: dana.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 2885
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
Ivanka Polanecká
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: ivanka.polanecka@ujep.cz
Telefon: 47528 2310
PhDr. Radka Růžičková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: radka.ruzickova@ujep.cz
Telefon: 47528 3866
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
Mgr. Jana Smržová Melicharová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: jana.melicharova@ujep.cz
Další e-mail: zerotin@seznam.cz
Telefon: 47528 2447
Poznámka: tajemnice katedry a odborná asistentka KVU PF
doc. Mgr. Vladimír Šavel
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: vladimir.savel@ujep.cz
Telefon: 47528 3857
Poznámka: docent KVU PF
PhDr. Petr Zeman Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: petr.zeman@ujep.cz
Telefon: 47528 2362
Poznámka: vedoucí katedry a odborný asistent KVU PF
PhDr. Martina Zemanová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: martina.zemanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3850
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: katerina.dytrtova@ujep.cz
Telefon: 47528 3272
prof. JUDr. Vladimír Franz
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
Telefon:  
doc. Jitka Géringová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: jitka.geringova@ujep.cz
Další e-mail: jitkageringova@seznam.cz
Telefon: 47528 3855
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: miroslav.hasek@ujep.cz
Telefon: 47528 3275
Mgr. Jitka Kratochvílová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: jitka.kratochvilova@ujep.cz
Telefon: 47528 3852
Mgr. Miloš Makovský Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: milos.makovsky@ujep.cz
Telefon: 47528 3854
Mgr. Klára Mezihoráková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: Klara.Mezihorakova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Iva Mladičová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: iva.mladicova@ujep.cz
Telefon: 47528 3272
Mgr. MgA. Dagmar Myšáková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: dagmar.mysakova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Eva Nováková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: eva.novakova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Patricie Pleyerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: Patricie.Pleyerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3863
MgA. Jan Prošek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: jan.prosek@ujep.cz
Telefon: 47528 3275
prof. ak. mal. Jitka Svobodová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
Telefon:  
doc. ak. mal. Margita Titlová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: margita.titlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3291
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: ivana.asenbrenerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3326
PhDr. Luboš Hána Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: lubos.hana@ujep.cz
Telefon: 47528 3323
Poznámka: odborný asistent, zástupce vedoucí KHV
prof. PaedDr. Jiří Holubec Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: jiri.holubec@ujep.cz
Telefon: 47528 3324
Další telefon: 604567171
Poznámka: profesor
prof. PaedDr. Miloš Hons Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: milos.hons@ujep.cz
Telefon: 47528 3324
Mgr. Jakub Kacar DiS.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: jakub.kacar@ujep.cz
Telefon: 47528 3334
Markéta Kmínková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: marketa.kminkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3325
Poznámka: sekretářka KHV PF
MgA. Václav Krahulík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: vaclav.krahulik@ujep.cz
Telefon: 47528 3328
Poznámka: Odborný asistent
doc. PaedDr. Vladimír Kuželka
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: vladimir.kuzelka@ujep.cz
Telefon: 47528 3341
Poznámka: docent
PaedDr. Jan Prchal
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: renetamusic@seznam.cz
Telefon: 47528 3322
doc. PhDr. Lenka Přibylová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: pribylovalenka@volny.cz
Telefon: 47528 3331
Poznámka: docentka
doc. PhDr. Dagmar Zelenková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: dagmar.zelenkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3322
Poznámka: Tajemnice KHV
Mgr. Iva Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: iva.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3238
doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: ladislav.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 3219
Mgr. David Cihlář Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: david.cihlar@ujep.cz
Telefon: 47528 3217
Mgr. Lenka Černá Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: lenka.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 2144
Další telefon: 475282144
Poznámka: odborná asistentka KTVS
Mgr. Bc. Miroslava Dobrodinská
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: miroslava.dobrodinska@ujep.cz
Telefon: 47528 2144
Mgr. Josef Heidler
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: Josef.Heidler@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Hnízdil Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jan.hnizdil@ujep.cz
Telefon: 47528 3220
PhDr. Mgr. Hana Kabešová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: hana.kabesova@ujep.cz
Telefon: 47528 3220
Mgr. Jan Kresta Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jan.kresta@ujep.cz
Telefon: 47528 3217
PaedDr. Oto Louka CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: oto.louka@ujep.cz
Telefon: 47528 3220
Mgr. Martin Nosek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: martin.nosek@ujep.cz
Telefon: 47528 3220
PhDr. Dominika Petrů Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: dominika.petru@ujep.cz
Telefon: 47528 3239
