Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D. ivana.havlinova@ujep.cz 47528 6501 FF - B 301
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání
e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6501
Místnost: FF-B 301