Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Petr Bláha petr.blahaml@ujep.cz 47528 6472 6498
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Petr Bláha Ph.D. petr.blaha@ujep.cz 47528 6511
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Ivana Bláhová ivana.blahova@ujep.cz 47528 6408 Administrátor projektu GAČR
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Jakub Charvát Ph.D. Jakub.Charvat@ujep.cz 47528 6528
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Jan Charvát Ph.D., M.A. jan.charvat@ujep.cz 47528 6506
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
PhDr. Ing. Jiří Chotaš Ph.D. jiri.chotas@ujep.cz 47528 6509
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D. ivana.havlinova@ujep.cz 47528 6501
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D. jiri.hoblik@ujep.cz 47528 6512
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. PhDr. Daniel Klimovský PhD.  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc. jiri.kocian@ujep.cz 47528 6499
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Martin Kolář Ph.D. martin.kolar@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D. veronika.konradova@ujep.cz 47528 6519
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D. daniel.kroupa@ujep.cz 47528 6502
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz 47528 6413
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Ing. Libor Měsíček CSc. libor.mesicek@ujep.cz 47528 6513
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. RNDr. Josef Moural CSc. josef.moural@ujep.cz 47528 6510 736 675 719
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Jan Musil Ph.D. jan.musil@ujep.cz 47528 6481 Tajemník, Katedra politologie a filozofie
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D. martin.nitsche@ujep.cz 47528 6495
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A. lukas.novotny@ujep.cz 47528 6517
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
ThLic. David Peroutka Ph.D. peroutka.ujep@seznam.cz 47528 6493
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Vít Pokorný Ph.D. vit.pokorny@ujep.cz 47528 6508
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D. barbora.rebikova@ujep.cz 47528 6503
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
PhDr. Martin Šimsa Ph.D. martin.simsa@ujep.cz 47528 6492
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Tamara Šitnerová tamara.sitnerova@ujep.cz 47528 6500
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D. jan.smid@ujep.cz 47528 6504 +420603774727
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Hynek Tippelt Ph.D. hynek.tippelt@ujep.cz 47528 6520
Mgr. Petr Bláha
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: petr.blahaml@ujep.cz
Telefon: 47528 6472
Další telefon: 6498
Mgr. Petr Bláha Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: petr.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 6511
Mgr. Ivana Bláhová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: ivana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Poznámka: Administrátor projektu GAČR
Mgr. Jakub Charvát Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: Jakub.Charvat@ujep.cz
Telefon: 47528 6528
Mgr. Jan Charvát Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jan.charvat@ujep.cz
Telefon: 47528 6506
PhDr. Ing. Jiří Chotaš Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jiri.chotas@ujep.cz
Telefon: 47528 6509
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6501
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
Telefon: 47528 6512
doc. PhDr. Daniel Klimovský PhD.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
Telefon:  
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jiri.kocian@ujep.cz
Telefon: 47528 6499
Mgr. Martin Kolář Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: martin.kolar@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: veronika.konradova@ujep.cz
Telefon: 47528 6519
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: daniel.kroupa@ujep.cz
Telefon: 47528 6502
Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon: 47528 6413
doc. Ing. Libor Měsíček CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: libor.mesicek@ujep.cz
Telefon: 47528 6513
doc. RNDr. Josef Moural CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: josef.moural@ujep.cz
Telefon: 47528 6510
Další telefon: 736 675 719
Mgr. Jan Musil Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jan.musil@ujep.cz
Telefon: 47528 6481
Poznámka: Tajemník, Katedra politologie a filozofie
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: martin.nitsche@ujep.cz
Telefon: 47528 6495
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: lukas.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 6517
ThLic. David Peroutka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: peroutka.ujep@seznam.cz
Telefon: 47528 6493
Mgr. Vít Pokorný Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: vit.pokorny@ujep.cz
Telefon: 47528 6508
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: barbora.rebikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6503
PhDr. Martin Šimsa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: martin.simsa@ujep.cz
Telefon: 47528 6492
Tamara Šitnerová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6500
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jan.smid@ujep.cz
Telefon: 47528 6504
Další telefon: +420603774727
Mgr. Hynek Tippelt Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: hynek.tippelt@ujep.cz
Telefon: 47528 6520