Další telefon: 608334497
Poznámka: odborný asistent
doc. PhDr. Jana Pyšná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jana.pysna@ujep.cz
Telefon: 47528 3239
prof. MUDr. Ladislav Pyšný MPH, CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: ladislav.pysny@ujep.cz
Telefon: 47528 3230
Martina Staňková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: martina.stankova@ujep.cz
Telefon: 47528 3210
Poznámka: sekretariát - KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
PhDr. Martin Škopek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: martin.skopek@ujep.cz
Další e-mail: martinskopek@centrum.cz
Telefon: 47528 3230
Poznámka: Odborný asistent
PaedDr. Ladislav Valter
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: ladislav.valter@ujep.cz
Telefon: 47528 3238
Mgr. Jitka Vaněčková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jitka.vaneckova@ujep.cz
Telefon: 47528 3238
PaedDr. Marcel Žák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: marcel.zak@ujep.cz
Telefon: 47528 3239
Mgr. Bc. Pavel Adámek
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: pavel.adamek@ujep.cz
Telefon: 47528 2376
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz
Telefon: 47528 2157
PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: vlastimil.chytry@ujep.cz
Telefon: 47528 2150
PhDr. Jakub Formánek
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: jakub.formanek@ujep.cz
Telefon: 47528 2156
Mgr. Jiří Henzl
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: jiri.henzl@ujep.cz
Telefon:  
PaedDr. Blanka Janáčková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: blanka.janackova@ujep.cz
Telefon: 47528 2376
Mgr. Jan Janovec Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: jan.janovec@ujep.cz
Telefon: 47528 2155
Ivana Kejkličková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: ivana.kejklickova@ujep.cz
Telefon: 47528 2161
PhDr. Roman Kroufek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: roman.kroufek@ujep.cz
Telefon: 47528 2159
Mgr. Dagmar Příhodová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: dagmar.prihodova@ujep.cz
Telefon: 47528 2155
doc. PhDr. Renata Šikulová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: renata.sikulova@ujep.cz
Telefon: 47528 2156
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: jaromira.sindelarova@ujep.cz
Telefon: 47528 2157
Mgr. Alena Tošovská
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra prep. a primárního vzdělávání PF
e-mail: alena.tosovska@ujep.cz
Telefon: 47528 2150
Silvie Burešová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: Silvie.Buresova@ujep.cz
Telefon: 47528 2289
Poznámka: sekretářka KSSP PF
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: katerina.hadkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2138
Poznámka: docentka KSSP PF
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: ilona.pesatova@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
Poznámka: docentka KSSP PF
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: arnost.smolik@ujep.cz
Další e-mail: smolik.ar@seznam.cz
Telefon: 47528 2164
Další telefon: 777982029
Poznámka: odborný asistent KSSP PF
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: zdenek.svoboda@ujep.cz
Další e-mail: svobodazd@centrum.cz
Telefon: 47528 2164
Poznámka: vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PaedDr. Ing. Jan Tirpák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: jan.tirpak@ujep.cz
Další e-mail: JanTirpak@seznam.cz
Telefon: 47528 2138
Další telefon: +420 774 321 191
Poznámka: lektor KSSP PF
PhDr. Václava Tomická Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: vaclava.tomicka@ujep.cz
Telefon: 47528 2379
Poznámka: odborná asistentka KSSP PF
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: helena.vomackova@ujep.cz
Telefon: 47528 2167
Poznámka: docentka KSSP PF
PhDr. Michal Vostrý Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra spec.a soc.pedagogiky
e-mail: Michal.Vostry@ujep.cz
Telefon: 47528 2164
Poznámka: tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
Mgr. Milena Adámková Ségard Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: milena.adamkova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Eva Chalupová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: eva.chalupova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Martin Dlabal Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: martin.dlabal@ujep.cz
Telefon: 47528 2286
PhDr. Jan Drahoňovský
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: jan.drahonovsky@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Tereza Dvořáková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: tereza.dvorakova@ujep.cz
Telefon: 47528 2325
PhDr. Otakar Fleischmann Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: otakar.fleischmann@ujep.cz
Telefon: 47528 2325
PhDr. Renata Hajná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: renata.hajna@ujep.cz
Telefon: 47528 2324
doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: bela.hatlova@ujep.cz
Telefon: 47528 2324
PhDr. Vladislava Heřmanová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: vladislava.hermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
doc. PhDr. Lenka Hříbková CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: lenka.hribkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. David Karel Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: david.karel@ujep.cz
Telefon: 47528 2322
Kateřina Křížová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
Telefon:  
Michala Linková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: michala.linkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2323
Další telefon: 475 282 323
Poznámka: sekretářka katedry psychologie
Mgr. Iva Michalová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
Telefon:  
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: ondrej.pesout@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Hana Sirotková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: hana.sirotkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2322
PhDr. Iva Wedlichová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: iva.wedlichova@ujep.cz
Telefon: 47528 2284
PhDr. Jiří Závora Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: jiri.zavora@ujep.cz
Telefon: 47528 2286
Mgr. Dana Dovhunová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: dana.dovhunova@ujep.cz
Telefon: 47528 3266
Mgr. Irena Fesjuková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
Další e-mail: irena.fesjukova@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 728350967
Poznámka: CJP
Mgr. Jaroslava Jelínková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: jaroslava.jelinkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3269
Poznámka: tajemník CJP, lektor AJ
Mgr. Vladimír Lorenc
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: vladimir.lorenc@ujep.cz
Telefon: 47528 3265
Mgr. Martina Nesládková M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: martina.nesladkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3270
Mgr. Zuzana Procházková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: zuzana.prochazkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3265
Jana Šittlerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: jana.sittlerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3264
PaedDr. Blanka Zapletalová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: blanka.zapletalova@ujep.cz
Telefon: 47528 3266
Mgr. Barbora Lanková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pro sociální inovace a inkluzi
e-mail: barbora.lankova@ujep.cz
Telefon: 47528 3138
Mgr. David Bauer
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: david.bauer@ujep.cz
Telefon: 47528 3135
Mgr. Bc. Lukáš Círus Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: lukas.cirus@ujep.cz
Telefon: 47528 3205
Poznámka: Odborný asistent
Markéta Kmínková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: marketa.kminkova@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: sekretářka
Mgr. Dagmar Bertlová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: dagmar.bertlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3132
Bc. Milena Černá
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: milena.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 3179
Mgr. Věra Michalová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: vera.michalova@ujep.cz
Telefon: 47528 3133
Mgr. Jana Bláhová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: jana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 3163
Anita Boháčová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: anita.bohacova@ujep.cz
Telefon: 47528 3177
Věra Burešová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: vera.buresova@ujep.cz
Telefon: 47528 3310
Dagmar Lukačiková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: Dagmar.Lukacikova@ujep.cz
Telefon: 47528 3456
Mgr. Pavel Petrus
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: pavel.petrus@ujep.cz
Telefon: 47528 3471
Další telefon: 734449055
Jana Špinarová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: jana.spinarova@ujep.cz
Telefon: 47528 3214
Eva Jarošová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF
e-mail: eva.jarosova@ujep.cz
Telefon: 47528 3159
Další telefon: 475283123
Mgr. Hana Pejčochová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF
e-mail: hana.pejcochova@ujep.cz
Telefon:  
Radka Ryglová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF
e-mail: radka.ryglova@ujep.cz
Telefon: 47528 3156
Marta Čermáková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Daniela Heierová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Šárka Javůrková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Jaroslava Kratochvílová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Renata Krausová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Vlasta Kubíčková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Pavel Kulhavý
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: pavel.kulhavy@ujep.cz
Telefon: 47528 3360
Libor Maňásek
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: Libor.Manasek@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475287244
Poznámka: vedoucí PTÚ SKM UJEP
Zdenka Peřinová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: zdenka.perinova@ujep.cz
Telefon: 47528 3111
Antonie Pochová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Lucie Pokorná
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Libuše Pyšná
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: libuse.pysna@ujep.cz
Telefon:  
Radmila Tampírová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: radmila.tampirova@ujep.cz
Telefon: 47528 3183
Karla Uhlířová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: karla.uhlirova@ujep.cz
Telefon:  
Lenka Zímová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Jiří Trenkler
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Autoprovoz PF
e-mail: jiri.trenkler@ujep.cz
Telefon:  
Vlastimil Franzl
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budovy Č. mládeže PF
Telefon:  
Simona Chrudimská
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon:  
Pavel Forman
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon:  
Kamil Kazda
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon:  
František Novák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
e-mail: frantisek.novak@ujep.cz
Telefon:  
Michal Palaščák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
e-mail: michal.palascak@ujep.cz
Telefon: 47528 3229
Lubomír Pavelka
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon:  
Pavel Peřina
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon:  
Jaroslav Poleník
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon: